Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 23 (9)
Cilt: 23  Sayı: 9 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIK SU YÖNETIMI (UKSAY) SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - IV

2.
Yapay bağışıklık sistemleri ile su dağıtım şebekelerindeki su kayıplarının model kalibrasyonuna bağlı olarak tespit edilmesi
Water loss detection in water distribution networks by artificial immune systems-based on model calibration
Miraç Eryiğit
doi: 10.5505/pajes.2017.04900  Sayfalar 1014 - 1018

3.
Su kullanımında tüketici davranışları ve farkındalık - Niğde örneğinde bir alan araştırması
Consumer behaviours and awareness in water usage - As a sample of field study in Nigde City,Turkey
Fehiman Çiner
doi: 10.5505/pajes.2017.13245  Sayfalar 1019 - 1026

4.
EPANET ile hidrolik simülasyon yoluyla bir su dağıtım şebekesinin işletiminin enerji verimliliği açısından iyileştirilmesi
Improvement of the operation of a water distribution network in terms of energy efficiency via hydraulic simulation with EPANET
Hasan Sarptaş, Sevgi Tokgöz Güneş, Davut Özdağlar
doi: 10.5505/pajes.2017.20438  Sayfalar 1027 - 1033

5.
Fenton oksidasyonu ile ilaç endüstrisi atıksuyundan koi gideriminin kinetik ve termodinamik değerlendirmesi
Kinetic and thermodynamic evaluation of cod removal from pharmaceutical industry wastewater by Fenton oxidation
Mehmet Emin Argun
doi: 10.5505/pajes.2017.39024  Sayfalar 1034 - 1040

6.
Düşük etkili kentleşme uygulaması: Biyotutmanın hidrolojik performansının deneysel modellerle araştırılması
Low impact development implementation: Investigation on the hydrologic performance of bioretention via experimental models
Sezar Gülbaz, Cevza Melek Kazezyılmaz-Alhan
doi: 10.5505/pajes.2017.54531  Sayfalar 1041 - 1048

7.
İçme suyu şebeke arızalarına müdahale için karar destek sisteminin geliştirilmesi
Development of a decision support system for the maintenance of water distribution network
Önder Halis Bettemir, Özgür Özdemir, Mahmut Fırat
doi: 10.5505/pajes.2017.56823  Sayfalar 1049 - 1054

8.
Sızıntı sularında çeşitli kirleticilerin elektrokoagülasyon yöntemiyle gideriminin incelenmesi
Investigation of various pollutants removal in leachate by electrocoagulation method
Şevket Tulun, Melayib Bilgin
doi: 10.5505/pajes.2017.73693  Sayfalar 1055 - 1058

9.
Organize sanayi bölgesi atıksularının membran biyoreaktörlerle arıtılması: KOSB için ilk sonuçlar
Treatment of organized industrial wastewater by MBR: First results for KOIZ
İbrahim Uyanık, Oktay Özkan, Mehmet Mükerrem Rençber, Merve Oğuz, Uğur Şahin, İsmail Koyuncu
doi: 10.5505/pajes.2017.74340  Sayfalar 1059 - 1063

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale