Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 25 (9)
Cilt: 25  Sayı: 9 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
16TH INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CONGRESS
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - IV

2.
Soğuk Hava Deposu ve Sıcaklık Kontrollü Taşımacılık Çalışması: Tayland'da Bir Zincir Lokantası Örneği
The Study of Cold Storage and Temperature Controlled Transportation: a Case Study of a Chain Restaurant in Thailand
Pannita Chaitangjit, Pornthipa Ongkunaruk
doi: 10.5505/pajes.2019.81231  Sayfalar 1014 - 1019

3.
Farklı Karbon Emisyon Politikaları Altında Sağlam Bir Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Şebeke Tasarımı
A Robust Closed Loop Supply Chain Network Design Under Different Carbon Emission Policies
Murtadha A. Aldoukhi, Surendra M. Gupta
doi: 10.5505/pajes.2019.51460  Sayfalar 1020 - 1032

4.
Akıllı kentsel lojistik çözümlerinin bulanık ÇKKV yöntemleri ile değerlendirilmesi
Evaluation of smart city logistics solutions with fuzzy MCDM methods
Gülçin Büyüközkan, Esin Mukul
doi: 10.5505/pajes.2019.32956  Sayfalar 1033 - 1040

5.
Zaman pencereli toplama ve dağıtım problemi için kısıt programlama yaklaşımı
A constraint programming approach for the pickup and delivery problem with time windows
Mustafa Kucuk, Seyda Topaloglu Yildiz
doi: 10.5505/pajes.2019.56804  Sayfalar 1041 - 1049

6.
Fabrika içi Milk Run Rotalama için Bir Matematiksel Model
A Mathematical Model for In-Plant Milk-Run Routing
Aydin Sipahioglu, Islam Altın
doi: 10.5505/pajes.2019.03366  Sayfalar 1050 - 1055

7.
İstanbul’da elektrikli araç şarj istasyonlarının konumlandırılması için bir model
A model for determining the locations of electric charge stations in Istanbul
Büşra Gülnihan Daşcıoğlu, Gulfem Tuzkaya, Hüseyin Selçuk Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2019.28475  Sayfalar 1056 - 1061

8.
Depo Yeri Seçiminde Kullanılan Başarı Faktörleri ve Yöntemler Üzerine Bir Literatür Araştırması
Literature Review on Success Factors and Methods Used in Warehouse Location Selection
Ramazan Eyüp GERGİN, İSKENDER PEKER
doi: 10.5505/pajes.2019.93195  Sayfalar 1062 - 1070

9.
Hizmet Lojistiğinde İş Atama ve Rotalama Politikaları Tasarımı
Design of Job Assignment and Routing Policies in Service Logistics
Zehra Duzgit, Ayhan Özgür Toy, Simge Çoban, Zeynep Alibaşoğlu, Özlem Tok Özkeskin, Mert Karakaya, Yücel Bayrak
doi: 10.5505/pajes.2019.84658  Sayfalar 1071 - 1079

10.
Erişilebilirlik ve Diğer Özelliklerin Değerlendirilerek Havalimanları Yerlerinin ve Yolcu Taleplerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği
Determining the Locations of Airports and Passenger Demand by Evaluating Accessibility and Special Properties: Case Study of Turkey
GÖRKEM GÜLHAN, Soner haldenbilen, Halim Ceylan
doi: 10.5505/pajes.2019.88123  Sayfalar 1080 - 1086

11.
Süt toplama problemi için bütünleşik bir matematiksel model
An integrated mathematical model for the milk collection problem
Olcay Polat, Can Kalayci, Bilge Bilgen, Duygu Topaloğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.06791  Sayfalar 1087 - 1096

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale