E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Bi-Streç denim kumaşlarda buruşma özellikleri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 781-787 | DOI: 10.5505/pajes.2020.74044

Bi-Streç denim kumaşlarda buruşma özellikleri

Gülbin Fidan1, Yasemin Korkmaz2, Hatice Kübra Kaynak3
1Gaziantep Üniversitesi, Naci Topçuoğlu MYO, Gaziantep
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş
3Gaziantep Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Gaziantep

Uzun yıllardan bu yana günlük hayatta rahatlığı sebebiyle yaygın biçimde kullanılan bi-streç denim kıyafetler günümüzde resmi ortamlarda dahi kullanılmaya başlanmıştır. Kullanımda hareket konforu sunan bu tür ürünler için tüketici kullandığı ürünün estetik görünüm açısından da belirli bir kalite seviyesinde olmasını ister. Buruşma sonucu giysinin istenmeyen bir görüntüye sahip olması kullanıcıyı rahatsız eden bir durumdur. Bu çalışmada farklı elastan çekimi, atkı sıklığı ve doku tiplerinde üretilen bi-streç denim kumaşların buruşma özellikleri incelenmiştir. Atkı ipliği numuneleri, Ne 20/1 penye olarak, %100 pamuk hammaddesiyle ve 78 dtex doğrusal yoğunluğa sahip elastan öz ile, 4 farklı elastan çekim oranında (3,07, 3,33, 3,63, 3,99) üretilmiştir. Çözgü ipliği olarak, Ne 16/1 dual-core (55 dtex PBT – 44 dtex lycra ) iplik kullanılmıştır. Denim kumaş numuneleri, 3 farklı atkı sıklığında (21 tel/cm, 25 tel/cm ve 29 tel/cm), 3/1 ve 2/2 dimi desenlerinde dokunmuştur. Böylelikle 4 farklı elastan çekim oranında üretilen atkı iplikleri, 3 farklı atkı sıklığında ve 2 farklı desende, çözgü iplikleri sabit tutularak dokunmuş ve üretilen 24 adet denim kumaş numunesinin buruşma özellikleri araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, kumaşların buruşma dayanımı özelliklerinde önemli bir farklılık görülmemiştir. Ancak, buruşma geri dönüşüm açısı test sonuçlarına uygulanan istatistiksel analiz sonucunda, atkı sıklığı ve doku tipinin buruşma geri dönüşüm açısı üzerine etkili olduğu, ancak elastan çekimindeki farklılığın etkisinin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Denim kumaş, bi-streç, elastan çekim oranı, buruşma dayanımı

Wrinkling properties of Bi-Stretch denim fabrics

Gülbin Fidan1, Yasemin Korkmaz2, Hatice Kübra Kaynak3
1Gaziantep University, Naci Topcuoglu Vocational Schools, Gaziantep
2Kahramanmaras Sutcu Imam University, Department of Textile Engineering, Kahramanmaras
3Gaziantep University, Department of Textile Engineering, Gaziantep

Denim clothing, which has been widely used for many years because of its comfort in daily life, has started to be used even as official wear. Consumers desire an optimum quality level regarding the aesthetic appearance from this type of high movement comfort clothing. Having wrinkles causing an undesired appearance is a disturbing situation for consumer. In this study, wrinkling properties of bi-stretch denim fabrics produced with different elastane draft, weft density and weave types were investigated. Weft yarn samples were produced from 100% cotton raw material as Ne 20/1 combed yarn with 78 dtex elastane core and with 4 different elastane draft ratios (3.07, 3.33, 3.63 and 3.99). Ne 16/1 dual-core (55 dtex PBT – 44 dtex lycra ) yarn was used as warp. Denim fabric samples were produced with 3 different weft densities (21 weft/cm, 25 weft/cm and 29 weft/cm) and 2 different weave types (3/1 ve 2/2 twill weave). In doing so, wrinkling properties of the total of 24 denim fabric samples which were produced with 4 different elastane draft ratio, 3 different weft sett levels keeping the warp yarn constant and with two different pattern types were investigated. According to the results, no significant difference was seen on wrinkle recovery of the fabrics. But, as a result of the statistical analysis applied to the wrinkle recovery angle test results, it was observed that the weft density and the weave type have a statistically significant effect on the wrinkle recovery angle, whereas there is no statistically significant effect of elastane draft ratio on wrinkle recovery angle.

Keywords: Denim clothing, bi-stretch, elastane draft ratio, Wrinkle recovery

Gülbin Fidan, Yasemin Korkmaz, Hatice Kübra Kaynak. Wrinkling properties of Bi-Stretch denim fabrics. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 781-787

Sorumlu Yazar: Gülbin Fidan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale