Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
BİR ELEKTROMEKANİK AYGITIN STATİK VE DİNAMİK KARAKTERİSTİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
AN INVESTIGATION OF STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTIC OF AN ELECTROMECHANICAL DEVICE
Gürsel ŞEFKAT
Sayfalar 273 - 282

3.
EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ
INCLUSION OF A CYLINDER INTO AN AXIALLY LOADED INFINITE PLATE WITH A HOLE
Yaşar Pala, Emin Güllü
Sayfalar 283 - 292

4.
MEKANİK SİSTEMLERİN KAVRAMSAL TASARIMINDA ŞARTNAME AŞAMASINA YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNE DAYALI SİSTEMATİK BİR YAKLAŞIM
A SYSTEMATIC APPROACH SUPPORTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES TO SPECIFICATION STAGE IN CONCEPTUAL DESIGN OF MECHANICAL SYSTEMS
İhsan TOKTAŞ, Nizami AKTÜRK
Sayfalar 293 - 303

5.
ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A SURVEY ON RECONSTRUCTION 3D MODELS FROM ORTHOGRAPHIC VIEWS
Adem ÇİÇEK, Mahmut GÜLESİN
Sayfalar 306 - 314

6.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MONTAJ MODELLEMEDE PARÇA TEMAS İLİŞKİLERİNİ OTOMATİK BELİRLEYEN BİR YAKLAŞIM
AN APPROACH THAT AUTOMATICALLY DETERMINES PART CONTACT RELATIONS IN COMPUTER AIDED ASSEMBLY MODELING
Cem SİNANOĞLU
Sayfalar 315 - 327

7.
GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE KUM TANELERİNİN FRAKTAL BOYUTUNUN BELİRLENMESİ
FRACTAL DIMENSIONING OF SAND GRAINS USING IMAGE ANALYSIS SYSTEM
Suat AKBULUT
Sayfalar 329 - 334

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Süt starter kültürleri tarafından üretilen bakteriosinlerin süt teknolojisindeki önemleri
Importance in dairy technology of bacteriocins produced by dairy starter cultures
Bedia Şimşek, Osman Sağdıç, Aynur Gül Karahan
Sayfalar 335 - 341

9.
Tükiyenin farklı bölgelerinde üretilen değişik un tiplerinin tiamin ve riboflavin miktarları
Thiamine and riboflavin contents of various flour types produced in different region of Turkey
Raci Ekinci, S. Sezgin Ünal
Sayfalar 343 - 348

10.
Yeşilyurt (Isparta-Sütçüler) ovasının hidrojeoloji incelemesi
A hydrogeological investigation of the Yeşilyurt (Isparta-Sütçüler) plain
Suat Taşdelen, Sibel Özgül
Sayfalar 349 - 356

11.
Yıldızlı-Aydınkent (Ereğli-Konya) civarındaki üst paleosen-orta eosen yaşlı kumtaşlarının petrografik özellikleri
Petrographic characteristic of the sandstones of the upper paleocene-middle eocene aged in the Yildizli-Aydinkent (Ereğli-Konya) area
A. Müjdat Özkan
Sayfalar 357 - 364

12.
Yeraltı boşlukları çevresindeki blokların duraylılığının sınır elemanları yöntemi kullanılarak incelenmesi
Investigation of the stability of blocks around underground openings by using the boundary element method
Murat Ünal
Sayfalar 365 - 372

13.
REAKTİF İKİ TEKSTİL BOYALARININ FARKLI ADSORBENTLERLE ADSORPSİYONUNUN İSTATİSTİKSEL İNCELENMESİ
STATISTICAL INVESTIGATION OF ADSORPTION OF TWO REACTIVE TEXTILE DYES BY VARIOUS ADSORBENTS
Ümmühan DANIŞ, Ahmet GÜRSES
Sayfalar 373 - 380

14.
SULU ORTAMDAN ODUN TOZLARI KULLANILARAK NİTRİTİN ADSORPSİYONU
ADSORPTION OF NITRITE FROM AQUEOUS SOLUTION USING SAWDUST
Filiz Nuran ACAR, Emine MALKOÇ
Sayfalar 381 - 385

15.
SULU ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYON İLE Cr (III) UZAKLAŞTIRILMASI
Cr(III) REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ADSORPTION
Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, İrfan KIZILCIKLI, Kubilay GÜÇLÜ
Sayfalar 387 - 393

16.
MİKRODALGALAR İLE MATERYALLER ARASINDAKİTERMAL OLAN VE OLMAYAN ETKİLEŞİMLERİN İNCELENMESİ VE MİKRODALGA KİMYASI
INVESTIGATION OF THERMAL AND NON-THERMAL INTERACTIONS OF MICROWAVES WITH MATERIALS AND MICROWAVE CHEMISTRY
Soner KUŞLU, Mahmut BAYRAMOĞLU
Sayfalar 395 - 405

17.
BAKIR NİKEL ALAŞIMLARINDA DEFORMASYON ÖRGÜSÜ
DEFORMATION TEXTURES IN A COPPER NICKEL ALLOY
Sacit DÜNDAR
Sayfalar 407 - 410

18.
İNKLÜZYONLARIN Al-Cu 4-Mg 1.5 ALAŞIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
EFFECTS OF INCLUSIONS ON AN Al-Cu 4-Mg1.5 ALLOY
Sacit DÜNDAR
Sayfalar 411 - 414

19.
Türkiye’de üretilen kalsitin kuşe kağıt yapımında kullanılması
Utilization of calcite produced in Turkey for paper coating
Hüdaverdi Eroğlu, Abdullah İstek, Abdullah Koç
Sayfalar 415 - 421

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale