Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
SERBEST UCUNDAN TEKİL YÜKE MARUZ ANKASTRE METAL MATRİSLİ KOMPOZİT KİRİŞİN ELASTO-PLASTİK ÇÖZÜMÜ
AN EXACT ELASTO-PLASTIC SOLUTION OF METAL-MATRIX COMPOSITE CANTILEVER BEAM LOADED BY A SINGLE FORCE AT ITS FREE END
Onur SAYMAN, Ümran ESENDEMİR, Ayşe ÖNDÜRÜCÜ
Sayfalar 313 - 321

3.
CMAC NÖRAL DEVRESİ İÇİN KOMBİNE BİR ALGORİTMA
A COMBINE ALGORITHM FOR A CMAC NETWORK
Selahattin SAYIL
Sayfalar 323 - 329

4.
BSD FREZE TEZGAHLARINDA İKİNCİ DERECEDEN BİR YÜZEY İMALATININ ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF A QUADRATIC FORM FACE MANUFACTURING ON CNC MILLING MACHINES
Cihan ÖZEL, Ali İNAN
Sayfalar 331 - 336

5.
ÇİFT FAZLI BÖLGEDE TAVLANMIŞ ERDEMİR 6114 SACININ BİÇİMLENDİRİLEBİLME PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF FORMABILITY PARAMETERS OF ERDEMİR 6114 SHEETS TEMPERED AT DUAL PHASE REGIONS
N. Sinan KÖKSAL, Mehmet UZKUT
Sayfalar 337 - 341

6.
EĞİLME MOMENTİ, EKSENEL GERİLME VE İÇ BASINÇ ALTINDAKİ MERKEZİ ÇATLAKLI SİLİNDİRİK BORULARIN GERİLME YOĞUNLUK FAKTÖRÜ
STRESS INTENSITY FACTOR FOR CENTER CRACKS IN CYLINDRICAL PIPES UNDER BENDING MOMENT, AXIAL STRESS AND INTERNAL PRESSURE
Mehmet AKTAŞ
Sayfalar 343 - 346

7.
TASARIMDA KULLANILAN BİR UZMAN SİSTEM
AN EXPERT SYSTEM USED IN DESIGN
Hüdayim BAŞAK, Mahmut GÜLESİN
Sayfalar 347 - 357

8.
KIRMIZIBİBERLERDE ACILIK VE RENK BİLEŞİKLERİ
PUNGENT AND COLOUR COMPOUNDS OF RED PEPPERS
Çetin KADAKAL, Ender POYRAZOĞLU, Oktay YEMİŞ, Nevzat ARTIK
Sayfalar 359 - 366

9.
SULARIN OZONLANMASINDAKİ GELİŞMELER
DEVELOPMENTS IN OZONATION OF WATERS
Ensar OĞUZ, Zeynep ÇELİK
Sayfalar 367 - 372

10.
KONİK BOBİNLİ ROTOR İPLİK MAKİNASINDA KUŞAK OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF RIBBONING ON CONICAL YARN PACKAGE WOUND BY OPENEND SPINNING MACHINES
Resul FETTAHOV, Güngör DURUR, Şeref ÇITAK, Sema PALAMUTCU
Sayfalar 373 - 379

11.
ATKI ÖRMECİLİĞİ ESNASINDA UÇUNTU OLUŞUMU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 1. BÖLÜM: KAYNAK TARAMASI
A STUDY OF FLY GENERATION DURING WEFT KNITTING PART I : LITERATURE REVIEW
Mehmet Emin YÜKSEKKAYA
Sayfalar 381 - 387

12.
BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ
DETERMINATION OF THE COVERED FAULTS BY USE OF BOUGUER ANOMALIES AND MODELLING OF UNDERGROUND STRUCTURE OF İSTANBUL-SİLİVRİ REGION
Fethi Ahmet YÜKSEL, Davut AYDOĞAN
Sayfalar 389 - 393

13.
MALİK ASİDİN ALİQUAT-336 İLE SEYRELTİCİ ÇÖZÜCÜLER VARLIĞINDA EKSTRAKSİYONU
EXTRACTION OF MALIC ACID WITH ALIQUAT-336 IN EXISTENCE OF DILUENT SOLVENTS
Mehmet BİLGİN, İ. Metin HASDEMİR, İsmail İNCİ
Sayfalar 395 - 399

14.
LİNYİT KÖMÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN AKTİF KÖMÜR İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) UZAKLAŞTIRILMASI
REMOVAL OF Cr(VI) FROM AQUEOUS SOLUTION BY ACTIVATED COAL FROM LIGNITE COAL
Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, İrfan KIZILCIKLI, Özge ÖZGEN
Sayfalar 401 - 407

15.
İKİLİ SIVI SİSTEMLERİNİN DİFÜZYON KATSAYILARININ TAYİNİ
DETERMINATION OF DIFFUSION COEFFICIENTS OF BINARY LIQUID SYSTEMS
Erol İNCE, ,
Sayfalar 409 - 413

16.
ASETİK ASİDİN SU VE SOLVENT SİSTEMLERİ ARASINDA DAĞILIM KATSAYILARI
THE DISTRIBUTION COEFFICIENTS OF ACETIC ACID BETWEEN WATER AND SOLVENT SYSTEMS
Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, Melda TUNCAY
Sayfalar 415 - 419

17.
GÖMLEK ÜRETİMİNDE ÇALIŞANLARA UYGULANAN FARKLI İŞ YÜKLEMELERİNİN DİKİM HATA ORANLARINA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF DIFFERENT WORK-LOADING APPLIED TO THE WORKERS THAT WORK PRODUCING OF SHIRT TO THE SEAM FAULT RATES
Önder YÜCEL,
Sayfalar 421 - 425

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale