Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VII

2.
Bütanol-Diesel Yakıtı Kullanılan Bir Sıkıştırma Ateşlemeli Motorda Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini
Prediction of Engine Performance and Exhaust Emissions using Artificial Neural Network in a Compression Ignition Engine Fueled with Butanol-Diesel Fuel
Samet Gürgen, Ismail Altın
doi: 10.5505/pajes.2017.69926  Sayfalar 576 - 581

3.
Sığ suda Yan Yana Silindirler Arasına Akışa Dik Yerleştirilen Plakaların Akış Özelliklerinin İncelenmesi
The effect of the splitter plates on flow characteristics that are vertically placed to the flow between side by side cylinders in shallow water
Mustafa Atakan Akar, Hüseyin Akıllı, Oğuz Baş, Burcu Oğuz, Engin Pınar, Beşir Şahin
doi: 10.5505/pajes.2017.43007  Sayfalar 582 - 585

4.
Hava Filtresi İçindeki Akış ve Titreşim Deseninin Karşılaştırılması- Deneysel Çalışma
Comparison Between Flow And Vibration Patterns In Air Filter - Experimental Study
Davut Erdem Şahin
doi: 10.5505/pajes.2017.89656  Sayfalar 586 - 590

5.
Toprak Kaynaklı Isı Borularıyla Kaldırımlardaki Buzlanmanın Önlenmesinin Isıl Analizi
Thermal Analysis of Anti-icing on Pavements with Ground Source Heat Pipes
Ragıp Yıldırım, Ahmet Özsoy
doi: 10.5505/pajes.2018.09634  Sayfalar 591 - 596

6.
İçerisinde dairesel halkalar bulunan bir boruda nanoakışkanların pulsatif akışının ısı transferine etkisinin parametrik incelenmesi
Parametric investigation of effect on heat transfer of pulsating flow of nanofluids in a tube using circular rings
Selma Akçay, Ünal Akdağ
doi: 10.5505/pajes.2017.70120  Sayfalar 597 - 604

7.
İçten yanmalı benzinli motorların ısınma sürecinde hava soğutmalı bir termoelektrik jeneratör geri kazanım sisteminin geri kazanım performansı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme
A comparative survey on recovery performance of thermo-electric generator recovery system with air cooling during warming process of internal combustion gasoline engines
Mehmet Akif Kunt
doi: 10.5505/pajes.2018.66503  Sayfalar 605 - 609

8.
Baca gazlarının ekserji analizi ve YSA ile modellenmesi
Exergy analysis of flue gases and modeling with ANN
Ayşe Bilgen Aksoy, Özgür Solmaz, Yiğit Aksoy
doi: 10.5505/pajes.2018.32549  Sayfalar 610 - 615

9.
Farklı Malzemelere Sahip Hibrid Kompozitlerde Çatlağın Mekanik Davranışlara Etkisinin Analizi
Analyzing the Effect of Crack in Different Hybrid Composite Materials on Mechanical Behaviors
Bekir Yalçın, Berkay Ergene
doi: 10.5505/pajes.2017.02800  Sayfalar 616 - 625

10.
Sıcak daldırma galvanizleme işleminin ıslah edilmiş ve edilmemiş AISI 4340 çeliğinin yorulma dayanımına etkisi
The effect of hot dip galvanizing process on the fatigue properties of hot rolled and quenched-tempered AISI 4340 steel
Şule Yıldız Şirin
doi: 10.5505/pajes.2017.30633  Sayfalar 626 - 634

11.
Mekanik Öğütme Yöntemi ile Üretilen Mikronaltı Al2O3 Seramik Parçacıklarının Fiziksel Özellikleri Üzerine Öğütme Zamanı, Öğütme Hızı ve Bilye Toz Ağırlık Oranının Etkisi
The effect of Milling time, Milling Speed and Ball to Powder Weight Ratio on the Physical Properties of Submicron Al2O3 Ceramic Particles Fabricated by Mechanical milling Method
Temel Varol
doi: 10.5505/pajes.2017.56255  Sayfalar 635 - 642

12.
Yama ile tamir edilmiş pim bağlantılı kompozitlerin kırılma davranışı: Üç boyutlu sayısal yaklaşım
Fracture behavior of bolted joints in composites repaired with patch: 3D numerical approach
Yunus Gündüz, Mete Onur Kaman
doi: 10.5505/pajes.2018.70019  Sayfalar 643 - 649

13.
Elektrik Direnç Punta Kaynağı ile Kaynak Edilmiş TWIP Çeliklerinde Kaynak Parametrelerinin Taguchi Yöntemi ile Optimizasyonu
The Optimisation of Welding Parameters for Electrical Resistance Spot-Welded TWIP Steels Using a Taguchi Method
Mümin Tutar, Hakan Aydın, Ali Bayram
doi: 10.5505/pajes.2018.88965  Sayfalar 650 - 657

14.
Yonga levha üretim süreçlerinde pres süresinin enküçüklenmesi
Minimization of pres time at particleboard production
Aslan Deniz Karaoğlan, Mustafa Mert Demir, Mustafa Murat Çarkacı
doi: 10.5505/pajes.2017.68889  Sayfalar 658 - 664

15.
Dinamik atölye tipi çizelgeleme problemine bir tavlama benzetimi yaklaşımı tabanlı simülasyon optimizasyonu
A simulated annealing approach based simulation-optimisation to the dynamic job-shop scheduling problem
Çağrı Sel, Alper Hamzadayı
doi: 10.5505/pajes.2017.47108  Sayfalar 665 - 674

16.
0-1 problem uzayları için kuantum tabanlı yerel arama ile güçlendirilmiş parçacık sürüsü optimizasyonu
A quantum based local search enhanced particle swarm optimization for binary spaces
Fehmi Burçin Özsoydan
doi: 10.5505/pajes.2018.64614  Sayfalar 675 - 681

17.
Öğretme-Öğrenme algoritmasını kullanarak iki yönlü karışık modelli montaj hattı dengeleme
Balancing of mixed-model two-sided assembly lines using teaching–learning based optimization algorithm
Alper Hamzadayi
doi: 10.5505/pajes.2017.14227  Sayfalar 682 - 691

18.
AEEE Tahmini ve Toplama Noktalarının Belirlenmesi: Çankaya Belediyesi için bir Uygulama
WEEE Estimation and Determination of Collection Points: A Case for the Municipality of Çankaya
Barış Keçeci, Orhan Dengiz, Berna Dengiz, Emre Sümer, Aybüke Kılıç, Ece Çeki, Bedia İnan, Selda Çiçek
doi: 10.5505/pajes.2018.23434  Sayfalar 692 - 704

19.
Bir yem işletmesi için satış tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması: Bir vaka çalışması
A comparison of sales forecasting methods for a feed company: A case study
Leyla Demir, Selahattin Akkaş
doi: 10.5505/pajes.2018.58235  Sayfalar 705 - 712

20.
Bir iplik üretim tesisinde nitelik seçimi ve sınıflandırma ile iplik kalitesinin belirlenmesi
Determining the yarn quality by feature selection and classification in a yarn production facility
Pınar Zarif Tapkan, Tayfun Özmen
doi: 10.5505/pajes.2017.37267  Sayfalar 713 - 719

21.
İş değerlemesi, kişisel özellikler ve iş performansından oluşan bir maaş modeli
A wage model consisted of job evaluation, employee characteristics and job performance
Emin Kahya
doi: 10.5505/pajes.2017.92609  Sayfalar 720 - 729

22.
Limanlar ve suyolları emniyet değerlendirmesi (LVSED) yöntemini kullanarak İstanbul Boğazı risk değerlendirmesi
Risk assessment of the Istanbul Strait by using Ports and Waterways Safety Assessment (PAWSA) method
Bekir Şahin, Yupo Chan
doi: 10.5505/pajes.2017.45762  Sayfalar 730 - 738

23.
Improving healthcare service processes by lean thinking
Sağlık Hizmet Süreçlerinin Yalın Düşünce Aracılığıyla Geliştirilmesi
Nurcan Deniz, Feriştah Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2017.89814  Sayfalar 739 - 748

24.
İleri Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı Problemi: Sezgisel Yaklaşımlar
Forward Supply Chain Network Design Problem: Heuristic Approaches
Çağrı Koç, Eren Özceylan, Saadettin Erhan Kesen, Zeynel Abidin Çil, Süleyman Mete
doi: 10.5505/pajes.2018.72324  Sayfalar 749 - 763

25.
Tedarik Zinciri Risk Yönetimi: Kavramsal Çerçeve ve Tedarik Yönlü Bir Literatür Araştırması
Supply Chain Risk Management: Conceptual Framework and a Supply-Side Literature Review
Hamit Erdal
doi: 10.5505/pajes.2018.50102  Sayfalar 764 - 796

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale