Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Küçük Ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımı İçin Hibrit Enerji Modeli
Hybrid Energy Model for Small and Micro Scale Energy Investments
Mustafa Yıldız, Ferhat Bingol
doi: 10.5505/pajes.2018.60329  Sayfalar 1 - 6

3.
İçten yanmalı motorların egzoz sistemleri için sıvı soğutmalı bir termoelektrik jeneratör sistemi tasarımı ve soğutucu akışkan miktarının geri kazanım performansına etkisinin deneysel incelemesi
A Design of a liquid cooling thermoelectric generator system for the exhaust systems of internal combustion engines and experimental study on the effect of refrigerant fluid quantity on recovery performance
Mehmet Akif Kunt
doi: 10.5505/pajes.2018.89137  Sayfalar 7 - 12

4.
Farklı krank mili hızları için buji ateşlemeli bir motorun ekserji analizi
Exergy analysis of a spark ignition engine for different crankshaft speeds
Bülent Özdalyan, Cüneyt Uysal, Hüseyin Kurt
doi: 10.5505/pajes.2018.81593  Sayfalar 13 - 19

5.
Eksenel Yönde Tabakalı Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kirişlerin Mekanik Burkulma Davranışı Üzerinde Tabaka Pozisyonlarının Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of Effects of Layer Positions on Mechanical Buckling Behavior of Axially Layered Functionally Graded Beams
Savaş Evran
doi: 10.5505/pajes.2018.00243  Sayfalar 20 - 26

6.
Yapıştırma bağlantılı kompozitlerde yapıştırma geometrisininin gerilme dağılımına etkisi
The effects of adhesive geometry on the stress distribution in bonded joints
Levent Kırkayak
doi: 10.5505/pajes.2018.54289  Sayfalar 27 - 33

7.
Seri Elastik Eyleyiciler için Mekanik Tasarım Süreçleri
Mechanical Design Procedures for Series Elastic Actuators
Mehmet Can Yıldırım, Polat Şendur, Barkan Uğurlu
doi: 10.5505/pajes.2018.01700  Sayfalar 34 - 42

8.
Grafen Oksit (GO) ve İndirgenmiş Grafen Oksit (RGO) Dolgulu PVC Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması
A Comparison Study on Mechanical Properties of PVC Composites Filled By Graphene Oxide (GO) and Reduced Graphene Oxide (RGO)
Ferda Mindivan
doi: 10.5505/pajes.2018.39114  Sayfalar 43 - 48

9.
Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının ötektiküstü Al-17Si alaşımının içyapı ve mekanik özelliklerine etkisi
Effect of Strontium and Strontium-Magnesium Additions on the Microstructure and Mechanical Properties of Hypereutectic Al-17Si Alloy
Ali Paşa Hekimoğlu, Gizem Ayata
doi: 10.5505/pajes.2018.46343  Sayfalar 49 - 55

10.
Fe3O4/FeO/CoNi kompozit malzemenin sentezi ve manyetik özelliklerinin incelenmesi
Synthesis of Fe3O4/FeO/CoNi composite material and study of its magnetic properties
Muharrem Kunduracı
doi: 10.5505/pajes.2018.84704  Sayfalar 56 - 59

11.
Biyodizel Kaynaklı Korozyon ve Bozunma: Bir İnceleme
Biodiesel Induced Corrosion and Degradation: A Review
Muhammet Kaan Yeşilyurt, İlhan Volkan Öner, Efe Çetin Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2018.01885  Sayfalar 60 - 70

12.
Gerçek Bir Sınav Çizelgeleme Problemi İçin İki Aşamalı Çözüm Yaklaşımı
A Two-Phase Solution Approach for a Real-Life Examination Timetabling Problem
Rahime Sancar Edis, Emrah B. Edis
doi: 10.5505/pajes.2018.96606  Sayfalar 71 - 81

13.
Çapraz sevkiyatta kamyon çizelgeleme problemi için çözüm yaklaşımları
Solution approaches for truck scheduling problem in cross-docking
Gökçe Özden, İnci Sarıçiçek
doi: 10.5505/pajes.2018.80034  Sayfalar 82 - 88

14.
Drone ile teslimat rotalaması için bir matematiksel model
A mathematical model for the delivery routing problem via drones
Sinem Han, Begüm Özer, Barış Alioğlu, Özgür Polat, Tülin Aktin
doi: 10.5505/pajes.2018.19052  Sayfalar 89 - 97

15.
Deprem Sonrası Planlamaya Yönelik Lojistik Ağ Tasarımı: Ümraniye Bölgesinde Farklı Deprem Senaryoları İçin Bir Uygulama
Logistic Network Design for Post-Earthquake Planning: A Case Study for Ümraniye District Under Different Earthquake Scenarios
Gül Tekin Temur, Yelda Turgut, Abdurrahman Yılmaz, Şafak Arslan, Alper Camcı
doi: 10.5505/pajes.2018.11736  Sayfalar 98 - 105

16.
Gezgin Satıcı Probleminin Melez Akışkan Genetik Algoritma (MAGA) Kullanarak Çözümü
Solving Travelling Salesman Problem Using Hybrid Fluid Genetic Algorithm (HFGA)
Yusuf Şahin, Kenan Karagül
doi: 10.5505/pajes.2018.81084  Sayfalar 106 - 114

17.
Spor Giyim Sektöründe Marka Tercihlerine ve Tercih Nedenlerine Saklı Markov Modelinin Uygulanması
Application of Hidden Markov Model for Brand Preferences and Reasons of Preferences in Sportswear Sector
İsmail Dönmez, Selçuk Alp
doi: 10.5505/pajes.2018.90248  Sayfalar 115 - 120

18.
Bayes Ağları ile Futbol Analitiği: FutBA Modeli
Football Analytics using Bayesian Networks: the FutBA Model
Mert Karabıyık, Barbaros Yet
doi: 10.5505/pajes.2018.12979  Sayfalar 121 - 131

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale