E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Kayar baskı plakalı artımlı sac şekillendirme yöntemiyle şekillendirilen Erdemir 7136 sacının geri esneme davranışının araştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 90-95 | DOI: 10.5505/pajes.2020.40325

Kayar baskı plakalı artımlı sac şekillendirme yöntemiyle şekillendirilen Erdemir 7136 sacının geri esneme davranışının araştırılması

Vedat Taşdemir1, Nuri Şen2, Ömer Seçgin3
1Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Kahramanmaraş
2Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Düzce
3Piri Reis Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Artımlı şekillendirme yöntemi ile kalıp imalatına ihtiyaç duyulmadan hızlı ve düşük maliyetli prototip parça üretimi yapılabilmektedir. Ancak bu yöntemdeki en önemli sorunlardan bir tanesi üretilen parçaların geometrik doğruluğudur. Geometriksel hatanın en büyük kaynağı ise geri esneme olayıdır. Bu çalışmada, kayar baskı plakalı artımlı sac şekillendirme metodu kullanılarak 1 mm kalınlığındaki Erdemir 7136 sacı şekillendirilmiştir. Klemp sıkma (sacı tutma) basıncı, artım miktarı, form takım çapı ve ilerleme hızı parametrelerinin geri esnemeye olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma neticesinde geri esneme açısının takım çapı arttıkça büyüdüğü, ilerleme hızı ve artım miktarının artması ile düştüğü tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında optimum parametre değerleri 5.8776 bar klemp sıkma basıncı, 1500 mm/dk ilerleme hızı, 0.75 mm artım miktarı ve 5 mm takım çapı olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Artımlı sac şekillendirme, geri esneme, Erdemir 7136 malzeme, yanıt yüzey metodu

Investigation of the springback behavior of Erdemir 7136 sheet formed by rolling blank holder incremental sheet forming method

Vedat Taşdemir1, Nuri Şen2, Ömer Seçgin3
1Department of Machinery and Metal Technologies, Elbistan Vocational High School, Kahramanmaraş İstiklal University, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Mechanical Engineering, Engineering Faculty, Düzce University, Düzce, Turkey
3Department of Mechanical Engineering, Engineering Faculty, Piri Reis University, İstanbul, Turkey

Rapid and low-cost prototype parts can be produced without the need for mold production with incremental forming method. One of the most important problems in this method is the geometry accuracy of the products produced. The biggest source of the geometric error is the springback event. In this study, Erdemir 7136 sheet with a thickness of 1 mm was formed by using rolling blank holder incremental sheet forming method. The effects of holding pressure, increment, tool diameter and feedrate parameters on springback were investigated. As a result of the research, it was found that the springback angle increased with increasing of form tool diameter and decreased with increasing of feedrate and increment. The optimal conditions for springback are determined as 5.8776 bar holding pressure, 1500.0 mm/min feedrate, 0.75 mm increment and 5 mm tool diameter.

Keywords: Incremental sheet forming, springback, Erdemir 7136 material, response surface methodology

Vedat Taşdemir, Nuri Şen, Ömer Seçgin. Investigation of the springback behavior of Erdemir 7136 sheet formed by rolling blank holder incremental sheet forming method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 90-95

Sorumlu Yazar: Vedat Taşdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale