Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
EKSENEL SİMETRİK ÇATLAK İÇEREN SONSUZ SİLİNDİRİN GERİLME ŞİDDETİ FAKTÖRÜNÜN HESAPLANMASI
COMPUTATION OF STRESS INTENSITY FACTORS OF AN AXISYMMETRIC INFINITE CYLINDER HAVING A TRANSVERSE CRACK
M. Evren TOYGAR
Sayfalar 1 - 8

3.
ENDÜSTRİYEL HİDROLİKTE BİRİKTİRİCİLER VE KULLANIM DEVRELERİ
INDUSTRIAL HYDRAULIC ACCUMULATORS AND APPLICATION CIRCUITS
Mustafa GÖLCÜ
Sayfalar 9 - 17

4.
İYON NİTRÜRLEME VE ÇELİĞİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
ION NITRIDING AND THE INFLUENCE OF THE PROPERTIES OF THE STEEL
Handan BAYCIK
Sayfalar 19 - 25

5.
KOMPAKT ISI EŞANJÖRLERİNDE KANATÇIK DÜZENLEMELERİNİN BASINÇ KAYBINA ETKİS
THE EFFECTS OF RIB ARRANGEMENT TO PRESSURE DROP IN COMPACT HEAT EXCHANGERS
Yasin VAROL
Sayfalar 27 - 31

6.
DÜZ DİŞLİLERDE SÜRTÜNME KUVVETİNİN HASAR OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FRICTION FORCE ON DAMAGE FORMATION IN SPUR GEARS
Kubilay ASLANTAŞ, Süleyman TAŞGETİREN, Kürşad DÜNDAR
Sayfalar 33 - 40

7.
BSD’Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ
TIME ANALYSIS ACCORDING TO PART PROGRAMS ON A CNC VERTICAL MACHINING CENTER
Ahmet Murat PİNAR, Abdulkadir GÜLLÜ
Sayfalar 42 - 51

8.
LİNYİT KÖMÜRÜNDEN ÜRETİLEN ADSORBENTLERLE SULU ÇÖZELTİLERDEN ASTROZON RED UZAKLAŞTIRILMASI
REMOVAL OF ASTROZON RED FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY THE ADSORBENTS PRODUCED FROM LIGNITE COAL
Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, İrfan KIZILCIKLI, Adem ÇINARLI, Özge ÖZGEN
Sayfalar 53 - 60

9.
JAVA PROGRAMLAMA DİLİNDE IŞIN İZLEME GERÇEKLEŞTİRİMİ
RAY TRACING IMPLEMENTATION IN JAVA PROGRAMMING LANGUAGE
Aybars UĞUR, Mustafa TÜRKSEVER
Sayfalar 63 - 69

10.
BULANIK MANTIK TABANLI BİR SAYISAL KORUMA RÖLESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI
DESIGN AND APPLICATION OF A DIGITAL PROTECTIVE RELAY BASED ON FUZZY LOGIC
Köksal ERENTÜRK, İ. Hakkı ALTAŞ
Sayfalar 71 - 77

11.
PURKINJE HÜCRESİ SOMASINDA BULUNAN İYONİK AKIMLARIN SÜREKLİ-HAL (iN)AKTİVASYONU İÇİN UYDURULAN EĞRİLERİN SOMA MEMBRAN GERİLİMİ ÜZERİNDE PERFORMANS ANALİZİ
PERFORMANCE ANALYSIS OF FITTED CURVES FOR STEADY-STATE (IN)ACTIVATION OF IONIC CURRENTS PRESENT IN PURKINJE CELL SOMATA ON SOMATIC MEMBRANE POTENTIAL
Mahmut ÖZER, Temel KAYIKÇIOĞLU
Sayfalar 79 - 84

12.
SİLİNDİR SAVAKLAR İÇİN SAVAK KATSAYISI
WEIR COEFFICIENT FOR CYLINDRICAL WEIRS
Senayi DÖNMEZ, Ramazan LEKESİZ
Sayfalar 85 - 90

13.
TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK TİPTE UNLARIN MİNERAL MADDE MİKTARLARI
MINERAL CONTENTS OF VARIOUS FLOUR TYPES PRODUCED IN DIFFERENT REGION OF TÜRKİYE
Raci EKİNCİ, Sezgin ÜNAL
Sayfalar 91 - 96

14.
KIZILDAĞ (AKSEKİ-ANTALYA) KROMİTLERİNİN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES OF THE KIZILDAĞ (AKSEKİ- ANTALYA) CHROMITE OCCURRENCES
Adnan DÖYEN, Veysel ZEDEF
Sayfalar 97 - 102

15.
ZOPROPANOL-METİL İZOBUTİL KETON SİSTEMİNİN (101.32, 66.67 VE 40.00 ± 0.02) KPa BASINÇLARDAKİ İZOBARİK SIVI-BUHAR DENGE VERİLERİ
ISOBARIC VAPOUR-LIQUID EQUILIBRIUM DATA OF THE SYSTEM ISOPROPANOL-METHYL ISOBUTYL KETONE AT (101.32, 66.67, AND 40.00 ± 0.02) KPa
Mehmet BİLGİN
Sayfalar 103 - 108

16.
ASETİK ASİTİN ETİL ALKOL İLE KATALİTİK REÇİNE KATALİZÖRLÜĞÜNDE ESTERLEŞME KİNETİĞİ
KINETIC OF ESTERIFICATION OF ETHYL ALCOHOL BY ACETIC ACID ON A CATALYTIC RESIN
Erol İNCE
Sayfalar 109 - 113

17.
ERZURUM KARASU NEHRİNDE ÇO, KOİ, ORG-N VE ORG-P’UN MATEMATİKSEL MODEL YARDIMI İLE TAHMİN EDİLMESİ
TO BE ESTIMATED (DO, COD, ORG-N VE ORG-P) IN THE KARASU RIVER IN ERZURUM WITH HELP THE CONSTRUCTED MATHEMATICAL MODEL
Ensar OĞUZ, Bülent KESKİNLER
Sayfalar 115 - 121

18.
SERVİS SİSTEMLERİNDE HAT DENGELEME
LINE BALANCING IN SERVICES
Hadi GÖKÇEN, Kürşad AĞPAK, Oğuz ERGUN
Sayfalar 123 - 130

19.
MOBİLYA KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİNDE KULLANILAN FARKLI BİRLEŞTİRME ELEMANLARININ DİYAGONAL ÇEKME DİRENCİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT EDGE JOINT ELEMENTS ON DIAGONAL TENSILE STRENGTH IN FURNITURE EDGE JOINTS
Arif GÜRAY, Murat KILIÇ, Ajlan ÖZYURT
Sayfalar 131 - 137

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale