Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Evrimsel algoritma performanslarının güç akışı analizinde karşılaştırılması
Comparison of the evolutionary algorithm's performances on power flow analysis
Yiğit Çağatay Kuyu, Nergis Erdem, Fahri Vatansever, Güneş Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2016.89266  Sayfalar 167 - 172

3.
Steganografi ve şifreleme kullanılarak çoklu biyometrik sistemlerle kimlik doğrulama için güvenli veri iletimi
Secure data transmission for multibiometric identity verification systems using steganography and encryption
Mehmet Kıllıoğlu, Murat Taşkıran, Nihan Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2016.39225  Sayfalar 173 - 179

4.
Mobil araçlarda Türkçe konuşma tanıma için yeni bir veri tabanı ve bu veri tabanı ile elde edilen ilk konuşma tanıma sonuçları
A new database for Turkish speech recognition on mobile devices and initial speech recognition results using the database
Osman Buyuk
doi: 10.5505/pajes.2016.43765  Sayfalar 180 - 184

5.
Farklı çıkarım yöntemlerine sahip bulanık mantık denetleyicileri kullanarak kalıcı mıknatıslı senkron motorun hız denetimi
Speed control of permanent magnet synchronous motor by using fuzzy logic controllers having different inference methods
İbrahim Alışkan, Sinan Ünsal
doi: 10.5505/pajes.2016.43788  Sayfalar 185 - 191

6.
Doğrudan dizili kod bölmeli çoklu erişim iletişim sistemlerinin Weibull sönümlü kanallardaki resim iletim başarımları
Image transmission performance of direct sequence code division multiple access communication systems in Weibull fading channels
Yasin Kabalcı
doi: 10.5505/pajes.2017.09815  Sayfalar 192 - 197

7.
LiDAR sensörünün hiperspektral verilerden gölgelik alan çıkarımı başarımına etkisi
Effect of LiDAR sensor on the success of shadow detection from hyperspectral data
Seniha Esen Yüksel, Mustafa Boyacı
doi: 10.5505/pajes.2016.13281  Sayfalar 198 - 204

8.
İnverter klima akıllı etkileşim sistem tasarımı
Inverter air conditioner intelligent system design
Murat Taşkıran, Nihan Kahraman, Halime Usta Yoğun
doi: 10.5505/pajes.2017.21957  Sayfalar 205 - 213

9.
Fırçasız doğru akım motorunun hız kontrolü için uyarlamalı geri adımlamalı kontrolcü tasarımı
Adaptive backstepping controller design for the speed control of brushless DC Motor
Türker Türker
doi: 10.5505/pajes.2017.72623  Sayfalar 214 - 218

10.
SKT içeren çok değişkenli bir sürecin matematiksel modellenmesi ve dinamik etkileşim giderme
Mathematical modeling and dynamic decoupling of a multivariable process with a CST
Tolgay Kara, Hazhar Rasul
doi: 10.5505/pajes.2017.21298  Sayfalar 219 - 225

11.
Yazılım mühendisliğinde deneysel bir çalışma: proje tabanlı ve proje destekli yöntemlerin ürün ve akademik başarıya etkileri
An empirical study in software engineering: the effects of project-based and project-supported methods on product and academic achievements
Murat Paşa Uysal
doi: 10.5505/pajes.2017.88896  Sayfalar 226 - 237

12.
Mobil cihazlar kullanılarak kapalı alanlarda navigasyon sistemi
Indoor navigation system with using mobile devices
Oğuzhan Kayış, Yusuf Çakmak, Semih Utku
doi: 10.5505/pajes.2017.15010  Sayfalar 238 - 245

13.
Ağ yönlendiricileri için çoklu eşik kullanan geçişsiz öncelikli zamanlayıcı
Non-preemptive priority scheduler with multiple thresholds for network routers
Tamer Dağ
doi: 10.5505/pajes.2017.74318  Sayfalar 246 - 254

14.
Polimerik kaplamalı kumaşlarda görüntü işleme ile niceleme ve karakterizasyon uygulaması
Application of image processing for quantization and characterization of fabrics with polymeric coatings
Kazım Yıldız, Zehra Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2017.90767  Sayfalar 255 - 259

15.
Örüntü tanıma teknikleri ile agar yüzeyi üzerinde koloni morfoloji sınıflandırması
Pattern recognition techniques on agar surface colony morphology classification
Volkan Altuntaş, Seda Altuntaş, Murat Gök
doi: 10.5505/pajes.2017.23169  Sayfalar 260 - 265

16.
Makine öğrenmesi yöntemleri ile yaralanmalı trafik kazalarının analizi: Adana örneği
Analysis of injury traffic accidents with machine learning methods: Adana case
Cevher Özden, Çiğdem Acı
doi: 10.5505/pajes.2016.87847  Sayfalar 266 - 275

17.
Kimlik avı web sitelerinin tespitinde makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of machine learning algorithms in detection of phishing websites
Muhammed Ali Koşan, Oktay Yıldız, Hacer Karacan
doi: 10.5505/pajes.2017.27167  Sayfalar 276 - 282

18.
Twitter duygu analizinde terim ağırlıklandırma yönteminin etkisi
The impact of term weighting method on Twitter sentiment analysis
Önder Çoban, Gülşah Tümüklü Özyer
doi: 10.5505/pajes.2016.50480  Sayfalar 283 - 291

19.
Türkçe şarkılar için şarkı sözleri üzerinden müzik duygu sınıflandırması
Music emotion classification for Turkish songs using lyrics
Ahmet Onur Durahim, Abide Coşkun Setirek, Birgül Başarır Özel, Hanife Kebapçı
doi: 10.5505/pajes.2017.15493  Sayfalar 292 - 301

20.
Kablosuz manyetik sensörler kullanarak karar ağacı algoritma tabanlı araç sınıflandırmasının gerçekleştirilmesi
Implementation of the vehicle classification based-on decision tree algorithm using wireless magnetic sensors
Sercan Vançin, Ebubekir Erdem
doi: 10.5505/pajes.2017.44452  Sayfalar 302 - 310

21.
Nesnelerin internetine genel bir bakış: Kavram, özellikler, zorluklar ve fırsatlar
Overview of internet of things: Concept, characteristics, challenges and opportunities
Enan A. Khalil, Suat Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2017.60343  Sayfalar 311 - 326

22.
Nesnelerin interneti: Gelişimi, bileşenleri ve uygulama alanları
Internet of things (IoT): Evolution, components and applications fields
Muhammet Zekeriya Gündüz, Resul Daş
doi: 10.5505/pajes.2017.89106  Sayfalar 327 - 335

23.
Bulut bilişimde veri madenciliği tekniklerinin uygulanması: Bir literatür taraması
Application of data mining techniques in cloud computing: A literature review
Pelin Yıldırım, Derya Birant
doi: 10.5505/pajes.2017.65642  Sayfalar 336 - 343

24.
Mobil algılayıcı düğümler vasıtasıyla bölgesel ısı ve nem takibi
Regional temperature and humidity monitoring via mobile sensor nodes
Şenol Zafer Erdoğan, Mustafa Önder Geren
doi: 10.5505/pajes.2018.93709  Sayfalar 344 - 349

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale