Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 25 (4)
Cilt: 25  Sayı: 4 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak, İçindekiler
Cover, Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Taguchi yöntemi ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği kullanılarak tasarlanan levhalı ısı değiştiricilerin performanslarının karşılaştırılması
Performance comparison of plate heat exchangers designed using Taguchi method and Computational Fluid Dynamics
Murat Ünverdi, Hasan Küçük
doi: 10.5505/pajes.2018.35493  Sayfalar 373 - 386

3.
Nemli nesnelerin zorlanmış taşınım ile hava jeti çarpmalı kurutulmasının incelenmesi
Investigation of air jet impingement drying with forced convection of moist things
Koray KARABULUT, Doğan Engin ALNAK
doi: 10.5505/pajes.2018.83479  Sayfalar 387 - 395

4.
Atık Hayvansal Yağ Kökenli Biyomotorin Yakıtların Ortak-Hat Direkt Püskürtmeli Bir Diesel Motorda Kullanımının İncelenmesi: Performans ve Yanma Karakteristikleri
Investigation of Waste Animal Fat Based Biodiesel Fuels’ Usage in a Common Rail Direct Injection Diesel Engine: Performance and Combustion Characteristics
Hüseyin Şanlı
doi: 10.5505/pajes.2018.54715  Sayfalar 396 - 402

5.
Ankastre Ev Tipi Fırınlarda Fırın Kapağının Enerji Tüketimi ve Enerji Seviyesine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of The Effect of Front Cover on Energy Consumption and Energy Level in Built-In House Oven
Özge Altun, Şule Yıldız, Tuba Anık
doi: 10.5505/pajes.2018.23922  Sayfalar 403 - 409

6.
Parabolik Güneş Kolektörlü Organik Rankine Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi
Energy And Exergy Analysis of Organic Rankine Cycle with Parabolic Solar Collectors
Serpil Çelik, Ahmet Kabul
doi: 10.5505/pajes.2018.70707  Sayfalar 410 - 416

7.
Dinamik test metodu ile bir güneş kollektörünün ısıl performansının belirlenmesi
Determination of thermal performance of a solar collector by using dynamic test method
Ahmet Yılancı, Öner Atalay, Günnur Koçar, Ahmet Eryaşar
doi: 10.5505/pajes.2018.04453  Sayfalar 417 - 422

8.
Türkiye'de Nükleer Güç Santrallerine Karşı Halkın Tutumları
Public Attitudes Toward Nuclear Power Plants In Turkey
Hasan Ogul, Mehmet Onur Karaagac
doi: 10.5505/pajes.2018.97415  Sayfalar 423 - 429

9.
Francis Tipi Su Türbini Çarkının Tersine Mühendislik ile Tasarımı için bir Yöntem Geliştirilmesi ve Uygulaması
Development and Implementation of a Methodology for Reverse Engineering Design of Francis Turbine Runners
Kutay Çelebioğlu, Alper Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2018.43959  Sayfalar 430 - 439

10.
Ultrasonik titreşimin tel çekme işlemine etkisi
Effect of ultrasonic vibration on the process of wire drawing
Onur Duman, Mustafa Kemal Külekci
doi: 10.5505/pajes.2018.25588  Sayfalar 440 - 443

11.
Polipropilen malzemeden üretilmiş plastik parçada federlerin deformasyon üzerindeki etkilerinin araştırılması
Investigation of rib effects on deformation in plastic part made from polypropylene
Abdulmecit Güldaş, Mehmet Altuğ, Farnoud Khakzad
doi: 10.5505/pajes.2018.52893  Sayfalar 444 - 453

12.
Gelişigüzel doğal lif takviyeli kompozitlerin elastiklik modülü tahmin yöntemleri: Sonlu elemanlar analizi ve analitik modeller
Young’s Modulus estimation techniques for the randomly oriented natural fiber reinforced composites: Finite Element Analysis and Analytical Models
Mehmet Safa Bodur, Mustafa Bakkal
doi: 10.5505/pajes.2019.88864  Sayfalar 454 - 461

13.
Kaynaklı birleştirmelerin yorulmaya karşı tasarımında birim şekil değiştirme enerji yoğunluğu uygulamalarının güncel incelemesi
State of the art review of the application of strain energy density in design against fatigue of welded joints
Özler Karakaş, Nail Tüzün
doi: 10.5505/pajes.2018.87120  Sayfalar 462 - 467

14.
Toplu Taşıma Çizgesi: Etkin Seyahat Planlaması İçin Toplu Taşıma Ağının Çizge Teorisi Tabanlı Bir Modeli
Public Transportation Graph: A Graph Theoretical Model of Public Transportation Network for Efficient Trip Planning
Faruk Serin, Suleyman Mete
doi: 10.5505/pajes.2018.56873  Sayfalar 468 - 472

15.
Bir GSM operatörü için elektrik kesintisi durumunda ekip planlanma
Team planning under an electricity failure for a GSM operator
Fadime Üney yüksektepe, Kübra Çakır, Nur Yılmaz, Meltem Bayrak
doi: 10.5505/pajes.2018.22804  Sayfalar 473 - 480

16.
Tamamen Belirsiz Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi için Proje Yöneticisinin Riske Karşı Tutumunu Dikkate Alan Aralık Programlama Tabanlı Bir Yaklaşım
An Interval Programming Based Approach for fully uncertain Resource-Constrained Project Scheduling Problem Considering Project Manager’s Attitude toward Risk
Kemal Subulan
doi: 10.5505/pajes.2019.10734  Sayfalar 481 - 497

17.
Hidroelektrik Santralların En Kritik Elektriksel Ekipman Gruplarının Bakım Stratejilerinin Optimizasyonu için Matematiksel Bir Model Önerisi
A Mathematical Model Proposal for Maintenance Strategies Optimization of the Most Critical Electrical Equipment Groups of Hydroelectric Power Plants
Evrencan Özcan, Tuğba Danışan, Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2018.38455  Sayfalar 498 - 506

18.
Nikel kaplama prosesinde verimli olarak kullanılan nikel oranının yanıt yüzey yöntemi ile eniyilenmesi
Optimizing the efficiently used nickel ratio in nickel plating process by using response surface methodology
Aslan Deniz Karaoğlan, Ayşe Meriç
doi: 10.5505/pajes.2018.67864  Sayfalar 507 - 512

19.
Et taşıma sürecinde karşılaşılan kas iskelet sistemi rahatsızlığı risklerinin incelenmesi
Investigation of musculoskeletal disorder risks in the meat transporting process
Pınar Deryaoğlu, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz
doi: 10.5505/pajes.2019.64624  Sayfalar 513 - 518

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale