Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 25 (5)
Cilt: 25  Sayı: 5 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
HetNet için küçük hücre kullanıcı yoğunluğunun küçük hücre uyutma tekniği performansı üzerindeki etkisi
Impact of small cell user density on performance of small cells sleeping technique for HetNet
Sultan Aldırmaz Çolak
doi: 10.5505/pajes.2018.73468  Sayfalar 519 - 524

3.
Pasif Radar Hedef Tespit Performansının İyileştirilmesi için Çoklu Ortak FM Radyo Vericilerin Kullanılmasının Araştırılması
Investigation of Passive Radar Target Detection Performance Improvement by Using Multiple Co-located FM Radio Transmitters
Burak Tuysuz
doi: 10.5505/pajes.2018.92693  Sayfalar 525 - 531

4.
Heterojen LTE ağlarda femto hücreler için güç yönetim eniyilemesi
Power management optimization for femtocells in heterogeneous LTE networks
Ahmet Akbulut, Aykut Kalaycıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.93753  Sayfalar 532 - 538

5.
2 boyutlu sıfıra çeken LMS algoritmasıyla görüntü iyileştirme
Image denoising with two-dimensional zero attracting LMS algorithm
Gülden Eleyan, Muhammed Salman
doi: 10.5505/pajes.2018.06982  Sayfalar 539 - 545

6.
Otomotiv Akülerinde Problem Tespitine Yönelik Hücresel Ölçüm ve Hata Teşhis Sistemi
Battery Cell Measurement and Fault Diagnosis System for Detection of Problem in Automotive Batteries
Osman Demirci, Burcu Acar Demirci, Sezai Taşkın
doi: 10.5505/pajes.2018.98105  Sayfalar 546 - 552

7.
Uçan Nesnelerin Otomatik Tespit ve Takibi için Yeni Bir Yaklaşım
A Novel Approach for Automatic Detection and Tracking of Flying Objects
Ahmet Güngör Pakfiliz
doi: 10.5505/pajes.2019.29660  Sayfalar 553 - 559

8.
Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri İçin Geri Adımlamalı Doğrusal Olmayan Bir Denetleyici Tasarımı
A Backstepping Nonlinear Control Design for Variable Speed Wind Turbines
Barış Bıdıklı
doi: 10.5505/pajes.2019.42027  Sayfalar 560 - 570

9.
Şebekeden Bağımsız Hibrit Sistemin (Rüzgar-Fotovoltaik) Performans Analizi
Performance Analysis of Stand-Alone Hybrid (Wind-Photovoltaic) Energy System
Oktay Arıkan, Evren İşen, Bedri Kekezoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.98958  Sayfalar 571 - 576

10.
Kararlı durumda seri kapasitörlerin iletim şebekesine etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effects of series capacitor on transmission network in steady state
Doğan Can Samuk, Fatih Mehmet Nuroğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.76009  Sayfalar 577 - 585

11.
İlişkisel Veri Tabanlarında XML Veriler İçin Homoglif Dönüşüm Tabanlı Damgalama
Homoglyph Transformation Based Watermarking for XML Data in Relational Databases
Mustafa Bilgehan İmamoğlu, Mustafa Ulutaş
doi: 10.5505/pajes.2018.65288  Sayfalar 586 - 595

12.
Kutuplaştırılmış veri üzerinde ikili sınıflandırma için sürekli zamanlı eşik değeri belirleme
Continuous time threshold selection for binary classification on polarized data
Ali Saglam, Nurdan Akhan Baykan
doi: 10.5505/pajes.2018.26125  Sayfalar 596 - 602

13.
Tarımsal alanlarda yüksek çözünürlüklü IKONOS uydu görüntüsünden nesne-tabanlı ürün deseni tespiti
Object-based crop pattern detection from IKONOS satellite images in agricultural areas
Beste Tavus, Kamil Karataş, Mustafa Türker
doi: 10.5505/pajes.2018.25428  Sayfalar 603 - 614

14.
Yazılım geliştirme taleplerinin metin madenciliği yöntemleriyle önceliklendirilmesi
Prioritization of software development demands with text mining techniques
Murat Can Tekin, Volkan Tunalı
doi: 10.5505/pajes.2019.47827  Sayfalar 615 - 620

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale