E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Mobilya işletmelerinde ergonomik yeterliliğin temel bileşen analizi (TBA) ile belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(4): 549-555 | DOI: 10.5505/pajes.2021.87450

Mobilya işletmelerinde ergonomik yeterliliğin temel bileşen analizi (TBA) ile belirlenmesi

Velittin Kalınkara, Kadir Özkaya, Taner Dizel
Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, Denizli

Türk mobilya endüstrisi, çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Mobilya grubu ürünlerde hem işyeri hem de istihdam düzeyi itibarıyla İzmir, Denizli ve Manisa Ege Bölgesinde en fazla çalışanın istihdam edildiği iller arasında yer almaktadır. Bu illerde işletme başına düşen çalışan sayısı açısından altı kişi kişi ile Türkiye ortalamasının altında istihdam düzeyine sahip daha küçük firmalar bulunmaktadır. İşgücünden en etkin şekilde yararlanabilmek için fiziksel çevre koşullarının insana uydurulması gerekir. Uygun olmayan koşullarda çalışanlar, kendilerini rahat hissetmedikleri gibi verimli de olamazlar.
Bu araştırma mobilya üretimi yapan işletmelerde çalışma ve fiziksel çevre koşullarının ergonomik yeterliğinin çalışanlar tarafından belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla Denizli, İzmir ve Manisa illerinde mobilya üretimi yapan küçük ölçekli işletmelerde toplam 400 çalışan araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada çalışanların işletmenin ergonomik yeterliğine ilişkin değerlendirmeleri Likert tipi 51 cümleye verdikleri yanıtlarla ölçülmüştür. Bu çalışmada boyut azaltma yöntemlerinden Temel Bileşen Analizi (TBA) kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobilya işletmeleri, Ergonomik yeterlik, Temel Bileşen Analizi (TBA)

Determination of ergonomic adequacy with principal component analysis (PCA) in furniture enterprices

Velittin Kalınkara, Kadir Özkaya, Taner Dizel
Pamukkale University, Denizli Vocational School Of Technical Sciences, Department Of Design, Denizli, Turkey

Turkish furniture industry has a view of mainly workshop-type, small-scale businesses mostly working with traditional methods. By both office and employment levels in furniture group of products, in the Aegean region Izmir, Denizli and Manisa are among the provinces where most employees are employed. In these provinces there are smaller firms with six persons and employment levels below the average in Turkey in terms of number of employees per business. In order to most effectively take advantage of the labor force, physical environmental conditions must be adapted to human. Employees in unsuitable conditions cannot be efficient as they do not feel comfortable.
This research work in the enterprises engaged in the production of furniture was conducted to determine the ergonomic adequacy of work and physical environmental conditions by employees. For this purpose, a total of 400 employees from the small-scale enterprises engaged in the production of furniture in Denizli, Izmir and Manisa Provinces were included in the research. In the study, the assessment of ergonomic adequacy of the enterprise by employees was measured by their responses to 51 Likert type sentences. In this study, Principal Component Analysis of dimensionality reduction methods was used.

Keywords: Furniture enterprises, Ergonomic adequacy, Principal Component Analysis (PCA)

Velittin Kalınkara, Kadir Özkaya, Taner Dizel. Determination of ergonomic adequacy with principal component analysis (PCA) in furniture enterprices. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(4): 549-555

Sorumlu Yazar: Kadir Özkaya, Türkiye
LookUs & Online Makale