Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 1998
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
DUAL FAZLI ÇELİKLERDE MARTENZİT VE YÜKLEME HIZININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
EFFECT OF MECHANICAL PROPERTIES OF MARTENSITE AND LOADING RATE ON DUAL PHASE STEELS
Ali BAYRAM
Sayfalar 692 - 697

3.
KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ MAKİNE PARÇALARININ SIKI GEÇME DURUMUNDA GERİLME ANALİZİ
STRESS ANALYSIS UNDER PRESS - FIT CONDITION IN THE MACHINE ELEMENT MADE OF COMPOSITE MATERIALS
Muzaffer TOPCU, Harun KARAKAYA
Sayfalar 699 - 707

4.
MERKEZKAÇ KOMPRESÖRDE EMME KENARI TASARIM KRİTERLERİ
DESIGN PARAMETERS OF CENTRIFUGAL COMPRESSOR INDUCER
Saim KOÇAK
Sayfalar 709 - 716

5.
SABİT EĞİLME MOMENTİ ETKİSİNDE DAİRESEL DELİKLİ BASİT BİR KİRİŞTE GERİLME DAĞILIMLARI VE GERİLME KONSANTRASYON KATSAYILARI
STRESS DISTRIBUTIONS AND STRESS CONCENTRATION FACTORS IN A SIMPLE BEAM WITH A CIRCULAR HOLE SUBJECTED TO CONSTANT BENDING MOMENT
Seçil ERİM, Mesut UYANER
Sayfalar 717 - 723

6.
YENİ BİR ÜÇ FAZLI YÜKSEK GÜÇ KATSAYILI GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜ
A NOVEL THREE PHASE UNITY POWER FACTOR CONVERTER
Bekir Sami SAZAK
Sayfalar 725 - 731

7.
DİKDÖRTGEN MİKROŞERİT ANTENLERİN GİRİŞ EMPEDANSI İÇİN BASİT BİR MODEL
SIMPLE MODEL FOR THE INPUT IMPEDANCE OF RECTANGULAR MICROSTRIP ANTENNA
Celal YILDIZ, Kerim GÜNEY
Sayfalar 733 - 738

8.
AR(1) MODELİ İÇİN AYIRIM FONKSİYONU; NORMAL VE NORMAL OLMAYAN DAĞILIMLAR ÜZERİNE BİR SİMULASYON ÇALIŞMASI
A DISCRIMINATION FUNCTION FOR THE AR (1) MODEL : A SIMULATION STUDY ON THE NORMAL AND ABNORMAL DISTRIBUTIONS
Reşat KASAP, İhsan ALP
Sayfalar 739 - 742

9.
TEHLİKELİ İŞ SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK YÖNETİMİ İÇİN KURAL-TABANLI BİR SİSTEM YAKLAŞIMI
A RULE-BASED SYSTEM APPROACH FOR SAFETY MANAGEMENT IN HAZARDOUS WORK SYSTEMS
Ercüment N. DİZDAR, Mustafa KURT
Sayfalar 743 - 747

10.
KAHRAMANMARAŞ İLİNDE İÇME VE KULLANMA SUYU İHTİYACININ TESPİTİ
DETERMINATION OF DRINK AND POTABLE WATER DEMAND IN KAHRAMANMARAŞ PROVINCE
Haluk ÇELİK, Recep KANIT, Yunus ÖZTÜRK
Sayfalar 749 - 757

11.
ÜÇ FAZLI BİR ASENKRON MOTORDA MANYETİK SÜSPANSİYONLU YATAK UYGULAMASI
DESIGN AND APPLICATION OF MAGNETIC BEARING SUSPENSION SYSTEM IN A THREE PHASE INDUCTION MOTOR
Osman GÜRDAL, Yusuf ÖNER
Sayfalar 759 - 766

12.
İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN HESABINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI
ANALYSIS OF DRINKING WATER NETWORKS BY USING COMPUTER
Köksal SARICAOĞLU, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
Sayfalar 767 - 775

13.
SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİNDE LİNEER OLMAYAN PROBLEMLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ
SOLUTION OF NONLINEAR PROBLEMS IN WATER RESOURCES SYSTEMS BY GENETIC ALGORITHM
Ahmet BAYLAR, Mualla ÖZTÜRK, Abdussamet ARSLAN
Sayfalar 777 - 785

14.
TARİHİ ANITLARDAKİ TAŞ MALZEMENİN KORUNMASINDA TEORİK VE TEKNİK İLKELER
THEORETICAL AND TECHNICAL PRINCIPLES OF STONE CONSERVATION IN HISTORIC MONUMENTS
Başak İPEKOĞLU
Sayfalar 787 - 795

15.
ÇELTİK TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ
ENZYME ACTIVITIES OF PADDY SOILS AND RELATIONSHIPS WITH THE SOIL PROPERTIES
Rıdvan KIZILKAYA, Sevinç ARCAK, Ayhan HORUZ, Ayten KARACA
Sayfalar 797 - 804

16.
FERMENTE ET ÜRÜNLERİNDE BAZI BİYOKİMYASAL REAKSİYONLAR VE AROMA ÜZERİNE ETKİLERİ
OCCURING SOME BIOCHEMICAL REACTIONS IN FERMENTED MEAT PRODUCTS AND THEIR EFFECTS ON AROMA DEVELOPMENT
Hüsnü Yusuf GÖKALP, Hüdayi ERCOŞKUN, Ahmet Hilmi ÇON
Sayfalar 805 - 811

17.
FINDIK TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN BİYOKİMYASAL AKTİVİTE ÖZELLİKLERİ İLE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
THE RELATIONSHIPS BETWEEN BIOCHEMICAL ACTIVITY CHARACTERICTIES AND SOIL PROPERTIES OF HAZELNUT GROWN SOILS
Ayten KARACA, Rıdvan KIZILKAYA, Hasan HORUZ, Sevinç ARCAK
Sayfalar 813 - 822

18.
PİRİNÇ KAVUZU DESTEKLİ KAYIN TALAŞI ÜZERİNDE PLEUROTUS FLORİDA’NIN KÜLTİVASYONU
CULTIVATION OF P. FLORIDA SUPLEMENTED OF RICE BRAIN ON BEECH WOOD WASTE
Hüseyin SİVRİKAYA, Hüseyin PEKER,
Sayfalar 823 - 827

19.
TOPRAKLARDA TUZ VE BOR HAREKETİNİN SİMİLASYON MODELLEMESİ
THE SIMULATION MODEL OF SALT AND BORON TRANSPORT IN SURFACE SOIL
Satea M. OMAR, Ayten KARACA, Sonay SÖZÜDOĞRU
Sayfalar 829 - 836

20.
KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN PARALEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
PARALLEL SOLUTION METHODS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
Korhan KARABULUT, Mustafa İNCEOĞLU, Levent TOKER
Sayfalar 837 - 841

21.
OSMANİYE DELİHALİL TRASI İLE İLGİLİ DENEYSEL ÇALIŞMA
EXPERIMENTAL STUDY ON OSMANİYE DELİHALİL TRASS
Hanifi BİNİCİ, Hasan KAPLAN, Selim KAPUR
Sayfalar 843 - 852

22.
27 HAZİRAN 1988 CEYHAN DEPREMİ VE DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI
THE CEYHAN EARTHQUAKE OF JUNE 27, 1998 AND DESIGN OF EARTQUAKE RESISTING BUILDINGS
Hasan Kaplan, Hanifi Binici, Hayri Ün
Sayfalar 853 - 863

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale