Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 1998
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
KUŞBURNU PULPUNUN MARMELATA İŞLENMESİNDE PİŞİRME YÖNTEMİ VE FORMÜLASYONUN MARMELAT KALİTESİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF HEATING METHOD AND FORMULATION ON MARMALADE QUALITY PRODUCED FROM ROSE HIP PULP
Feramuz ÖZDEMİR, Ayhan TOPUZ, Mustafa KARKACIER
Sayfalar 577 - 580

3.
ÇALIŞMA GERİLİMİ (KIRILMA GERİLİMİ) YÜKSELTİLMİŞ ANAHTAR DEVRESİNİN E SINIFI GÜÇ YÜKSELTEÇLERİNE UYGULANMASI
APPLICATION OF INCREASED BREAKDOWN VOLTAGE SWITCH TO CLASS-E AMPLIFIER
Mustafa SÖNMEZ
Sayfalar 581 - 583

4.
DOĞAL VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ KÖMÜRLER KULLANARAK TRİKLORASETİK ASİDİN (TCA) SULU ÇÖZELTİLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI
REMOVAL OF TRICHLOROACETIC ACID FROM THE AQUEOUS SOLUTIONS USING NATURAL AND ACTIVATED LIGNITE COALS
Hüseyin GÜLENSOY, Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, İrfan KIZILCIKLI
Sayfalar 585 - 588

5.
BİLGİSAYAR KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN ARIZA-KALDIRILABİLİR İŞLEMİN ARAŞTIRILMASI VE PROJELENMESİ
INVESTIGATION AND DESIGNING A FAULT-TOLERANT PROCEDURE FOR CONTROL COMPUTER SYSTEM
Rafig YAGUBOĞLU SAMEDOV, Ahmet ÇİFTÇİ
Sayfalar 589 - 601

6.
JEODEZİK AĞLARIN ŞEKİL YÖNÜNDEN OPTİMİZASYONUNDA ARDIŞIK DENGELEME YÖNTEMİNİN KULLANILMASI
USING SEQUENTIAL ADJUSTMENT METHOD IN OPTIMIZATION OF THE CONFIGURATION OF GEODETIC NETWORKS
Yasemin UZUN, Aslan DİLAVER, Haluk KONAK
Sayfalar 603 - 612

7.
ÇEŞİTLİ EMPRENYE MADDELERİNİN DUGLAS [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco] ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
FIRE RESISTANCE OF DOUGLAS FIR [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco] WOOD TREATED WITH SOME CHEMICALS
M. Kemâl YALINKILIÇ, Zafer DEMİRCİ, Ergün BAYSAL
Sayfalar 613 - 624

8.
ÇATI BAHÇELERİNDE BİTKİSEL DÜZENLEME ESASLARI
PLANTING PRINCIPLES OF ROOF GARDENS
Nizamettin KOÇ, Gül GÜNEŞ
Sayfalar 625 - 633

9.
LWR’DE KULLANILMIŞ YAKITIN YENİLENMESİ İÇİN KATALİZE (D, D) FÜZYON SÜRÜCÜLÜ BİR HİBRİD REAKTÖRÜN POTANSİYELİ
POTENTIAL OF A CATALYZED (D,D) FUSION-DRIVEN HYBRID REACTOR FOR THE REGENERATION OF LWR SPENT FUEL
Hüseyin YAPICI, Nafiz KAHRAMAN, S. Orhan AKANSU
Sayfalar 635 - 640

10.
RİZE ÇAYELİ BÖLGESİ KIZILAĞAÇ [ALNUS GLUTINOSA SUBSP. BARBATA (C. A. MEY) YALT ] ODUNUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
MECHANICAL PROPERTIES OF ALDER [ALNUS GLUTINOSA SUBSP. BARBATA (C. A. MEY) YALT] WOOD OBTAİNED FROM RİZE-ÇAYELİ REGİON
Nurgül AY
Sayfalar 641 - 647

11.
TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ
THE METALLURGICAL SPECIFICATIONS AND HARDNESS PROFILE OF A RAIL THERMITE WELD
Cevdet MERİÇ, Turgut ENGEZ
Sayfalar 649 - 654

12.
TORNALAMA İŞLEMİNDE OPTİMİZASYON VE PARÇA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ
OPTIMIZATION AND DEVELOPMENT OF PART PROGRAM IN TURNING OPERATION
Erdem KOÇ, Ertuğrul ÜNVER
Sayfalar 655 - 661

13.
168W VE 170W İZOTOPLARINDA BOZON ETKİLEŞİM MODELİ-I İLE B(E2) GEÇİŞ OLASILIKLARININ VE KUADROPOL MOMENTLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE B(E2) TRANSITION PROBABILITIES AND THE QUADROPOL MOMENTS OF THE 168 W AND 170 W ISOTOPES BY USING THE INTERACTING BOSON MODEL-I
Şerafettin ATALAY, M. Duran DULKAR, İhsan ULUER
Sayfalar 663 - 667

14.
ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILARIN OTOMATİK PLASTİK DİZAYNI
AUTOMATED PLASTIC DESING OF THREE DIMENSIONAL STEEL STRUCTURES
Hasan GÖNEN
Sayfalar 669 - 674

15.
VOLTERRA-WİENER SERİSİ KULLANILARAK OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYODUN ANALİZİ
ANALYSIS OF OPTICAL FEEDBACK SEMICONDUCTOR LASER DIODES USING VOLTERRA - WIENER SERIES
Remzi YILDIRIM, Kenan DANIŞMAN
Sayfalar 675 - 683

16.
X- IŞIN FOTOGRAMETRİSİNİN ORTOPEDİDE ÜÇ BOYUTLU KULLANIMI İÇİN MATEMATİK MODELLER
MATHEMATIC MODELS FOR THE USE OF X - RAY PHOTOGRAMMETRY WITH THREE - DIMENSIONAL IN ORTHOPEDIA
Fevzi KARSLI, Türkay TÜDEŞ
Sayfalar 685 - 691

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale