E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Süreç Madenciliğine Genel Bakış: Süreç Akış Keşfi için Alfa Algoritması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 966-973 | DOI: 10.5505/pajes.2020.57418

Süreç Madenciliğine Genel Bakış: Süreç Akış Keşfi için Alfa Algoritması

Onur Doğan
İzmir Bakırçay Üniversitesi

Mevcut iş akışı yönetim sistemleri belirli bir iş sürecini uygulayabilmek için önceden bütün adımların ve diğer gerekli tanımların yapılmasını gerektirir. İş akışlarını tasarlamak karmaşık ve zaman alıcı bir iştir. Çoğunlukla gerçekleşen iş süreçleri ile olması istenen süreçler birbirinden farklıdır. Bu nedenle, ideal süreçlerden ziyade gerçekleşen süreçlerin keşfi için çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmalar için ilk adım, uygulamada olan süreç hakkında detayları içeren olay kayıtlarının elde edilmesidir. Bu çalışmada bilişim teknolojileri (IT) sistemlerinde kayıtlı olan olay kayıtlarını kullanan alfa algoritması tanıtılmıştır. İşe alım süreçlerinde gerçekleştirilen temel faaliyetler ile süreç modelleri oluşturulmuştur. Alfa algoritmasının bir iş akışını başarılı bir şekilde modelleyebildiği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Süreç madenciliği, Olay kayıtları, Alfa algoritması, Süreç keşfi, İş akışı

Overview of Process Mining: Alpha Algorithm for Process Flow Discovery

Onur Doğan
Izmir Bakircay University

Current process management systems require a fully defined workflow design to implement a specific business process. Designing a business process is a complex and time-consuming task. Mostly workflow processes are different from those that are desired. Therefore, various algorithms have been developed for the discovery of actual processes rather than ideal processes. The first step for the discovery algorithms is to extract event logs that contain details about the process. In this study, Alpha algorithm which is used to generate a process model in event logs recorded in information technology (IT) systems is introduced. Process models are discovered using the basic activities performed in the recruitment processes. It has been shown that the alpha algorithm can successfully model a business process.

Keywords: Process mining, Event log, Alpha algorithm, Process discovery, Workflow

Onur Doğan. Overview of Process Mining: Alpha Algorithm for Process Flow Discovery. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 966-973

Sorumlu Yazar: Onur Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale