E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Kordon Bazlı Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırılmasına Örnek Bir Uygulama: Erzurum, Cumhuriyet Caddesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 409-418 | DOI: 10.5505/pajes.2019.21284

Kordon Bazlı Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırılmasına Örnek Bir Uygulama: Erzurum, Cumhuriyet Caddesi

Muhammed Yasin Çodur, Harun Coşkun
Erzurum Teknik Üniversitesi Müh Ve Mim Fak. İnşaat Müh Böl. Erzurum

Trafik tıkanıklığı probleminin hat safhaya ulaştığı büyük şehirlerde, yerel yönetimler bu soruna karşı çeşitli çözüm yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu yöntemler içerisinde en etkili çözüm trafik tıkanıklık fiyatlandırmasıdır. Londra, Stockholm ve Milano şehirlerinin yerel yönetimleri tıkanıklık fiyatlandırması yöntemini başarı ile uygulamışlardır. Bu çalışma kapsamında, Erzurum Cumhuriyet Caddesinde yaşanan bu problem için daha önceden uygulanmamış bir yöntem olan tıkanıklık fiyatlandırması çözümü incelenmiştir. Çalışma kapsamında oluşturulan modele ve yapılan anket çalışmalarına göre, Cumhuriyet Caddesi'nde belirlenen kordon güzergâhında teorik olarak tıkanıklık fiyatlandırması hesaplanmıştır. Modelleme çalışmasında otomobil sahipliği, yolculuk süresi, yakıt tüketimi ve salınım maliyetleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; kent merkezindeki trafik tıkanıklığının azalacağı ve fiyatlandırma uygulaması ile de önemli bir maddi gelir elde edileceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Cumhuriyet Caddesi, Kordon Bazlı, Tıkanıklık Fiyatlandırması

A Sample Scheme of Cordon-Based Congestion Charge: Erzurum, Cumhuriyet Street

Muhammed Yasin Çodur, Harun Coşkun
Erzurum Technical Uni. Faculty Of Engineering And Architecture Civil Eng. Dep Erzurum

The traffic congestion has been reach to a critical level in the metropolitan cities, however; the local governments have developed various solution methods against this problem. The most effective solution among these methods is traffic congestion pricing. The local governments of the cities of London, Stockholm and Milan have successfully implemented the congestion pricing method. In this study, the solution of the congestion pricing solution in Erzurum Cumhuriyet Avenue, which is not applied before, has been examined for this problem. According to both the model created and the survey carried out, in the along the cordon route determined at Cumhuriyet Street, account of theoretical congestion pricing has been made. In the modeling study; car ownership, travel time, fuel consumption and emission costs have been used. As a result; it is foreseen that traffic congestion will decrease in the city center and a significant financial income will be obtained with the application of pricing.

Keywords: Erzurum, Cumhuriyet Street, Cordon Based, Congestion Charge

Muhammed Yasin Çodur, Harun Coşkun. A Sample Scheme of Cordon-Based Congestion Charge: Erzurum, Cumhuriyet Street. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 409-418

Sorumlu Yazar: Muhammed Yasin Çodur, Türkiye
LookUs & Online Makale