Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL STUDY ON EFFECT OF VARIOUS FACTORS ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE
Hanifi BİNİCİ, İsmail H. ÇAĞATAY, Hasan KAPLAN
Sayfalar 203 - 209

3.
ET VE ET ÜRÜNLERİNDE BAKTERİOSİNLERİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF BACTERIOCINS IN MEAT AND MEAT PRODUCTS
Meltem SERDAROĞLU, Meltem SAPANCI ÖZSÜMER
Sayfalar 211 - 217

4.
DOĞRUSAL DİZİN (PUSHBROOM) GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
LINEAR ARRAY (PUSHBROOM) IMAGING SYSTEMS
Gürcan BÜYÜKSALİH
Sayfalar 219 - 228

5.
ULUMUHSİNE-TATKÖY (KONYA) CİVARINDAKİ ÜST MİYOSEN-ALT PLİYOSEN YAŞLI KUMTAŞLARININ PETROFASİYES ÖZELLİKLERİ
PETROFACIES CHARACTERISTICS OF THE SANDSTONES OF THE UPPER MIOCENELOWER PLIOCENE AGED IN THE ULUMUHSİNE-TATKÖY (KONYA) AREA
A. Müjdat ÖZKAN
Sayfalar 229 - 239

6.
ÇİMENCİK-YELLİCE (EREĞLİ-KONYA) YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ
STRATIGRAPHIC FEATURES OF ÇİMENCİK-YELLİCE (EREĞLİ-KONYA) AREA
Ali Rıza Söğüt, A. Müjdat Özkan, Veysel Zedef
Sayfalar 241 - 249

7.
KONYA ANA TAHLİYE KANALINDA KLORLU BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF CHLORINATED ORGANIC COMPOUNDS IN THE MAIN DRAINAGE CHANNEL OF KONYA
Mehmet Emin AYDIN
Sayfalar 251 - 254

8.
KAFEİNİN SU VE BAZI ORGANİK ÇÖZÜCÜLER ARASINDAKİ DAĞILMA KATSAYILARININ SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF VARIATION OF DISTRIBUTION COEFFICIENT OF CAFFEINE BETWEEN WATER AND SOME ORGANIC SOLVENTS DEPEND ON THE TEMPERATURE
İ. Metin HASDEMİR, İsmail İNCİ, Mehmet BİLGİN, Mine ÖNDER, Ahmet AYDIN
Sayfalar 255 - 258

9.
KİNİZARİN ELDESİ İŞLEMİNİN SICAKLIK OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON TEMPERATURE OPTIMIZATION OF QUINIZARINE OBTAINMENT
Ahmet ALICILAR, Atilla MURATHAN, Muzaffer BALBAŞI
Sayfalar 259 - 261

10.
ETANOL + 1-NONANOL İKİLİ SİSTEMİ VE ETANOL + 1-NONANOL + SU ÜÇLÜ SİSTEMİNİN 293.15 K SICAKLIKTAKİ YOĞUNLUKLARININ, REFRAKTİF İNDİSLERİN ÖLÇÜLMESİ VE AŞIRI MOLAR HACİMLERİNİN VE MOLAR REFRAKSİYONLARININ HESAPLANMASI
MEASURED DENSITIES, REFRACTIVE INDICES, EXCESS MOLAR VOLUMES AND DEVIATIONS CALCULATED FROM MOLAR REFRACTION OF THE BINARY MIXTURE OF ETHANOL + 1-NONANOL AND TERNARY MIXTURE ETHANOL + 1-NONANOL + WATER AT 293.15 K
Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, Ş. İsmail KIRBAŞLAR
Sayfalar 263 - 266

11.
SULARDAKİ SİYANÜRÜN DOLGULU KOLONLARDA OKSİDASYONU ÜZERİNE SICAKLIK VE KATALİZÖRÜN ETKİSİ
EFFECTS OF TEMPERATURE AND CATALYST ON OXIDATION OF AQUEOUS CYANIDES IN PACKED COLUMNS
Ahmet ALICILAR, Atilla MURATHAN
Sayfalar 267 - 269

12.
ÇEŞİTLİ LİGNOSELÜLOZ ESASLI ATIKLARIN (PLEUROTUS OSTREATUS)’UN VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF VARIOUS LIGNOCELLULOSIC BASED WASTE ON THE YIELD PROPERTIES OF PLEUROTUS OSTREATUS
Ergün BAYSAL
Sayfalar 271 - 275

13.
ÇEŞİTLİ BÜYÜME ORTAMLARINDA (PLEUROTUS OSTREATUS VE P. SAJUR-CAJU) MİSELLERİNİN GELİŞME SÜRELERİ
MYCELIA DEVELOPMENT PERIOD OF (PLEUROTUS OSTREATUS AND P. SAJUR-CAJU) ON THE ALTERNATIVE SUBSTRATE
Ergün BAYSAL, M. Kemal YALINKILIÇ, Ali TEMİZ
Sayfalar 277 - 280

14.
ÇEŞİTLİ KATKI MADDELERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAYIN TALAŞLARI ÜZERİNDE (PLEUROTUS FLORİDA)’NIN KÜLTÜRE ALINMASI
CULTIVATION OF (PLEUROTUS FLORIDA) ON BEECH SAW DUST WITH ADDED SOME SECONDARY MATERIALS
Ergün BAYSAL, M. Kemal YALINKILIÇ, Ali TEMİZ
Sayfalar 281 - 284

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale