Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
İKİ PARÇALI KİRİŞ KÜTLE SİSTEMİNİN TİTREŞİMİNDE DOĞAL FREKANSLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON THE EIGENFREQUENCIES OF A VIBRATING TWO PARTED BEAM-MASS SYSTEM
Osman KOPMAZ, Sevda TELLİ
Sayfalar 1 - 9

3.
SİNTERLENMİŞ BRONZ YATAKLARDA PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN SÜRTÜNME KATSAYISINA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF PERFORMANCE CHARACTERISTICS TO THE COEFFICIENT OF FRICTION IN SINTERED BRONZE BEARINGS
Gültekin KARADERE
Sayfalar 11 - 16

4.
FARKLI ANMA GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN ÇEŞİTLİ KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
VERGLEICH VON WINDTURBINEN UNTERSCHIEDLICHER NENNLEISTUNG NACH VERSCHIEDENEN KRITERIEN
Aydoğan ÖZDAMAR
Sayfalar 17 - 27

5.
GERİ BASAMAK AKIŞININ NÜMERİK ANALİZİ
COMPUTATIONAL ANALYSIS OF BACKWARD-FACING STEP FLOW
Erhan PULAT, Mert DİNER
Sayfalar 29 - 34

6.
BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA DEĞİŞKEN SUPAP ZAMANLAMASININ PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA
AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF VARIABLE VALVE TIMING ON THE PERFORMANCE IN SPARK IGNITION ENGINE
Ali AKBAŞ, Can ÇINAR, Yakup SEKMEN
Sayfalar 35 - 38

7.
MALZEME ÖZELLİKLERİ SICAKLIĞA BAĞLI BİR KOLONUN BURKULMASI
BUCKLING OF A COLUMN WITH TEMPERATURE DEPENDENT MATERIAL PROPERTIES
Ömer SOYKASAP
Sayfalar 39 - 45

8.
FEATURE SELECTION AND CLASSIFICATION TECHNIQUES FOR SPEAKER RECOGNITION
KONUŞMACI TANIMA İÇİN ÖZELLİK SEÇİMİ VE SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ
Figen ERTAŞ
Sayfalar 47 - 54

9.
KESİCİ TAKIMLARIN AŞINMASINI GÖZLEMLEME ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
STUDIES ON TOOL WEAR CONDITION MONITORING
Hüseyin Metin ERTUNÇ, İbrahim SEVİM
Sayfalar 55 - 62

10.
FARKLI BAKIŞ AÇILARINDAN JAVA RMI VE CORBA’NIN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISION OF JAVA RMI AND CORBA FROM DIFFERENT PERSPECTIVES
Mustafa TÜRKSEVER, R. Cenk ERDUR
Sayfalar 63 - 69

11.
BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ BETONARME ELEMANLARIN MOMENT-EĞRİLİK VE TASARIM DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR İNCELEME
AN ANALYTICAL RESEARCH ON MOMENT-CURVATURE AND DESIGN VARIABLES OF R.C. MEMBERS UNDER SIMPLE FLEXURE
M. Yaşar KALTAKCI, Hasan H. KORKMAZ, S. Zerrin KORKMAZ
Sayfalar 71 - 80

12.
DENİZLİ'DE YAZ VE KIŞ MEVSİMLERİNDE ÜRETİLEN TORBA YOĞURTLARIN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF STRAINED (TORBA) YOGHURTS PRODUCED DURING THE SUMMER AND WINTER SEASONS IN DENİZLİ
Ramazan GÖKÇE, Ahmet Hilmi ÇON, Oğuz GÜRSOY
Sayfalar 81 - 86

13.
SOYA VE ÜRÜNLERİNDE FENOLİK BİLEŞİKLER VE BESLENMEYİ KISITLAYICI FAKTÖRLER
PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTINUTRITIONAL COMPONENTS IN SOYBEAN AND SOYBEAN PRODUCTS
Oğuz GÜRSOY, Ramazan GÖKÇE
Sayfalar 87 - 93

14.
AFŞİN-ELBİSTAN TERMİK SANTRALI EMİSYONLARININ ÇEVRE TOPRAKLARININ FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF AFŞİN-ELBİSTAN POWER PLANT EMISSIONS ON THE PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF NEARBY SOILS
Ayten KARACA
Sayfalar 95 - 102

15.
KIZILDAĞ VOLKANİTLERİNİN (DERİNKUYU/NEVŞEHİRYEŞİLHİSAR/KAYSERİ) PETROGRAFİ-PETROKİMYASI : PETROJENETİK BİR YAKLAŞIM
PETROGRAPHY-PETROCHEMISTRY OF THE KIZILDAĞ VOLCANICS (DERİNKUYU/NEVŞEHİR-YEŞİLHİSAR/KAYSERİ): PETROGENETIC APPROACH
Fuat IŞIK
Sayfalar 103 - 109

16.
ASETİK ASİT-SU-SİKLOPENTANOL ÜÇLÜ SİSTEMİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SOLUBILITY DIAGRAM OF ACETIC ACID-WATERCYCLOPENTANOL TERNARY SYSTEM
Erol İNCE, Umur DRAMUR
Sayfalar 111 - 115

17.
AĞAÇİŞLERİ SEKTÖRÜNDEKİ TEK KANALLI KUYRUK SİSTEMİNDE SİMÜLASYON ANALİZİ UYGULAMASI
APPLICATION OF THE SINGLE SERVER QUEUING SYSTEM ANALYSIS IN WOOD PRODUCTS INDUSTRY
Arif GÜRAY, Serap ULUSAM
Sayfalar 117 - 124

18.
ORMAN YOL PLANLAMASI VE YOL ZEMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION ON THE FOREST ROAD PLANNING AND ROAD GROUND
Hafız Hulusi ACAR
Sayfalar 125 - 130

19.
EMPRENYELİ SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) ODUNUNDAN ÜRETİLEN LAMİNE AĞAÇ MALZEMELERİN YANMA ÖZELLİKLERİ
THE COMBUSTION PROPERTIES OF LAMINATED WOOD MATERIALS PREPARED FROM SCOTCH PINE (Pinus sylvestris L.)
Ramazan ÖZEN, Ayhan ÖZÇİFÇİ
Sayfalar 131 - 138

20.
FINDIK KABUKLARININ, ÇAY VE TÜTÜN ATIKLARININ HAMMADDE OLARAK KULLANILMASI
UTILIZATION OF HAZELNUT HUSKS, TEA AND TOBACCO WASTES, AS RAW MATERIALS
Ş. İsmail KIRBAŞLAR, F. Gülay KIRBAŞLAR, Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, M. Lütfullah SEVGİLİ, Umur DRAMUR
Sayfalar 139 - 143

21.
MONTE CARLO BENZETİMİNİN BİR KARAR PROBLEMİNE UYGULANMASI
THE APPLICATION OF MONTE CARLO SIMULATION FOR A DECISION PROBLEM
Çiğdem ALABAŞ, Ö. Faruk BAYKOÇ
Sayfalar 145 - 149

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale