E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Firmaların Endüstri 4.0 yatkınlık düzeylerini etkileyen faktörlerin analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 613-624 | DOI: 10.5505/pajes.2021.98036

Firmaların Endüstri 4.0 yatkınlık düzeylerini etkileyen faktörlerin analizi

Sibel Selim, Rana Şen Doğan, Murat Doğan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü MANİSA

Endüstri 4.0 dönüşümü, firmalardaki her birim ve bileşenin birbirlerine entegre olmasını gerektirmektedir. Dönüşüm sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi ve firmaların Endüstri 4.0 teknolojisindeki mevcut durumlarının incelenmesi amacıyla pek çok olgunluk ve yatkınlık modelleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada amaç, Manisa ve İzmir Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmaların dönüşüm sürecindeki yeterliliklerini ölçmek amacıyla Endüstri 4.0 yatkınlık düzeylerinin ilk kez belirlenmesi ve firmaların yatkınlık düzeylerini etkileyen faktörlerin Sıralı Logit model ile incelenmesidir. Bu amaçla IMPULS Endüstri 4.0 Yatkınlık Modeli kapsamında elde edilen sonuçlara göre, firmaların önemli bir bölümünün daha çok 2. ve 3. seviyede bulundukları ve büyük ölçekli firmaların daha yüksek yatkınlığa sahip oldukları görülmüştür. Bununla birlikte elde edilen Sıralı Logit model sonucuna göre Endüstri 4.0 yatkınlığını belirleyen en önemli değişkenin firmanın Endüstri 4.0 teknolojisini kullanma eğilimini gösteren Niyet olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijitalleşme, Endüstri 4.0 Yatkınlık Modeli, Sıralı Logit Model

Analysis of the factors affecting firms’ Industry4.0readiness levels

Sibel Selim, Rana Şen Doğan, Murat Doğan
Manisa Celal Bayar University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics MANİSA

Industry 4.0 transformation requires each unit and component in firms to be integrated with each other. Many maturity and readiness models have been developed in order to examine the current status of firms in Industry 4.0 technology and to better understand the process. The aim of this study is to determine the Industry 4.0 readiness levels for the first time in order to measure the competencies of medium and large-scale firms operating in Manisa and Izmir Organized Industrial Zones in the transformation process and to examine the factors affecting the firms' readiness levels with the Ordered Logit model. For this purpose, according to the results obtained within the scope of IMPULS Industry 4.0 Readiness Model, it has been observed that a significant part of the firms is mostly at the 2nd and 3rd level and large-scale firms have higher readiness. However, according to the result of the Ordered Logit model obtained, it has been revealed that the most important variable determining the Industry 4.0 readiness is the Intention, which indicates the tendency of the firms to use Industry 4.0 technology.

Keywords: Industry 4.0, Digitalization, Industry 4.0 Readiness Model, Ordered Logit Model

Sibel Selim, Rana Şen Doğan, Murat Doğan. Analysis of the factors affecting firms’ Industry4.0readiness levels. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 613-624

Sorumlu Yazar: Sibel Selim, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale