Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
AutoLISP KULLANILARAK ÜÇ KOLLU ROBOTUN HAREKET SİMÜLASYONU
MOVEMENT SIMULATION OF THREE ARMED ROBOT BY BEING USED AutoLISP
Mustafa BOZDEMİR, Kerim ÇETİNKAYA
Sayfalar 1 - 7

3.
DALGALI SINIRA HAİZ DELİK İHTİVA EDEN TEK EKSENLİ ÇEKMEYE MARUZ PLAKTA GERİLME DAĞILIMI
STRESS DISTRIBUTION IN AN AXIALLY LOADED PLATE INCLUDING A HOLE WITH A CORRUGATED BOUNDARY
Yaşar PALA, Gültekin KARADERE
Sayfalar 9 - 12

4.
DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTOPLASTİK GERİLME ANALİZİ
ELASTO-PLASTIC STRESS ANALYSIS OF COMPOSITE PLATES WITH QUADRILATERAL HOLES
Muzaffer TOPCU, Ayşe ÖNDÜRÜCÜ
Sayfalar 13 - 19

5.
ELASTOHİDRODİNAMİK YAĞLAMADA YATAK MAKROGEOMETRİSİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ
EFFECT OF BEARING MACROGEOMETRY ON BEARING PERFORMANCE IN ELASTOHYDRODYNAMIC LUBRICATION
Emin GÜLLÜ, Gültekin KARADERE
Sayfalar 21 - 25

6.
İÇİNDE PİM BULUNAN YAMUK ŞEKİLLİ KARBON EPOKSİ PLAKANIN HASAR ANALİZİ
FAILURE ANALYSIS OF TRAPEZIUM SHAPED CARBON-EPOXY PLATE PINNED-JOINT
Alaattin AKTAŞ
Sayfalar 27 - 31

7.
FREZELEME İŞLEMİNDE MOTOR GÜCÜNÜN VERİMLİ KULLANIMINA ESNEK BİR YAKLAŞIM
A FLEXIBLE APPROACH TO THE BENEFICIAL USE OF MACHINING POWER IN MILLING PROCESS
Faruk MENDİ, Hüdayim BAŞAK
Sayfalar 33 - 38

8.
SABİT YÜZEY HIZIYLA DÖNEN DİSKTE GERİLME ANALİZİ
STRESS ANALYSIS IN A ROTATING DISC WITH CONSTANT SURFACE VELOCITY
Emin GÜLLÜ, Yaşar PALA
Sayfalar 39 - 45

9.
WIN32 API FONKSİYONLARINI KULLANARAK VISUAL BASIC 4 PROGRAMLAMA DİLİNİN 32 BİT VERSİYONUNDA TASARLANAN BİR GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME ORTAMI
AN IMAGE ENHANCEMENT ENVIRONMENT DESIGNED AT 32-BIT VERSION OF VISUAL BASIC 4 PROGRAMMING LANGUAGE USING THE WIN32 API FUNCTIONS
Aydın KIZILKAYA, Mustafa TEMİZ, Sezai TOKAT
Sayfalar 47 - 55

10.
xPROT : NESNE-YÖNELİMLİ PROTOTİPLEME MODELİ
xPROT : OBJECT-ORIENTED PROTOTYPING MODEL
A. Nuri BAŞOĞLU
Sayfalar 57 - 63

11.
ASETİK ASİT-SU-SİKLOHEKSANOL ÜÇLÜ SİSTEMİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DİYAGRAMININ ÜÇ AYRI SICAKLIKTA BELİRLENMESİ VE İRDELENMESİ
EXAMINATION OF LIQUID-LIQUID EQUILIBRIA OF WATER + ACETIC ACID + CYCLOHEXANOL TERNARIES AT 298, 303 AND 316 K
Beşir TATLI, Ş. İsmail KIRBAŞLAR, Metin HASDEMİR, F. Teoman MERİÇLİ
Sayfalar 65 - 69

12.
BOKSİTLERDEN ALÜMİNA ÜRETİMİNDE HİDROLİZ PROSESİNİN TEKNOLOJİSİ
THE TECHNOLOGY OF THE HYDROLYSİS PROCESS OF ALUMINA PRODUCTION FROM THE BAUXITES
Sami ŞAHİN
Sayfalar 71 - 77

13.
BETONUN DAYANIM VE DURABİLİTESİNİ SAĞLAYAN PARAMETRELER
FACTORS PROVIDING THE STRENGHT AND DURABILITY OF CONCRETE
Bahattin KÜÇÜK
Sayfalar 79 - 85

14.
ELMA VE ELMA ÜRÜNLERİNDE PATULİN MİKTARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS EFFECTING TO THE AMOUNT OF PATULIN IN APPLE AND APPLE PRODUCTS
Çetin KADAKAL, Sebahattin NAS
Sayfalar 87 - 96

15.
KONYA BATISINDA METASEDİMANTER KAYAÇLARDAKİ GRAFİTLEŞMELER
GRAPHITIZATION OF METASEDIMENTARY ROCKS IN THE WESTERN KONYA
Hüseyin KURT, Yaşar EREN
Sayfalar 97 - 100

16.
MS.EXCEL 8.0 ORTAMINDA AKTİF ÇAMUR TASARIMI
ACTIVATED SLUDGE DESIGN ON MS.EXCEL 8.0
Köksal SARICAOĞLU, Saadet SARICAOĞLU, Ayşe KULEYİN
Sayfalar 101 - 106

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale