Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 25 (7)
Cilt: 25  Sayı: 7 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Elektronik tekstillerde iletken mürekkep uygulamaları
Conductive ink applications on electronic textiles
İbrahim Üner, Banu Hatice Gürcüm
doi: 10.5505/pajes.2019.55890  Sayfalar 794 - 804

3.
Tekstil Endüstrisi İçin Geri Dönüşüm ve Önemi
Recycling and Importance for Textile Industry
Merve Türemen, Aslı Demir, Esen Özdoğan
doi: 10.5505/pajes.2018.97253  Sayfalar 805 - 809

4.
Tekstil Üretim Süreçleri Açısından Endüstri 4.0 Kavramı
Concept of Industry 4.0 in Textile Manufacturing Processes
İlhami İlhan
doi: 10.5505/pajes.2018.69851  Sayfalar 810 - 823

5.
Keçi boynuzu, tarçın ve zencefil tozu içeren püskürtmeli kurutucuda kurutulmuş süt tozlarının ve aglomeratlarının fiziksel karakterizasyonu
Physical characterization of spray-dried milk powders and their agglomerates with the addition of carob, cinnamon, and ginger powders
Hira Yüksel, Gülşah Çalışkan Koç, Safiye Nur Dirim
doi: 10.5505/pajes.2019.56798  Sayfalar 824 - 833

6.
Geleneksel et ürünlerindeki laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç profili
Antibiotic resistance profile of lactic acid bacteria from traditional meat products
Zerrin Erginkaya, İbrahim Yalanca, Emel Ünal Turhan
doi: 10.5505/pajes.2018.34466  Sayfalar 834 - 838

7.
Sağlıklı Et Ürünleri Geliştirme Stratejileri
The Strategies Of Developing Healthy Meat Products
Orhan Özünlü, Haluk Ergezer, Ramazan Gökçe
doi: 10.5505/pajes.2018.35219  Sayfalar 839 - 845

8.
Gıda Sanayiinde Kullanılan Uçucu Yağların Mikroenkapsülasyon Uygulamaları
Microencapsulation Applications of Essential Oils Used in Food Industry
Sevi Bosnalı, Özgül Özdestan Ocak
doi: 10.5505/pajes.2018.45336  Sayfalar 846 - 853

9.
Gıda Sistemlerinde Etil Laurol Arjinat’ın Antimikrobiyal Aktivitesi, Etki Mekanizması ve Kullanım Potansiyeli
Antimicrobial Activity, Mechanism of Effect and Usage Potential of Ethyl Lauroyl Arginate in Food Systems
Bahar Demircan, Özgül Özdestan Ocak
doi: 10.5505/pajes.2018.54765  Sayfalar 854 - 863

10.
Betalain ekstraktlarının gıdalarda kullanım olanakları
Usage of betalain extracts in food
Vasfiye Hazal Özyurt, Hazal Saralı, Semih Ötleş
doi: 10.5505/pajes.2019.03592  Sayfalar 864 - 870

11.
Ozonlama ile çeşitli model tekstil boyalarından KOİ ve TOK giderimi: Box-Behnken yaklaşımı
Removal of COD and TOC from various model textile dyes by ozonation: Box-Behnken approach
Musa Büyükada
doi: 10.5505/pajes.2018.38247  Sayfalar 871 - 877

12.
Tarımsal Atık Üzerine Malahit Yeşili Adsorpsiyonunda Denge ve Kinetik Verilerin İncelenmesi
Investigation Of Equilibrium And Kinetic Data In Agricultural Waste With Malachite Green Adsorption
Çiğdem SARICI ÖZDEMİR
doi: 10.5505/pajes.2019.81059  Sayfalar 878 - 883

13.
Bor Minerallerinin Su Bazlı Sondaj Çamurunun Reolojik ve Filtrasyon Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma
Investigation of the Effects on Rheological and Filtration Properties of Water-Based Drilling Mud of Boron Minerals: An Experimental Study
Abdullah Özkan, Behlül Merve Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2019.89990  Sayfalar 884 - 888

14.
Kuru kayısılardaki kükürt miktarının serum oksidatif stres parametleri üzerine etkisi
Effect of sulfur amount in dry apricot on serum oxidative stress parameters
Önder Otlu, Tuğba Raika Kıran, Ercan Karabulut, Aysun Bay Karabulut
doi: 10.5505/pajes.2019.49035  Sayfalar 889 - 892

15.
CI2 gazı ile doyurulmuş HCI çözeltilerinde altın hurdalarından altının liçing kinetiği
The leaching kinetics of gold from gold scraps in CI2-saturated HCl solutions
Dilara Tokkan, Bünyamin Dönmez, Osman Nuri Ata
doi: 10.5505/pajes.2018.39259  Sayfalar 893 - 898

16.
2,3-dimetoksifenilboronik asit molekülünün konformasyon ve FTIR analizi
Conformational and FTIR analyses of 2,3-dimethoxyphenylboronic acid
Duygu Bilge
doi: 10.5505/pajes.2018.70431  Sayfalar 899 - 903

17.
Doğrudan metil alkol oksidasyonu için polioksometalat/karbon nitrit nanotüp nanokompozitinin uygulanması
Application of polyoxometalate/carbon nitride nanotubes nanocomposite for directly methanol oxidation
Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2018.48865  Sayfalar 904 - 906

18.
Karbondioksit yakalama uygulamaları için silika aerojeller üzerine derleme
A review on silica aerogels for CO2 capture applications
Bora Yay, Nilay Gizli
doi: 10.5505/pajes.2018.35651  Sayfalar 907 - 913

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale