E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Taşıtların hız kesicilerden geçişi esnasında maruz kaldıkları titreşimin analiz edilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 777-785 | DOI: 10.5505/pajes.2021.82504

Taşıtların hız kesicilerden geçişi esnasında maruz kaldıkları titreşimin analiz edilmesi

Emrah Yurtbaş, Emre Kuşkapan, Muhammed Yasin Çodur
Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

Trafik kazaları çok sayıda can kaybının yanı sıra ciddi maddi kayıplara da sebep olmaktadır. Bu durum toplumları hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkilemektedir. Meydana gelen trafik kazalarının çok büyük bir kısmı aşırı hızdan kaynaklanmaktadır. Özellikle kent içinde çok sayıda insan ve taşıt bulunması sebebiyle aşırı hız kent dışı yollara göre daha ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Kent içerisinde hız aşımının azaltılması amacıyla uygulanan yöntemlerden birisi hız kesicilerin kullanılmasıdır. Bu hız kesiciler sayesinde taşıtların yüksek hızlara ulaşmaları engellenebilmektedir. Uygulanması planlanan hız kesiciler belirli standartlara uygun yapılmadığı takdirde hem sürücü hem de yolcu konforunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Yapılan bu çalışmada Erzurum ilinde yer alan üçü hazır tip kauçuk tümsek, beşi hız platformu ve ikisi yükseltilmiş yaya geçidi tipinde olmak üzere toplam 10 adet hız kesicinin tasarım standartlarına uygunluğu araştırılmıştır. Hız kesicilerin üç boyutlu gerçek şekillerini belirlemek için Cors cihazı ile hassas ölçümler yapılmıştır. Deneyler her hız kesici için iki ve dört kişinin taşıtta olması kaydı ile 15- 20- 25- 30 ve 35 km/sa hızlarda yapılmıştır. İvme ölçümleri için Sensebox 70x3 üç eksenli ivmeölçer kullanılmıştır. Titreşim ölçümleri sonucunda sadece bir adet hız kesicinin konfor şartlarına uygun olduğu ortaya konmuştur. Mevcut diğer hız kesicilerin tekrar gözden geçirilip tasarım standartlarına uygun olarak inşa edilmesinin hem sürücü hem de yolcu konforu adına daha faydalı olacağı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hız kesiciler, sürüş konforu, trafik güvenliği

Analysis of vibration exposure of vehicles during passing through speed bumps

Emrah Yurtbaş, Emre Kuşkapan, Muhammed Yasin Çodur
Erzurum Technical University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Civil Engineering, Erzurum

Traffic accidents cause serious financial losses as well as many deaths. This situation negatively affects societies both materially and spiritually. The vast majority of traffic accidents are caused by excessive speed. Especially due to the large number of people and vehicles in the city, excessive speed can have more severe consequences than the roads outside the city. One of the methods applied to reduce speeding in the city is the use of speed bumps. Thanks to these speed bumps, vehicles can be prevented from reaching high speeds. If the speed breakers that are planned to be implemented are not made according to certain standards, they negatively affect driver and passenger comfort. In this study, a total of 10 speed breakers, three of which are ready-made rubber bumps, five of which are speed humps and two of which are of the raised pedestrian crossing type, were investigated for compliance with the design standards. Precise measurements were made with the Cors device to determine the real three-dimensional shapes of the speed breakers. The experiments were carried out at speeds of 15- 20- 25- 30 and 35 km/h, provided that two or four people were in the vehicle for each speed breaker. Sensebox 70x3 triaxial accelerometer was used for acceleration measurements. As a result of the vibration measurements, it has been revealed that only one speed bump is suitable for comfort conditions. It was stated that it would be more beneficial for both driver and passenger comfort if other existing speed bumps were reviewed and built in accordance with design standards.

Keywords: Speed bumps, driving comfort, traffic safety

Emrah Yurtbaş, Emre Kuşkapan, Muhammed Yasin Çodur. Analysis of vibration exposure of vehicles during passing through speed bumps. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 777-785

Sorumlu Yazar: Emre Kuşkapan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale