E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
XORSHIFTUL+: Nesnelerin İnterneti ve Kablosuz Duyarga Ağı Uygulamaları için Yeni Bir Melez Rastgele Sayı Üreteci [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 953-958 | DOI: 10.5505/pajes.2020.00344

XORSHIFTUL+: Nesnelerin İnterneti ve Kablosuz Duyarga Ağı Uygulamaları için Yeni Bir Melez Rastgele Sayı Üreteci

Ömer Aydın1, Cem Kösemen2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği

Akıllı kartlar, radyo frekansı tanımlama (RFID) etiketleri, kablosuz sensör düğümleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) konsepti ile ilişkili düşük kaynaklı cihazların sayısında artış olmaktadır. Kimlik doğrulama protokollerinde kullanılan temel öğelerden biri SRSÜ'ler tarafından üretilen nonce değerleridir. Ayrıca güvenli iletişimde şifreleme işlemi için rasgele sayılar kullanılır. Sınırlı kaynaklara sahip cihazlarda performans, kaynak kullanımı ve rastlantısallık açısından uygunluk göstermiştir. Önerilen SRSÜ, en kapsamlı rastgele sayı test araçlarından biri olan NIST istatistiksel test takımı (NIST STS) ile test edilmiştir. Ayrıca, kablosuz tanıma ve algılama platformu (WISP) pasif RFID etiketi üzerinde test edilmiş ve uygulanmış ve iyi bilinen SRSÜ'lerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda rakiplerinden daha iyi sonuçlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: xorshift, hafif, sözde rastgele sayı üreteci, donanım rastgele sayı üreteci, melez rastgele sayı üreteci, WISP, güvenlik, xorshiftL+, xorshiftUL+

XORSHIFTUL+: A Novel Hybrid Random Number Generator for Internet Of Things And Wireless Sensor Network Applications

Ömer Aydın1, Cem Kösemen2
1Dokuz Eylul University, Faculty of Economics and Administrative Sciences
2Dokuz Eylul University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Computer Engineering

There are an increasing number of lightweight devices such as smart cards, radio frequency identification (RFID) tags, wireless sensor nodes and devices associated with the Internet of Things (IoT) concept, all of which need effective and lightweight security structures. One of the basic elements used in authentication protocols is the nonce values that are generated by PRNGs. Also random numbers are used for encryption process in secure communication. It has demonstrated great suitability for devices with limited resources in terms of performance, resource usage and randomness. Proposed PRNG is tested with NIST statistical test suite (NIST STS), which is one of the most comprehensive randomness test tools. It is also implemented, tested on wireless identification and sensing platform (WISP) passive RFID tag and compared with well-known PRNGs. As a result of the comparisons, it has better results than its rivals.

Keywords: xorshift, lightweight, pseudo random number generator, hardware random number generator, hybrid random number generator, WISP, security, xorshiftL+, xorshiftUL+

Ömer Aydın, Cem Kösemen. XORSHIFTUL+: A Novel Hybrid Random Number Generator for Internet Of Things And Wireless Sensor Network Applications. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 953-958

Sorumlu Yazar: Ömer Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale