Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 1997
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
NON-NEWTONYEN BİR MODEL'İN ÜÇ BOYUTLU SINIR TABAKASI DENKLEMLERİNİN BENZERLİK ANALİZİ
SIMILARITY ANALYSIS OF UNSTEADY THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYERS OF A NON-NEWTONIAN MODEL
Muhammet YÜRÜSOY, Mehmet YILMAZ, Mehmet PAKDEMİRLİ
Sayfalar 393 - 397

3.
ANAHTAR ELEMANI OLARAK KULLANILAN BJT DEVRESİNDE ÇALIŞMA GERİLİMİNİN (DAYANMA GERİLİMİ) YÜKSELTİLMESİ
INCREASING THE BREAKDOWN VOLTAGE OF BJT’S AS SWITCHING DEVICES
Mustafa SÖNMEZ
Sayfalar 399 - 403

4.
DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA İŞLETİLEN BİR BİYODİSK ÜNİTESİNİN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
PERFORMANCE OF ROTATING BIOLOGICAL CONTACTORS OPERATING AT DIFFERENT TEMPERATURES
Ali BERKTAY
Sayfalar 405 - 410

5.
ALTERNATİF SOĞUTKAN R-134A
ALTERNATIVE REFRIGERANT R-134A
Rasim KARABACAK, Okyar KAYA
Sayfalar 411 - 414

6.
ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI
CALCULATION OF STREES CONCENTRATION FACTOR ON THE ORTHOTROPIC ROLLER CHAIN LINK PLATE
Muzaffer TOPCU
Sayfalar 415 - 419

7.
EĞİLME VE BURULMAYA MARUZ BİR ELIPTİK HALKA SEKTÖRÜNDE İÇ GERILME DAĞILIMI
STRESS DISTRIBUTION IN A TOROIDAL RING SECTOR SUBJECTED TO BENDING AND TWISTING
Yaşar PALA
Sayfalar 421 - 427

8.
KARBÜRİZASYONLA YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN MAKİNA PARÇALARININ ISIL İŞLEM MALİYETLERİNİN AZALTILMASI
DECREASING HEAT TREATMENT COST OF SURFACE HARDENED MACHINE PARTS BY CASE CARBURIZATION
Ahmet Çetin CAN, Ali Rıza TARAKCILAR, Yılmaz ÖZMEN
Sayfalar 429 - 433

9.
MAG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ SAE 1020’NİN KAYNAK BÖLGESİNİN İNCELENMESİ VE UYUMSUZLUK (MISMATCH) FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ
JOINTING PROCESS OF THE SAE 1020 WITH MAG WELD’S REGION HAVE BEEN INVESTIGATED AND FACTOR OF MISMATCH DETERMINED
Cevdet MERİÇ, Mesut TOKDEMİR
Sayfalar 435 - 440

10.
ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SİLİSYUMUN KAYNAK DİKİŞİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION INTO THE EFFECTS OF SILISIUM IN ALUMINIUM ALLOYS ONTO THE MECHANICAL PROPERTIES OF WELDING JOINT
Nurettin YAVUZ
Sayfalar 441 - 445

11.
KONYA’DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER
TRAFFIC NOISE IN KONYA AND SOME PROPOSALS
Mehmet Emin AYDIN, Nuray ATEŞ
Sayfalar 447 - 456

12.
ORTA ANADOLU’DA ÇELTİK TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THE RICE GROWN SOILS OF CENTRAL ANATOLIA REGION
Süleyman TABAN, Mehmet ALPASLAN, Aioub G. HASHEMI, Dürdane EKEN
Sayfalar 457 - 466

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale