Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI (118 kere görüntülendi)

2.
Isıl parametreleri değişken olan dairesel kanatların parametrelerin değişimi yöntemi kullanılarak optimizasyonu
Variation of parameters method for optimizing annular fins with variable thermal properties
Cihat Arslantürk
doi: 10.5505/pajes.2017.78736  Sayfalar 1 - 7 (327 kere görüntülendi)

3.
Kış sezonu köprü ısıtma sistemi için deniz suyu kaynaklı ısı pompası dizaynı
Design of a seawater-source heat pump for a bridge heating system in winter season
Gökay Kütükçü, Hakan Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.06926  Sayfalar 8 - 12 (187 kere görüntülendi)

4.
Serbest akım içerisinde salınan bir silindir etrafındaki akışın ataletsiz koordinatlarda sayısal incelenmesi
Numerical investigation of the flow past an oscillating cylinder in a non-inertial reference frame
Utku Şentürk
doi: 10.5505/pajes.2017.92195  Sayfalar 13 - 18 (173 kere görüntülendi)

5.
Mikrokanallarda cidar kayma gerilmesi ve basınç farkının sayısal olarak incelenmesi
Numerical investigation of wall shear stress and pressure difference in microchannels
Sertaç Çadırcı, Ufuk Demir, Semra Zuhal Birol, Levent Trabzon, Hasan Güneş
doi: 10.5505/pajes.2017.47639  Sayfalar 19 - 24 (171 kere görüntülendi)

6.
Düşük boyutlu ve düşük maliyetli iklimlendirme sistemleri icin bir buz bulamaçı ısıl enerji depolama sisteminin termodinamik analizi
Thermodynamic analysis of an ice slurry thermal energy storage system for decreased size and cost of HVAC systems
Hasan Ozcan
doi: 10.5505/pajes.2017.32757  Sayfalar 25 - 29 (158 kere görüntülendi)

7.
Dairesel bir kanalda soğutma şartları altında MHD sıvı lityum akışın sayısal olarak incelenmesi
Numerically investigation of MHD liquid lithium flow under cooling conditions in a circular channel
Murat Erdem, Müjdat Fırat, Yasin Varol
doi: 10.5505/pajes.2017.27146  Sayfalar 30 - 35 (307 kere görüntülendi)

8.
Genleştirilmiş perlitin ısı yalıtım teknolojilerinde kullanılabilirliğinin incelenmesi
An investigation of usability of expanded perlite in heat insulation technologies
Onuralp Uluer, İbrahim Karaağaç, Mustafa Aktaş, Gökhan Durmuş, Ümit Ağbulut, Ataollah Khanlari, Damla Nur Çelik
doi: 10.5505/pajes.2017.61687  Sayfalar 36 - 42 (256 kere görüntülendi)

9.
Mekanik parçaların tersine mühendislik ile modellenmesinin değerlendirilmesi ve bir uygulama
Assessment and application of modeling mechanic parts with reverse engineering
Ali Çağlar Önçağ, Çağdaş Tekcan, Hüseyin Özden
doi: 10.5505/pajes.2017.05925  Sayfalar 43 - 49 (202 kere görüntülendi)

10.
Aktif bir bilek ortezin kinematik ve kinetik analizleri
Kinematics and kinetics analyses of an active wrist orthosis
Ergin Kılıç, Erdi Doğan
doi: 10.5505/pajes.2017.22230  Sayfalar 50 - 62 (156 kere görüntülendi)

11.
Elektrik direnç nokta kaynağı ile birleştirilen yüksek mukavemetli çeliklerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of mechanical properties of high strength steel welded by resistance spot welding
Sedat Aras, Rukiye Ertan, Hande Güler Özgül
doi: 10.5505/pajes.2017.88972  Sayfalar 63 - 68 (173 kere görüntülendi)

12.
Elektro erozyon ile delik delmede işleme tamlığının deneysel incelenmesi
Experimental investigation of machining accuracy in electrical discharge drilling
Yakup Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2017.13471  Sayfalar 69 - 75 (146 kere görüntülendi)

13.
Gezgin satıcı problemlerinin çözümü için rassal anahtar temelli elektromanyetizma sezgiselinin uygulanması
Application of the random key based electromagnetism-like heuristic for solving travelling salesman problems
Vildan Ç. Özkır, Burak Topçu
doi: 10.5505/pajes.2017.85698  Sayfalar 76 - 82 (150 kere görüntülendi)

14.
Kural tabanlı bulanık yaklaşımla talep tahmini ve hızlı tüketim sektöründe bir uygulama
Fuzzy rule based demand forecasting and an application on fast moving consumer industry
Beyzanur Çayır Ervural, İrem Uçal Sarı, Berk Koçyiğit
doi: 10.5505/pajes.2017.00936  Sayfalar 83 - 93 (187 kere görüntülendi)

15.
Bir çokamaçlı filo konuşlandırma probleminin NSGA-II ve SMS-EMOA evrimsel algoritmalarının uyarlanması ile çözümü
A multiobjective fleet location problem solved by adaptation of evolutionary algorithms NSGA-II and SMS-EMOA
Ertan Yakıcı
doi: 10.5505/pajes.2017.20688  Sayfalar 94 - 100 (120 kere görüntülendi)

16.
Benzetim modelleme ve deneysel tasarım ile sinyal kontrollü kentsel trafik akışının en iyilenmesi
Optimization of signal controlled urban traffic flow using simulation modeling and an experimental design
Rahime Sancar Edis, Pınar Mızrak Özfırat
doi: 10.5505/pajes.2016.29000  Sayfalar 101 - 107 (134 kere görüntülendi)

17.
Özdeş olmayan paralel makina çizelgeleme problemlerinin çözümü için bir karar destek sistemi
A decision support system for non-identical parallel machine scheduling
İnci Sarıçiçek
doi: 10.5505/pajes.2017.48658  Sayfalar 108 - 116 (200 kere görüntülendi)

18.
Çok amaçlı karma tam sayılı tesis yerleşim problemi modeli ve askeri tesiste uygulama
Multi objective mixed integer facility layout problem and application at military facility
Murat Akça, Ramazan Şahin
doi: 10.5505/pajes.2017.26928  Sayfalar 117 - 123 (192 kere görüntülendi)

19.
Ortalama-Varyans portföy optimizasyonu için parçacık sürü optimizasyonu algoritması: Bir Borsa İstanbul uygulaması
Particle swarm optimization algorithm for mean-variance portfolio optimization: A case study of Istanbul Stock Exchange
Hasan Akyer, Can B. Kalayci, Hakan Aygören
doi: 10.5505/pajes.2017.91145  Sayfalar 124 - 129 (125 kere görüntülendi)

20.
Basit düz ve U-tipi montaj hattı dengeleme problemleri için diferansiyel evrim algoritması
A differential evolution algorithm for simple straight and U-type assembly line balancing problems
Feriştah Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2017.47487  Sayfalar 130 - 140 (245 kere görüntülendi)

21.
Uyumsuz iş setlerini içeren karmaşık montaj hattı dengeleme problemi için bastırılmamış sınıflandırmalı karınca koloni optimizasyonu algoritması
A nondominated sorting ant colony optimization algorithm for complex assembly line balancing problem incorporating incompatible task sets
Ibrahim Kucukkoc
doi: 10.5505/pajes.2017.02350  Sayfalar 141 - 152 (166 kere görüntülendi)

22.
Sağlık sistemlerinde yöneylem araştırması teknikleri: 2007-2017 yılları arası literatür taraması
Operations research in healthcare systems: literature review of years 2007-2017
Gül Didem Batur, Serpil Erol
doi: 10.5505/pajes.2017.44389  Sayfalar 153 - 166 (203 kere görüntülendi)

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale