E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Traverten Plakalarda Gözenek Dolgu Malzemesi İçin Alternatif Bir Karışımın Kullanımının Değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1373-1378 | DOI: 10.5505/pajes.2020.84584

Traverten Plakalarda Gözenek Dolgu Malzemesi İçin Alternatif Bir Karışımın Kullanımının Değerlendirilmesi

İbrahim Çobanoğlu, Sefer Beran Çelik
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye

Travertenler doğal gözenekli yapıları nedeniyle dekoratif anlamda kullanılabilirliği fazla olan doğaltaşlardır. Bu gözenekli yapı, taşta su emmenin de yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden özellikle dış mekan uygulamalarında taşın gözenekliliğini ve dolayısı ile atmosferik koşullardan etkilenme derecesini azaltmak amacıyla dolgu işlemi uygulanmaktadır. Dolgu için toz kalsit, beyaz çimento ve çeşitli renklendiriciler yaygın olarak kullanılmaktadır. Karışım içerisinde kalsitin bulunması doğrudan maliyeti artırmaktadır. Bu çalışmada kalsit yerine traverten tozunun kullanılabilirliği araştırılmıştır ve bu amaçla ağırlıkça oluşturulmuş 4 farklı karışım oranında (1/0.5, 1/0.7, 1/1, 1/1.5) traverten tozu /çimento karışımlı dolgu malzemeleri laboratuvar ortamında üretilmiştir. Diğer bir grup dolgu malzemesi ise ticari üretimde yaygın olarak kullanılan kalsit/çimento (1/1 oranında) karışımı şeklinde oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar dolgulu travertenlerde birim hacim ağırlığı değerlerinde % 0.32 – 0.54 oranlarında artış, ağırlıkça su emme değerlerinde ise % 11.71 – 19.25 oranlarında azalma olduğunu ortaya koymuştur. İncelenen doğaltaş grubunun bütünü için kapiler su emmenin belirgin bir şekilde % 27.95 – 54.62 arasında değişen oranlarda azaldığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde görünür porozite değerlerinde de % 9.54 – 19.21 oranında azalmalar meydana gelmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 1/1 ve 1/0.7 oranlı (traverten tozu/çimento) karışımlarda birim hacim ağırlıklardaki artışla su emme değerlerinde en fazla azalmaların olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile elde edilen veriler, üretimi yapılan travertenin kendi tozunun kullanılması ile oluşturulacak dolguların uygulamada tercih edilmesi ile hem artıkların değerlendirilmesi hem de üretim maliyetlerinin düşürülebileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğaltaş, su emme, traverten, yapay yüzey dolgusu

Evaluation of the Use of an Alternative Mixture for Pore Filling Material on Travertine Slabs

İbrahim Çobanoğlu, Sefer Beran Çelik
Pamukkale University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, Denizli, turkey

Because of their natural porous structure, travertines are widely preferred building stones in terms of their decorative properties. This porous structure causes the stone having high water absorption capacity. Therefore, especially in outdoor applications, filling process is applied in order to decrease the porosity of the stone and thus lower the effect of atmospheric conditions. Powder calcite, white cement and various colorants are widely used in filling operations. The presence of calcite in the mixture directly increases the cost. In this study, the use of travertine powder instead of calcite was investigated and for this purpose, mixed filling materials with travertine powder/cement ratio were produced in laboratory condition as 4 different mixing ratios by weight (1/0.5, 1/0.7, 1/1, 1/1.5). Another group of filling material is formed as a mixture of calcite/cement (1/1) which is widely used in commercial production. The obtained results showed that the unit weight values were increased about 0.32 - 0.54 % and the water absorption values decreased by 11.71 - 19.25 % when travertine powder filling was used. It was determined that capillary water absorption values significantly decreased between 27.95% - 54.62 % for all natural stone groups. Similarly, there was a decrease about 9.54 - 19.21 % in the apparent porosity values. The results revealed that, in the mixing ratios of 1/1 and 1/0.7 (travertine powder/cement) an increase in unit weight values and the highest reduction in water absorption values were observed. The data obtained by this study are presented in such a way that both the wastes can be evaluated and the production costs can be reduced by the choice of the application of filler mixtures to be formed by the use of their own powder.

Keywords: Artificial surface filling, natural stone, travertine, water absorption

İbrahim Çobanoğlu, Sefer Beran Çelik. Evaluation of the Use of an Alternative Mixture for Pore Filling Material on Travertine Slabs. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1373-1378

Sorumlu Yazar: İbrahim Çobanoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale