Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Sürekli mıknatıslı senkron generatörün azaltılmış anahtarlı evirici ile sensörsüz kontrolü
Sensorless control of PMSG drive using reduced switch inverter
Ömer Cihan Kıvanç, Salih Barış Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2018.94770  Sayfalar 132 - 142

3.
Tek Fazlı Şebeke Bağlantılı Transformatörsüz PV Evirici Sistem Kontrolü
Control of Single Phase Grid Connected Transformerless PV Inverter System
Ahmet Yüksel, Emre Özkop
doi: 10.5505/pajes.2018.93275  Sayfalar 143 - 150

4.
Termoelektrik yarıiletkenlerin P-N elektriksel iletkenlik tipinin belirlenmesine yönelik çok fonksiyonlu prob tasarımı
The design multi-functional probe for determining the P-N electrical conductivity type of thermoelectric semiconductors
Serkan Dişlitaş, Hilmi Yanmaz, Günay Ömer, Raşit Ahıska
doi: 10.5505/pajes.2018.33239  Sayfalar 151 - 156

5.
Bir Depolama Tesisi için Otomasyon Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması
Design and Implementation of Automation System for a Storage Facility
Serkan Kirca, Ethem Kelekci, Murat Ayaz
doi: 10.5505/pajes.2018.66742  Sayfalar 157 - 164

6.
Çeyrek ayna süzgeç bankası tasarımında Kaiser-Hamming penceresinin performansının incelenmesi
Investigation of the performance of the Kaiser-Hamming window in design of QMF bank
Bircan Kamışlıoğlu, Nurhan Karaboğa
doi: 10.5505/pajes.2018.37974  Sayfalar 165 - 173

7.
Kaynak değeri olan yaban hayvanlarının görüntü işleme tekniği ile tespiti ve sayımı
Detection and counting of wild animals as source value by image processing technique
İsmail Yabanova, Kadir Kaya
doi: 10.5505/pajes.2018.19577  Sayfalar 174 - 187

8.
İnsan- robot etkileşiminin biyomimetik yaklaşımla sağlanması
Providing the human-robot interaction with biomimetic approach
Gökhan Gelen, Sinan Özcan
doi: 10.5505/pajes.2018.83584  Sayfalar 188 - 198

9.
Olay Tabanlı Sistemlerde Karmaşık Olayların Tespiti Amaçlı Gerçek Zamanlı İzleme Alt Yapısı
Detecting Complex Events With Real Time Monitoring Infrastructure On Event-Based Systems
Mehmet Sıddık Aktas
doi: 10.5505/pajes.2018.28044  Sayfalar 199 - 207

10.
Bir telsiz duyarga ağı sınama ortamının MSP430G2553 ve nRF24L01+ tabanlı duyargalar ile geliştirilmesi
Developing a wireless sensor network testbed using MSP430G2553 and nRF24L01+ based sensors
Engin Masazade, Volkan Doğukan, Veysel Yaman Akgün
doi: 10.5505/pajes.2016.67790  Sayfalar 208 - 214

11.
Taksonomik çeşitlilik tabanlı protein altünite etkileşim tahmini
Taxonomic diversity-based domain interaction prediction
Erdem Türk, Barış Ethem Süzek
doi: 10.5505/pajes.2018.18828  Sayfalar 215 - 222

12.
Akıllı telefon ve giyilebilir cihazlarla aktivite tanıma: Klasik yaklaşımlar, Yeni çözümler
Activity recognition using smartphones and wearable devices: Traditional approaches, New solutions
Jemshit Iskanderov, Mehmet Amaç Güvensan
doi: 10.5505/pajes.2018.84758  Sayfalar 223 - 239

13.
Üç Yazılım Firmasında Yazılım Süreç Değişimlerinin Gözlenen Etkileri: Endüstriyel Keşif Vaka Çalışması
Observed Effects of Software Processes Change in Three Software Firms: Industrial Exploratory Case Study
Murat Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2018.03708  Sayfalar 240 - 246

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale