Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
ALÜMİNA ESASLI REFRAKTER TUĞLALARIN ISIL ŞOK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THERMAL SHOCK BEHAVIOUR IN ALUMINA BASED REFRACTORY BRICKS
N. Sinan KÖKSAL, B. Sadık ÜNLÜ, Cevdet MERİÇ
Sayfalar 147 - 151

3.
SOĞUTUCU AKIŞKAN KARIŞIMLARININ BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİK ANALİZİ
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF REFRIGERANT MIXTURES IN VAPOR COMPRESSION REFRIGERATION SYSTEM
Erol ARCAKLIOĞLU, Ali ERİŞEN
Sayfalar 153 - 162

4.
SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE UTILIZATION OF SOMA THERMAL POWER PLANT FLY ASH AND POLYPROPYLENE WASTES IN THE PRODUCTION OF A NEW METERIAL
Tülay YILDIZ, Cengiz YILDIZ
Sayfalar 163 - 169

5.
BİR DIESEL MOTORUNDA SIKIŞTIRMA ORANI ARTIŞININ PERFORMANSA ETKİSİ
THE EFFECTS OF INCREASE THE COMPRESSION RATIO ON PERFORMANCE OF A DIESEL ENGINE
Adnan PARLAK
Sayfalar 171 - 177

6.
GÜNEŞ KULESİ MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİİÇİN BİR UYGULAMA
AN APPLICATION FOR ELECTRICAL PRODUCTION WITH SOLAR TOWER SYSTEM
Reşat SELBAŞ, A. Kemal YAKUT, Arzu ŞENCAN
Sayfalar 179 - 184

7.
TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ
STRESS ANALYSIS IN CUTTING TOOLS COATED TiN AND EFFECT OF THE FRICTION COEFFICIENT IN TOOL-CHIP INTERFACE
Kubilay ASLANTAŞ
Sayfalar 185 - 190

8.
Ni VE Cu İLE ALAŞIMLANDIRILMIŞ KÜRESEL GRAFİTLİDÖKME DEMİRLERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY KALİTELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MACHINABILITY OF DUCTILE IRONS ALLOYED WITH Ni AND Cu IN TERMS OF CUTTING FORCES AND SURFACE QUALITY
Yücel AŞKUN, Hasan HASIRCI, Ulvi ŞEKER
Sayfalar 191 - 199

9.
SÜRTÜNME KAYNAK MAKİNASI OTOMATİK KUMANDA DEVRESİ TASARIMI VE UYGULAMASI
FRICTION - WELDING MACHINE AUTOMATIC CONTROL CIRCUIT DESIGN AND APPLICATION
Hakan ATEŞ, Ramazan BAYINDIR
Sayfalar 201 - 206

10.
BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ; GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA TESPİTİ
AN APPLICATION EXAMPLE ; FAULT DIAGNOSIS IN POWER SYSTEM
Özgür COŞAR, İlhan KOŞALAY
Sayfalar 207 - 214

11.
YAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI
A COMPUTER PROGRAMME FOR THE NON-LINEAR ANALYSIS OF COMPLETE STRUCTURES
Turgay ÇOŞGUN
Sayfalar 215 - 222

12.
KATI ATIK DEPO ALANLARININ GEOTEKNİK TASARIMI
GEOTECHNICAL DESIGN OF SOLID WASTE LANDFILL SITES
Suat AKBULUT
Sayfalar 223 - 230

13.
BİLEŞİK YIKINTISIZ YÖNTEMLE YERİNDE BETON DAYANIMININ TAHMİNİ
ESTIMATION OF IN-PLACE STRENGTH OF CONCRETE WITH COMBINED NONDESTRUCTIVE METHOD
İsa YÜKSEL
Sayfalar 231 - 235

14.
YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ
NEO-TECTONIC FEATURES OF THE YAZIR FAULT (KONYA)
Yaşar EREN
Sayfalar 237 - 244

15.
DEPREM KÖKENLİ DEFORMASYON YAPILARI VE DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ İLE İLİŞKİLERİ
EARTHQUAKE-INDUCED DEFORMATION STRUCTURES AND RELATED TO EARTHQUAKE MAGNITUDES
Savaş TOPAL, Mehmet ÖZKUL
Sayfalar 245 - 252

16.
KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ
KINEMATIC DESIGN OF RAPIER DRIVE MECHANISMS WHICH CONTAIN CAM MECHANISM AND ANALYSIS OF RAPIER MOTION CURVE
Recep EREN, Koray SEZEN
Sayfalar 253 - 262

17.
BİRBİRLERİNE YAPIŞTIRILMIŞ ÜST KUMAŞ VE TELANIN BOYUTSAL ÇEKMELERİNİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ
THE INFLUENCE OF SHORTENING THE MATERIALS OF TOP AND LAYING ON DURABILITY OF GLUE BONDINGS FROM TEXTILE MATERIALS
Nazim PAŞAYEV, Valide PAŞAYEVA
Sayfalar 263 - 268

18.
OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ
AUTOMATED GUIDED VEHICLE (AGV) SYSTEMS AND ROUTING PROBLEM IN DEPOT MAINTENANCE
Fatih YİĞİT, Ertan GÜNER
Sayfalar 269 - 277

19.
KROMİT KONSANTRESİNİN SIRALTI BOYA HAMMADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CHROMITE CONCENTRATE AS AN UNDERGLAZE COLORANT
Sacit DÜNDAR
Sayfalar 279 - 281

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale