E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Polietilen ve kalsiyum karbonat bileşiği modifiyeli bitümlü bağlayıcıların sıcaklık duyarlılığı ve depolama stabilitesinin incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 818-827 | DOI: 10.5505/pajes.2022.48052

Polietilen ve kalsiyum karbonat bileşiği modifiyeli bitümlü bağlayıcıların sıcaklık duyarlılığı ve depolama stabilitesinin incelenmesi

Yunus Erkuş, Baha Vural Kök, Mehmet Yılmaz
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye

Bu çalışmada, polietilen ve kalsiyum karnonat bileşiği (PEC) modifiyeli bitümünün sıcaklık duyarlılığı ve depolama stabilitesi incelenmiştir. PEC bitüm ağırlığınca %3, %6, %9, %12 ve %15 oranlarında kullanılmıştır. PEC modifiyeli bağlayıcıların özellikleri, %4 styrene-butadiene-styrene (SBS) modifiyeli bağlayıcı ile kıyaslanmıştır. Bağlayıcıların sıcaklık hassasiyetini belirlemek için penetrasyon, yumuşama noktası ve dönel viskozimetre deneyleri uygulanmıştır. Bağlayıcılara depolama sonrası yumuşama noktası ve dinamik kayma reometresi deneyleri uygulanmıştır. Ayrıca bağlayıcıların yaklaşık maliyetleri yardımıyla performans / maliyet ilişkisi belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre; %15 PEC içeren bağlayıcı düşük sıcaklık hassasiyeti ile ön plana çıkmıştır. PEC modifiyeli bağlayıcılarda %6’dan daha fazla katkı içeriğinde depolama sonrası önemli derecede faz ayrımı olduğu belirlenmiştir. Bağlayıcıların performans ve maliyetleri birlikte değerlendirildiğinde %6 PEC içeren bağlayıcının %4 SBS modifikasyonu ile sıcaklık hassasiyeti, depolama stabilitesi ve ekonomik bakımdan benzer performansa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Polietilen ve kalsiyum karbonat bileşiği, bitüm, depolama stabilitesi, sıcaklık duyarlılığı, SBS.

Investigation of temperature sensitivity and storage stability of polyethylene and calcium carbonate compound modified bituminous binders

Yunus Erkuş, Baha Vural Kök, Mehmet Yılmaz
Department Of Civil Engineering, Fırat University, Elazig, Turkey

In this study, temperature sensitivity and storage stability of polyethylene and calcium carnonate compound (PEC) modified bitumen were investigated. PEC was used at the rates of 3%, 6%, 9%, 12% and 15% by weight of bitumen. The characteristics of PEC additived binders were confronted with 4% styrene-butadiene-styrene (SBS) additived binder. Penetration, rotational viscometer and softening point experiments were applied to determine the temperature sensitivity of the binders. After the storage process, dynamic shear rheometry and softening point experiments were applied to the binders. Moreover, their performance / cost relations were determined with the help of the approximate costs of the binders. According to the test results; The binder containing 15% PEC stands out with its low temperature sensitivity It has been appeared that there was a important phase separation after storage with an additive content of more than 6% in PEC modified binders. When the performance and costs of the binders are evaluated together, it has been determined that the binder containing 6% PEC has similar performance with 4% SBS modification in terms of temperature sensitivity, storage stability and economy.

Keywords: Polyethylene and calcium carbonate compound, Bitumen, Storage stability, Temperature sensitivity, SBS.

Yunus Erkuş, Baha Vural Kök, Mehmet Yılmaz. Investigation of temperature sensitivity and storage stability of polyethylene and calcium carbonate compound modified bituminous binders. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 818-827

Sorumlu Yazar: Baha Vural Kök, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale