Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Enerji İletim Sistemlerinde Hat Deplasesinin Elektrik Alan Dağılımı ve Güvenli Yaklaşma Mesafeleri Bakımından İncelenmesi
Investigation of Line Displacement in terms of Electrical Field Distribution and Safe Right of Way Distance in Energy Transmission Systems
Celal Fadıl Kumru, Oktay Arıkan
doi: 10.5505/pajes.2019.62593  Sayfalar 279 - 285

3.
Hava aralıkları eşit dağıtılmış şönt reaktör modellenmesi
Modelling of the equally distributed air gapped shunt reactor
Ahmet Yiğit Arabul, Emre Kurt, Fatma Keskin Arabul, İbrahim Şenol
doi: 10.5505/pajes.2019.95826  Sayfalar 286 - 294

4.
EN50588-1’e uygun Si-Fe Nüveli Dağıtım Transformatörü Tasarımının Ekonomik ve Teknik Açıdan Değerlendirilmesi
Investigation of the Economical and Technical Design Feasibility of Si-Fe Graded Distribution Transformers according to EN50588-1
Mehmet Aytac CINAR
doi: 10.5505/pajes.2019.24306  Sayfalar 295 - 300

5.
İndüksiyon motor denetiminde interpolasyon tekniklerinin kullanımı
The use of interpolation techniques in induction motor control
Özcan Otkun
doi: 10.5505/pajes.2019.51333  Sayfalar 301 - 311

6.
Sayısal görüntü üzerinden yüzey alan tabanlı aydınlatma şiddeti ölçümü
Surface area based illumination intensity measurement via digital image
Ümit Çiğdem TURHAL, Yavuz Büyükkoçak
doi: 10.5505/pajes.2019.42949  Sayfalar 312 - 317

7.
Evrişimsel sinir ağı ve QRS imgeleri kullanarak EKG tabanlı biyometrik tanıma yöntemi
ECG based biometric identification method using QRS images and convolutional neural network
Hakan Gurkan, Ayca Hanilci
doi: 10.5505/pajes.2019.32966  Sayfalar 318 - 327

8.
Beyin osilasyonlarına ilişkin enerji değişimlerinin dalgacık dönüşümü temelli yeni bir yaklaşım ile saptanması ve haritalanması: Epilepsi örneği
Determination and mapping of energy changes related to brain oscillations with a new approach based on wavelet transform: An epilepsy example
Evren Değirmenci, Okan Yalçın, Özge Çekirge, Cansu Gelgeç, Zülal Kızılaslan, Ülkü Çömelekoğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.80270  Sayfalar 328 - 334

9.
16-QAM Polarizasyon Bölmeli Çoğullamalı Evre-Uyumlu Optik OFDM Sistemlerde Kompleks Sabit Noktalı BBA Kullanarak Frekans Düzlemi Kanal Kestirim Verimliliğinin Artırılması
Improving The Efficiency of Frequency Domain Channel Estimation in 16-QAM Polarization Division Multiplexing Coherent Optical OFDM Systems Using Complex Fixed-Point ICA
AHMET GÜNER
doi: 10.5505/pajes.2019.08504  Sayfalar 335 - 341

10.
Yenileme korelasyon tespiti kullanılarak toplanır beyaz gauss gürültülü kanal üzerinden ikili faz kaydırmalı anahtarlama modülasyonunun bit hata analizi
Bit error analysis of binary phase shift keying modulation over additive white gaussian noise channel using replica correlation detection
Eren Küren, Akın Cellatoğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.06253  Sayfalar 342 - 346

11.
Sayısal Modülasyonların η-µ/Gamma Karma Sönümlenmeli Ortamlardaki Hata Olasılığı Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Error Probability of Digital Modulations over η-µ/Gamma Mixed Fading Environments
Mehmet Bilim
doi: 10.5505/pajes.2019.04379  Sayfalar 347 - 351

12.
Karmaşık ağ analizi kullanılarak açık-kaynak yazılım sistemlerinin fonksiyon-çağırma graflarının analizi
Analysis of function-call graphs of open-source software systems using complex network analysis
Volkan Tunalı, Mehmet Ali Aksoy Tüysüz
doi: 10.5505/pajes.2019.63239  Sayfalar 352 - 358

13.
Mobil Adli Bilişim Yazılımı Geliştirilerek Elde Edilen Veriler İle Kullanıcılar Arası İlişkilerin Derecelendirilmesi
Rating Of The Relationship Between Users Using The Data From The Implemented Mobile Forensic Software
Faruk Süleyman BERBER, Ecir Ugur Kucuksille
doi: 10.5505/pajes.2019.29599  Sayfalar 359 - 370

14.
Çok yüksek çözünürlüklü renkli İHA görüntülerinden kentsel alanlarda araç tespiti
Vehicle detection in urban areas from very high resolution UAV color images
Müslüm Altun, Mustafa Türker
doi: 10.5505/pajes.2019.69649  Sayfalar 371 - 384

15.
Yeni doğan kuzularda bilgisayar destekli tanı
Computer-aided diagnosis in neonatal lambs
Pınar Cihan, Oya Kalıpsız, Erhan Gökçe
doi: 10.5505/pajes.2019.51447  Sayfalar 385 - 391

16.
5 serbestlik dereceli (SD) seri robot manipülatörü tasarımı, uygulaması ve analitik yöntem ve basit arama tekniği yoluyla ters kinematik çözümü
5-DOF serial robot manipulator design, application and inverse kinematic solution through analytical method and simple search technique
Sabri Uzuner, Nihat Akkus, Metin Toz
doi: 10.5505/pajes.2019.95881  Sayfalar 392 - 401

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale