Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 25 (8)
Cilt: 25  Sayı: 8 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
ULUSLARARASı KENTSEL SU VE ATıKSU YÖNETIMI SEMPOZYUMU (UKSAY)-2018
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Asidik Boyaların poli(Akrilamit-Vinilimidazol) Hidrojel Kullanılarak Atık Sulardan Giderimi
Removal of Acid Dyes from Wastewater using poly(Acrylamide-Vinylimidazole) Hydrogel
Emir TOSUN, Cihangir Boztepe, Ahmet Baysar, Asım Künkül
doi: 10.5505/pajes.2019.13914  Sayfalar 914 - 921

3.
Besi çiftliği atıksularının anaerobik/aerobik yöntemlerle arıtılabilirliği
Anaerobic / aerobic treatability of livestock wastewater
Roda Gökçe Yılmaz Çinçin, Osman Nuri AĞDAĞ
doi: 10.5505/pajes.2019.80474  Sayfalar 922 - 928

4.
Pektin kaplı nano manyetit kompozit (Pektin-Fe3O4) kullanılarak sulardan nonilfenol etoksilatların giderilmesi
Removal of nonylphenol ethoxylates from water by using pectin coated nano magnetite composite (Pectin-Fe3O4)
Yağmur Uysal, Pınar Belibağlı
doi: 10.5505/pajes.2019.98364  Sayfalar 929 - 937

5.
Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) pollution in Büyük Menderes River
Serkan EKER, Ebru ÇOKAY, Ilgi KARAPINAR, Dilek Ersöz
doi: 10.5505/pajes.2019.83357  Sayfalar 938 - 944

6.
Sifonik Yağmur Suyu Drenaj Sistemi Tasarımı
Design of Siphonic Rainwater Drainage System
Bora Doğaroğlu, Mehmet Ali Yurdusev
doi: 10.5505/pajes.2019.74040  Sayfalar 945 - 948

7.
Yenicegörüce Havzası’ndaki Yağış-Akış İlişkisinin HEC-HMS Hidrolojik Modeli ile Belirlenmesi
Determination of Rainfall – Runoff Relationship in Yenicegoruce Basin with HEC-HMS Hydrologic Model
Buket Mesta, Pınar Gökçe Kargı, İpek Tezyapar, M. Tamer Ayvaz, Recep Kaya Göktaş, Elcin Kentel, Ulas Tezel
doi: 10.5505/pajes.2019.75133  Sayfalar 949 - 955

8.
Ekstrem yağışların zamansal eğilim analizi: Konya Kapalı Havzası örneği
Temporal trend analysis of extreme precipitation: a case study of Konya Closed Basin
Cihangir Köyceğiz, Meral Büyükyıldız
doi: 10.5505/pajes.2019.86658  Sayfalar 956 - 961

9.
Bulanık çıkarım sistemlerinde kullanılan küme sayılarının K-ortalamalar ile belirlenmesi ve baraj hacmi modellenmesi: Kestel barajı örneği
Determination of the number of clusters used in fuzzy inference systems by means of K-means and modeling of dam volume: Kestel dam example
Tülay Suğra Küçükerdem, Murat Kilit, Kemal Saplioglu
doi: 10.5505/pajes.2019.99223  Sayfalar 962 - 967

10.
Kentsel Alanlarda Doğal Kanallardan Kaynaklanan Taşkınların Analizi ve Risk Haritasının Oluşturulması: Malatya İli Örneği
Analysis of Floods from Natural Channels in Urban Areas and Creation of Risk Map: Malatya Province Case
Selami Kılıç, Özgür ÖZDEMİR, Mahmut FIRAT
doi: 10.5505/pajes.2019.21347  Sayfalar 968 - 976

11.
Denizli ili sınırlarındaki yeraltı su seviyelerinin alansal değişimi
Spatial variation of groundwater levels in Denizli
Mehmet Ali Çıldır, Fatih DİKBAŞ, Mahmud GÜNGOR, Abdullah Cem Koç
doi: 10.5505/pajes.2019.07348  Sayfalar 977 - 984

12.
Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Kuraklık Analizi
Drought Analysis with Machine Learning Methods
Eyyup Ensar Başakın, ÖMER EKMEKCİOĞLU, Mehmet Ozger
doi: 10.5505/pajes.2019.34392  Sayfalar 985 - 991

13.
Suda bulanıklık tahmini için genetik programlama: saatlik ve aylık senaryolar
Genetic programming for turbidity prediction: hourly and monthly scenarios
Bahrudin Hrnjica, Ali Danandeh Mehr, Sefik Behrem, Necati Ağıralioğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.59458  Sayfalar 992 - 997

14.
Şiddet-Süre-Frekans Bağıntıları ve Kümeleme Analizi Yardımıyla Homojen Alt Bölgelerin Belirlenmesi: Ege Bölgesi için Bir Uygulama
Determination of Homogeneous Sub-Regions by Using Intensity-Duration-Frequency Relationships and Cluster Analysis: An Application for the Aegean Region
Halil KARAHAN
doi: 10.5505/pajes.2019.09365  Sayfalar 998 - 1013

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale