E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Atık Ekmek Probleminin Sistem Dinamiği Yöntemi ile Modellenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 831-837 | DOI: 10.5505/pajes.2019.20726

Atık Ekmek Probleminin Sistem Dinamiği Yöntemi ile Modellenmesi

Elvan Gokalp
Warwick Universitesi, Warwick Uretim Grubu, Coventry, Birlesik Krallik

Ekmek israfı pek çok ülke için önemli bir mali ve çevresel sorun oluşturmaktadır. Bu problem, içinde pek çok geri besleme döngüsü içeren, dinamik ve karmaşık bir sistem problemidir. Bu çalışmada, ekmek israfının oluşumu sistem dinamiği yöntemiyle analiz edilmiştir. Sistem dinamiği yöntemi geri besleme döngüleri içeren dinamik problemlerin modellenmesine ve analiz edilmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Bu çalışmada sunulan model, ekmek üretim ve tedarik zincirinin çesitli aşamalarını kapsamaktadır. Oluşturulan model farklı parametre değerleri ve gelecek senaryoları altında test edilmiş, sonuçlar analiz edilmiştir. Simulasyon senaryolarında İstanbul şehrine ait veri seti kullanılmıştır. Senaryo sonuçları ekmek israfının önlenmesinde en önemli faktörün ekmeğin raf ömrü olduğunu göstermiştir. Ekmeğin raf ömrünün iki katına çıkarılmasının ekmek israfını %25 oranında azaltabileceği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sistem dinamigi modellemesi, Atık yiyecek önleme, Ekmek Tedarik Zinciri, Simulasyon

System Dynamics Modelling of Bread Waste Problem

Elvan Gokalp
The University Of Warwick, Warwick Manufacturing Group, Coventry, Uk

Bread waste is a significant economic and environmental problem for many countries. In this paper, we propose a system dynamics approach for bread waste problem that involves significant complexities such as feedbacks and dynamic elements. System dynamics modelling is a simulation method that allows to model these complexities and investigate the impact of public policies on the system performance. We develop a system dynamics model of bread production and consumption dynamics within a geographical area. We design numerous computational experiments by using the related data from Istanbul, Turkey. The experiments suggest that the shelf life is the most important factor on the waste production: doubling the shelf life of the bread can reduce the bread waste by 25%.

Keywords: System dynamics modelling, Food waste prevention, Bread supply chain, Simulation

Elvan Gokalp. System Dynamics Modelling of Bread Waste Problem. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 831-837

Sorumlu Yazar: Elvan Gokalp, United Kingdom
LookUs & Online Makale