Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
SIKIŞTIRMA ORANI DEĞİŞİMİNİN BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA YAKIT TÜKETİMİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF VARIABLE COMPRESSION RATIO ON FUEL CONSUMPTION IN SPARK IGNITION ENGINES
Yakup SEKMEN, Perihan ERDURANLI, Ali AKBAŞ, M. Sahir SALMAN
Sayfalar 139 - 148

3.
ÜÇ KADEMELİ DALGIÇ POMPALARIN PERFORMANS EĞRİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PERFORMANCE CURVES OF THREE STAGE DEEP WELL PUMPS
Mustafa GÖLCÜ
Sayfalar 149 - 154

4.
YAPAY DENİZ SUYUNDA FARKLI HIZLARDA Cu-%10 Ni ALAŞIMININ EROZYON-KOROZYON DAVRANIŞI
EROSION-CORROSION BEHAVIOUR OF Cu-10 % Ni ALLOYS AT DIFFERENT ROTATION SPEEDS IN ARTIFICIAL SEA WATER
Mehmet GAVGALI, Yaşar TOTİK, Anne NEVİLE
Sayfalar 155 - 160

5.
BİR DOĞRUDAN DİZİLİ/KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM HABERLEŞME SİSTEMİİÇİN DAYANAK YAYMA DİZİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
A STUDY ON DETERMINING THE REFERENCE SPREADING SEQUENCES FOR A DS/CDMACOMMUNICATION SYSTEM
Cebrail ÇİFTLİKLİ, İbrahim DEVELİ
Sayfalar 161 - 166

6.
MUTFAK UYGULAMALARI İÇİN YARIM KÖPRÜ SERİ REZONANS İNVERTÖRLÜ İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMİ TASARIMI
DESING OF AN INDUCTION HEATING SYSTEM WITH A HALF BRIDGE SERIES RESONANT INVERTER FOR DOMESTIC COOKING APPLICATIONS
Selim KÖROĞLU, Bekir Sami SAZAK
Sayfalar 167 - 172

7.
THE EFFECT OF WINDOW FUNCTIONS ON THE ARMA MODEL PARAMETERS ESTIMATED BY PORLA METHOD
PORLA METODU İLE TAHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ ETKİSİ
Şaban ÖZER, Kerim GÜNEY
Sayfalar 173 - 178

8.
YARIİLETKEN LAZERLERDE YÜKLÜ TAŞIYICILARIN ENERJİ DURUMLARININ İNCELENMESİ
THE STUDY OF ENERGY STATES OF CHARGED CARRIERS ON THE SEMICONDUCTOR LASERS
Mustafa TEMİZ
Sayfalar 179 - 187

9.
FARKLI UÇ SARGI ŞEKİLLERİNİN PERDE DUVARLARIN MOMENT EĞRİLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ (KURAMSAL ÇALIŞMA)
NON-LINEAR ANALYSIS OF EFFECT OF CONFINEMENT REGIONS ON MOMENT CURVATURE BEHAVIOR OF SHEAR WALL (THEORETICAL STUDY)
Şevket Murat ŞENEL, Hasan KAPLAN
Sayfalar 189 - 194

10.
SÜT PROTEİNLERİ KAYNAKLI BİYOAKTİF PEPTİTLER
MILK PROTEINS-DERIVED BIOACTIVE PEPTIDES
Özer KINIK, Oğuz GÜRSOY
Sayfalar 195 - 203

11.
TEKİRDAĞ AÇIKLARINDAN VE İZMİT KÖRFEZİNDEN AVLANAN İSTAVRİT BALIKLARINDA AĞIR METAL BİRİKİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A SEARCH ON HEAVY METAL ACCUMULATION IN SCADS CAUGHT IN THE GULF OF İZMİT AND OFF TEKİRDAG PROVINCE IN THE SEA OF MARMARA
Omca DEMİRKOL, Nevin AKTAŞ
Sayfalar 205 - 209

12.
İKİ FARKLI NÜMERİK METOT KULLANARAK AKUSTİK DALGA MODELLEMESİ
ACOUSTIC WAVE MODELLING USING TWO DIFFERENT NUMERICAL METHODS
Murat Sarı, İsmail Demir
Sayfalar 211 - 217

13.
SINIR ŞARTLARININ BİRİNDE ÖZDEĞER PARAMETRESİBULUNDURAN SÜREKSİZ STURM-LİOUVİLLE PROBLEMİNİN ÖZFONKSİYONLARI
EIGENFUNCTIONS OF DISCONTINUOUS STURM-LIOUVILLE PROBLEM CONTAINING EIGENVALUE PARAMETER IN THE ONE OF BOUNDARY CONDITIONS
Oktay MUHTAROV, Mahir KADAKAL, Fahrettin Ş. MUHTAROV
Sayfalar 219 - 226

14.
GABROYİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ : ORTA ANADOLU MASİFİ, YEŞİLHİSAR-KAYSERİ (TÜRKİYE)
PETROGRAPHIC AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF GABBROIC ROCKS: CENTRAL ANATOLIAN MASSIF, YEŞİLHİSAR-KAYSERİ (TURKEY)
Fuat IŞIK, Halil BAŞ, Kerim KOÇAK
Sayfalar 227 - 238

15.
ORTAKÖY (AKSARAY) AMFİBOLİT VE TREMOLİT GNAYSLARININ MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ
MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE ORTAKÖY AMPHIBOLITES AND TREMOLITE-BEARING GNEISSES
Kerim KOÇAK
Sayfalar 239 - 245

16.
TRAFİĞİN YOL BOYKESİTİ DOĞRULTUSUNDAKİ AKIM KAREKTERİSTİKLERİÜZERİNE BİR LİTERATUR DERLEMESİ
AN OVERVIEW OF LONGITUDINAL CHARACTERISTICS OF ROAD TRAFFIC FLOW
Banihan GÜNAY
Sayfalar 247 - 254

17.
SIVI MEMBRANLARIN MEKANİZMASI VE UYGULAMA ALANLARI
MECHANISM OF LIQUID MEMBRANES AND APPLICATIONS
Filiz Nuran ACAR, Emine MALKOÇ
Sayfalar 255 - 263

18.
TESİS DÜZENLEMESİ PROBLEMİNDE YEREL ARAMA SEZGİSELİ KULLANAN BİR GENETİK ALGORİTMA : MEMETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI
A GENETIC ALGORITHM USING THE LOCAL SEARCH HEURISTIC IN FACILITIES LAYOUT PROBLEM: A MEMETİC ALGORİTHM APPROACH
Orhan TÜRKBEY
Sayfalar 265 - 271

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale