Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 24 (5)
Cilt: 24  Sayı: 5 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Asenkron Motorlar için Artıran Tip Gerilim Uygulamalı V/f Tabanlı Hız Denetiminde Farklı PWM Tekniklerinin Performans Analizi
Performance Analysis of Different PWM Techniques on V/f-based Speed Control with Boost Voltage Application for Induction Motors
Selami Kesler
doi: 10.5505/pajes.2018.13845  Sayfalar 797 - 808

3.
Elektrikli araç uygulamalarında kullanılan lityum bataryalar için göreceli kapasite tahmin yöntemi
A relative capacity estimation method for lithium batteries used in electric vehicle applications
Türev Sarıkurt, Abdulkadir Balıkçı
doi: 10.5505/pajes.2018.58224  Sayfalar 809 - 816

4.
Etkin Epoklar ile Motor Hayaline Dayalı EEG İşaretlerinin Sınıflandırma Doğruluğunun Artırılması
Improving Classification Accuracy of Motor Imagery EEG Signals via Effective Epochs
Ebru Ergün, Önder Aydemir
doi: 10.5505/pajes.2018.93824  Sayfalar 817 - 823

5.
Pik güç azaltımı tabanlı talep cevabı stratejisi ve yük faktörü maksimizasyonu amaçlı bir elektrikli araç toplu park bölgesi enerji yönetim stratejisi
A peak power reduction based demand response strategy and load factor maximization oriented electric vehicle parking lot energy management strategy
Ozan Erdinç, Akın Taşcıkaraoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.73636  Sayfalar 824 - 830

6.
İçme suyu şebeke otomasyonunun tasarımı ve gerçekleştirilmesi
Design and implementation of water supply network automation
Nihat Daldal
doi: 10.5505/pajes.2017.66424  Sayfalar 831 - 836

7.
OLED TV’ler için 24/20A LLC Rezonanslı Dönüştürücü Uygulaması
Application of 24V/20A LLC Resonant Converter for OLED TVs
Çağatay Özçelik, Atiye Hülya Obdan
doi: 10.5505/pajes.2017.79653  Sayfalar 837 - 845

8.
İnterdijital kapasitör yüklü geniş bantlı mikroşerit bant durduran filtre tasarımı
Interdigital capacitor loaded wideband bandstop microstrip filter design
Ali Kürşad Görür
doi: 10.5505/pajes.2017.58265  Sayfalar 846 - 849

9.
Düşük İşlem Yüküne Sahip Hareket Kestirimi için Tümlev İmge Temelli İkilileştirme
Integral Image based Binarization for Low-Complexity Motion Estimation
Aysun Taşyapı Çelebi, Oğuzhan Urhan
doi: 10.5505/pajes.2018.48303  Sayfalar 850 - 856

10.
Genelleştirilmiş regresyon yapay sinir ağı örüntü katman büyüklüğünü azaltmak için kümeleme tabanlı bir yaklaşım
A cluster based approach to reduce pattern layer size for generalized regression neural network
Mustafa Oral, Serkan Kartal, Buse Melis Özyıldırım
doi: 10.5505/pajes.2017.76401  Sayfalar 857 - 863

11.
Yarı-Gözetimli Veri Sınıflandırma için Kolektif bir Öğrenme Yaklaşımı
A Collective Learning Approach for Semi-Supervised Data Classification
Nur Uylaş Satı
doi: 10.5505/pajes.2017.44341  Sayfalar 864 - 869

12.
Kimlik Hırsızı Web Sitelerinin Sınıflandırılması için Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Machine Learning Techniques for Classification of Phishing Web Sites
Tahir Emre Kalaycı
doi: 10.5505/pajes.2018.10846  Sayfalar 870 - 878

13.
Türkçe için karşılaştırmalı metin sınıflandırma analizi
A comparative analysis of text classification for Turkish language
Savaş Yıldırım, Tuğba Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2018.15931  Sayfalar 879 - 886

14.
İlişkisel veritabanlarının bütünlük kontrolü için ayrık kosinüs dönüşümü tabanlı kırılgan sıfır damgalama şeması
A fragile zero watermarking schema to check integrity of relational databases based on discrete cosines transform
Yasin Şahin, Güzin Ulutaş, Mustafa Bilgehan İmamoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.22120  Sayfalar 887 - 897

15.
Karesel atama problemleri için tavlama benzetimi paralelleştirme yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of simulated annealing parallelization methods for quadratic assignment problems
Selahattin Akkaş, Kadir Kavaklıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2017.46794  Sayfalar 898 - 905

16.
Yazılım hata tahmininde kullanılan metriklerin karar ağaçlarındaki bilgi kazançlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi
Analyzing and improving information gain of metrics used in software defect prediction in decision trees
İbrahim Berkan Aydilek
doi: 10.5505/pajes.2018.93584  Sayfalar 906 - 914

17.
Microsoft Kinect V2 Tabanlı Yenilikçi Bir Yöntem ile ROM Ölçümlerine Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Reliability and Validity of an Innovative Method of ROM Measurement Using Microsoft Kinect V2
İrfan Kösesoy, Cemil Öz, Fatih Aslan, Fahri Köroğlu, Mustafa Yığılıtaş
doi: 10.5505/pajes.2017.65707  Sayfalar 915 - 920

18.
Büyük Patlama Büyük Çöküş Optimizasyon Yöntemi ile Ultra Geniş Band Sensörlerinin İç Mekan Konum Belirleme Doğruluklarının İyileştirilmesi
Improvement of Indoor Positioning Accuracy of Ultra-wide Band Sensors by Using Big Bang – Big Crunch Optimization Method
Taner Arsan
doi: 10.5505/pajes.2018.59365  Sayfalar 921 - 928

19.
Genetik algoritma ile sensör kalibrasyonu
Genetic algorithm based sensor calibration
Ülviye Hacızade
doi: 10.5505/pajes.2018.37530  Sayfalar 929 - 933

20.
Akciğer X-ray Görüntülerinde Nodül Gelişimi Takibi
Monitoring Nodule Progression in Chest X-ray Images
Emre Sümer, Muharrem Engin, Muhteşem Ağıldere, Hasan Oğul
doi: 10.5505/pajes.2018.89166  Sayfalar 934 - 941

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale