E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Karma-tamsayılı iki aşamalı veri zarflama analizi modeli ile en etkin tedarikçi seçimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 758-767 | DOI: 10.5505/pajes.2019.77527

Karma-tamsayılı iki aşamalı veri zarflama analizi modeli ile en etkin tedarikçi seçimi

Volkan Soner Özsoy1, Mediha Örkcü2, H. Hasan Örkcü3
1Aksaray Üniversitesi, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Aksaray
2Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Ankara
3Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara

Tedarikçi seçimi tedarik zinciri yönetiminde en önemli stratejik konulardan biridir ve bir organizasyonda kilit bir rol oynar. Uygun bir tedarikçi seçmek satın alma departmanının en önemli kararlarından biridir ve bu karar genellikle çeşitli kriterlere dayanır. Bu çalışmada iki aşamalı üretim süreci olarak ifade edilen bir tedarik zinciri yapısında girdi, ara ürün ve çıktı ile birlikte en iyi (en etkin) tedarikçiyi değerlendirmek ve seçmek için karma-tamsayılı bir Veri Zarflama Analizi modeli önerilmiştir. Hem plastik ambalaj kayışı endüstrisindeki firmaların hem de reçine üreten firmaların tedarikçilerinin seçilmesi probleminde önerilen model uygulanmış ve modelin performansı diğer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar önerilen karma tamsayılı iki aşamalı modelin karar vericinin tedarikçi seçimini kolaylaştırdığı göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tedarikçi seçimi, iki aşamalı üretim sistemi, veri zarflama analizi, en etkin tedarikçi seçimi

The most efficient supplier selection with mixed-integer two-stage data envelopment analysis model

Volkan Soner Özsoy1, Mediha Örkcü2, H. Hasan Örkcü3
1Aksaray University, Department of Banking and Finance, Aksaray
2Gazi University, Faculty of Science, Department of Mathematics, Ankara
3Gazi University, Faculty of Science, Department of Statistics, Ankara

Supplier selection is one of the most important strategic issues in supply chain management and plays a key role in an organization. Selecting a suitable supplier is one of the most important decisions of the purchasing department, and this decision is usually based on various criteria. In this study, a mixed-integer data envelopment analysis model is proposed to evaluate and select the best (most efficient) supplier with input, intermediate and output in a supply chain structure expressed as a two-stage production process. The proposed model was applied to the problem of selecting the suppliers of both the plastic packing strap industry and the suppliers of the resin manufacturers and the performance of the model was compared with the other studies. The results show that the proposed mixed-integer two-stage model facilitates the decision-maker's choice of supplier.

Keywords: Supplier selection, two-stage production system, data envelopment analysis, the most efficient supplier

Volkan Soner Özsoy, Mediha Örkcü, H. Hasan Örkcü. The most efficient supplier selection with mixed-integer two-stage data envelopment analysis model. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 758-767

Sorumlu Yazar: Volkan Soner Özsoy, Türkiye
LookUs & Online Makale