Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 23 (5)
Cilt: 23  Sayı: 5 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Ateş böceği algoritması kullanarak MC-CDMA sistemlerinde çevrimsel ön takı uzunluğunun belirlenmesi
Determination of the cyclic prefix length in MC-CDMA using firefly algorithm
Muhammet Nuri Seyman
doi: 10.5505/pajes.2016.04764  Sayfalar 486 - 491

3.
Yeni bir BPSK modülatörün tasarımı
Design of a new BPSK modulator
Mehmet Sönmez, Ayhan Akbal
doi: 10.5505/pajes.2016.27037  Sayfalar 492 - 496

4.
EMG Sinyalleri ile mobil robotun kablosuz kontrolü
Wirless control of mobile robot with EMG signals
Serdar Küçük, Umut Mayetin
doi: 10.5505/pajes.2016.79735  Sayfalar 497 - 503

5.
Kalıcı mıknatıslı senkron jeneratörlü rüzgâr türbinlerinde bireysel hatve açısı kontrolü ile çıkış gücü kararlılığı ve mekanik yüklerin azaltılması
Individual pitch control on wind turbines with permanent magnet synchronous generator for reduction of mechanical load and stability of output power
Murat Lüy, Zafer Civelek, Ertuğrul Çam
doi: 10.5505/pajes.2016.55822  Sayfalar 504 - 511

6.
Şebeke bağlantılı tek fazlı dokuz seviyeli asimetrik evirici tasarımı ve analizi
Design and analysis of a grid-tied single phase nine level asymmetrical inverter
Ersan Kabalcı, Rıdvan Canbaz
doi: 10.5505/pajes.2017.22220  Sayfalar 512 - 518

7.
Uyarlamalı genişletilmiş bulanık fonksiyon durum gözetleyici temelli bilinmeyen yönlü kontrol
An adaptive extended fuzzy function state-observer based control with unknown control direction
Selami Beyhan
doi: 10.5505/pajes.2016.06887  Sayfalar 519 - 526

8.
Sıkıştırılmış algılama ve piramit işlemeye dayalı yüz ifade tanıma
Facial expression recognition based on compressive sensing and pyramid processing
Alaa Eleyan, Abubakar Ashir
doi: 10.5505/pajes.2016.43402  Sayfalar 527 - 531

9.
4G C-Şeklinde açıklıklı kompakt mikroşerit anten tasarımı ve üretimi
4G C-Shaped compact microstrip antenna design and production
Ahmet Hayrettin Yüzer, Cihat Şeker
doi: 10.5505/pajes.2017.27880  Sayfalar 532 - 535

10.
Al/Si3N4/p-Si aygıtının C-V characteristikleri üzerine metal ile yarıiletken kontak arasındaki yalıtkan tabakanın kalınlık etkisi
The thickness effect of insulator layer between the semiconductor and metal contact on C-V characteristics of Al/Si3N4/p-Si device
İkram Orak, Adem Koçyiğit
doi: 10.5505/pajes.2016.23911  Sayfalar 536 - 542

11.
DC motorun bulanık mantık denetleyici kullanarak gerçek zamanda hız denetimi
Real-time speed controlling of a DC motor using fuzzy logic controller
İsmet Kandilli
doi: 10.5505/pajes.2016.94546  Sayfalar 543 - 549

12.
Güç şebekelerinde minimum kayıpları sağlayan STATCOM konumunun ve değerinin belirlenmesinde farklı sezgisel algoritmaların karşılaştırılması
Comparison of different heuristic algorithms for location and value determination of STATCOM providing minimum losses in power systems
Yalçın Alcan, Ali Öztürk, Hasan Dirik, Memnun Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.60566  Sayfalar 550 - 558

13.
Karesel atama problemi için yeni bir özuyarlamalı paralel güçlü tabu-arama algoritması
A self-adaptive parallel robust tabu-search algorithm for the quadratic assignment problem
Tansel Dökeroğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.88262  Sayfalar 559 - 565

14.
WebRTC ile gerçek zamanlı sanal sınıf uygulaması
A real time virtual classroom implementation with WebRTC
Atilla Ergüzen, Kadir Erol
doi: 10.5505/pajes.2017.96530  Sayfalar 566 - 572

15.
IEEE 802.11 kablosuz LAN kullanarak PROFIBUS segmentlerin genişletilmesi
Extending PROFIBUS segments through IEEE 802.11 wireless LAN
Cüneyt Bayılmış, İbrahim Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2016.15579  Sayfalar 573 - 580

16.
Akıllı kapılara yeni özellik: Bilgi paylaşımlı güvenlik
A new peculiarity to intelligent doors: Security through information sharing
Mehmet Hilal Özcanhan
doi: 10.5505/pajes.2016.48753  Sayfalar 581 - 587

17.
Artırılmış gerçeklik için BRIEF betimleyicileri ve yerelliğe duyarlı karma yöntemi ile nesne arama
Object detection with BRIEF descriptors and locality sensitive matching for augmented reality
Mustafa Özuysal
doi: 10.5505/pajes.2017.92604  Sayfalar 588 - 596

18.
Büyük veri saklama ortamlarının izlenmesine yönelik yazılım mimarisi
A software architecture for monitoring big data storage platforms
Mehmet S Aktas
doi: 10.5505/pajes.2017.45722  Sayfalar 597 - 601

19.
Video dosyaları üzerinde yüz ifade analizi için hızlandırılmış bir yaklaşım
An accelerated approach for facial expression analysis on video files
Sümeyye Bayrakdar, Devrim Akgün, İbrahim Yücedağ
doi: 10.5505/pajes.2016.00908  Sayfalar 602 - 613

20.
Kablosuz algılayıcı ağlar için yeni bir dinamik baz istasyonu konumlandırma yöntemi
A novel dynamic base station positioning method for wireless sensor networks
Kadir Tohma, Yakup Kutlu, İpek Abasıkeleş-Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.00086  Sayfalar 614 - 621

21.
Kumaş hata tespiti ve sınıflandırmada dalgacık dönüşümü ve temel bileşen analizi
Wavelet transform and principal component analysis in fabric defect detection and classification
Kazım Yıldız, Ali Buldu
doi: 10.5505/pajes.2016.80037  Sayfalar 622 - 627

22.
Turnuva seçim operatörü kullanan bir havai fişek algoritması
A fireworks algorithm using tournament selection operator
Bilal Babayigit, Sema Haspaylan
doi: 10.5505/pajes.2016.46793  Sayfalar 628 - 636

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale