E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 26 (6)
Cilt: 26  Sayı: 6 - 2020
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Yukarı Aras Havzasında hidrolojik modellerin karşılaştırması
Comparison of hydrological models in upper Aras Basin
Ali Arda Sorman, Emin Tas, Yusuf Ogulcan Dogan
doi: 10.5505/pajes.2019.98852  Sayfalar 1015 - 1022

3.
Kazınmış Asfalt Kaplama (RAP) Malzemelerinin Filler Oranının CBR Performansına Etkisi ve Maliyet Analizi
Effect of Filler Percentage of Recycled Asphalt Pavement (RAP) Materials on CBR Performance and Cost Analysis
Ayşegül Güneş Seferoğlu, Mehmet Tevfik Seferoglu, Muhammet Vefa Akpınar, Muhammet Çelik
doi: 10.5505/pajes.2019.48154  Sayfalar 1023 - 1029

4.
İnşaat yıkıntı atığı ve kireçle kil zeminin stabilizasyonu üzerine deneysel bir çalışma
An experimental study on the stabilization of a clay soil with construction wastes and lime
Mamadou Lamine Diallo, Yeşim Sema Ünsever
doi: 10.5505/pajes.2019.51436  Sayfalar 1030 - 1034

5.
Bina Beton Atıklarının Karayollarında Bitümlü Temelde Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Investigation Of The Usability Of Building Concrete Wastes As Aggregate In Bituminous Base Course On Highways
Serdal Terzi, Mahmut VURAL
doi: 10.5505/pajes.2019.57983  Sayfalar 1035 - 1041

6.
Cocamide Diethanolamide Kimyasalının Bitüm Modifikasyonunda Kullanımı
Use of Cocamide Diethanolamide Chemical in Bitumen Modification
Gizem Kaçaroğlu, Mehmet Saltan
doi: 10.5505/pajes.2019.01643  Sayfalar 1042 - 1047

7.
Lastik katkılı asfalt karışımındaki kırıntı lastik boyutunun ve oranın Marshall Parametrelerine Etkileri
Effects of Crumb Rubber Size and Concentration on Marshall Parameters of Rubberized Asphalt Mixture
Ali Almusawi, Hassan Shuaibu Abdulrahman, Mohammad Razeq Shakhan, Bora Doğaroğlu
doi: 10.5505/pajes.2020.50318  Sayfalar 1048 - 1052

8.
Mineral katkı kullanımının hava sürükleyici katkılı çimentolu harçların taze ve sertleşmiş hal özeliklerine etkisi
Effect of utilization of mineral admixture on the fresh and hardened properties of air-entrained cement mortars
Ece Güleryüz, Süleyman Özen, Ali Mardani-Aghabaglou
doi: 10.5505/pajes.2020.85353  Sayfalar 1053 - 1061

9.
Dış sıcaklık verisinin bina ısıtma enerji gereksinimine etkisinin ve TS 825 derece-gün bölge kümelendirmesinin geçerliliğinin incelenmesi
Investigation of the effect of outdoor temperature data on the building heating energy requirement and validity of the TS 825 degree-day region clustering
Murat Altun, Aslı Akçamete, Çağla Meral Akgül
doi: 10.5505/pajes.2019.00334  Sayfalar 1062 - 1075

10.
Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatörün Yükseklik Boyunca Düzenli ve Düzensiz Çerçevelerin Sismik Tepkisine Etkisi
Effect of Lead Rubber Bearing on Seismic Response of Regular and Irregular Frames in Elevation
Ahmet Hilmi Deringöl, Esra Mete Güneyisi
doi: 10.5505/pajes.2019.49207  Sayfalar 1076 - 1085

11.
Düşey yük taşıyıcı sistemlerin süneklik düzeyi yüksek çelik moment aktaran çerçevelerin göçme performansına etkisi
Impact of gravity frames on collapse performance of special steel moment frames
Onur Şeker
doi: 10.5505/pajes.2019.34032  Sayfalar 1086 - 1097

12.
Lifli Betonlar için Elastisite Modülü Tahmini
Elastic Modulus Prediction for Fiber-Reinforced Concretes
Eren Yağmur
doi: 10.5505/pajes.2019.34017  Sayfalar 1098 - 1109

13.
Yüksek sıcaklığa maruz atık çelik lif takviyeli alkali ile aktive edilmiş yüksek fırın cüruflu harçların davranışı
Behaviour of the waste steel fibre reinforced alkali-activated slag mortars exposed to high temperatures
Serhat Çelıkten, Mehmet Canbaz
doi: 10.5505/pajes.2019.66199  Sayfalar 1110 - 1116

14.
Pachnoda Marginata Larva'nın Arka Bağırsağı'ndan Anaerobik Lignoselülitik Mikrobiyal Kültür Geliştirilmesi
Anaerobic Lignocellulolytic Microbial Community Derived from Hindgut of Pachnoda Marginata Larva
Emine Gözde Özbayram, Orhan İnce, Sabine Kleinsteuber, Marcell Nikolausz
doi: 10.5505/pajes.2019.50980  Sayfalar 1117 - 1122

15.
Çimento harcı içerisinde kullanılan atık döküm kumunun çevresel risklerinin ve harç mekanik özelliklerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the environmental risks of the waste casting sand used in cement mortar and its effects on the mechanical properties of the mortar
Derya Azak, Derya Över Kaman, Serdar Göncü
doi: 10.5505/pajes.2019.12571  Sayfalar 1123 - 1132

16.
Tabakhane katı atiklarının anaerobik birlikte çürütülmesi: optimum deri etleme atığı yükü
Anaerobic co-digestion of tannery solid waste: optimum leather fleshings waste loading
Alper Bayrakdar
doi: 10.5505/pajes.2020.22465  Sayfalar 1133 - 1137

17.
Zenginleştirilmiş koagülasyon prosesiyle içme sularından doğal organik madde giderimi
Natural organic matter removal from drinking water by enhanced coagulation process
Seda Tözüm Akgül, Sehnaz Sule Kaplan Bekaroglu, Nevzat Ozgu Yigit
doi: 10.5505/pajes.2019.48265  Sayfalar 1138 - 1147

18.
Erçek Gölü su kolonunun mevsimsel sıcaklık dinamiği, Doğu Anadolu/Türkiye
Seasonal temperature dynamics of Lake Erçek water column, Eastern Anatolia/Turkey
Ayşegül Feray Meydan, Suna Akkol
doi: 10.5505/pajes.2019.64436  Sayfalar 1148 - 1153

19.
Çok düşük-orta aşındırıcı kayaçların tek eksenli basınç dayanımının Cerchar aşınma indeksi ile tahmini
Estimation of uniaxial compressive strength of very low-medium abrasive rocks from Cerchar abrasiveness index
Ahmet Teymen
doi: 10.5505/pajes.2019.36604  Sayfalar 1154 - 1163

20.
İki boyutlu levha tipi yapıların SP anomalilerinin ters çözümü
Inverse solution of the SP anomalies of two dimensional sheet like bodies
Coşkun SARI, Emre TİMUR
doi: 10.5505/pajes.2019.44069  Sayfalar 1164 - 1169

21.
Potansiyel Jeotermal Kaynaklar için Radyojenik Isı Üretiminden Sıcak Kuru Kayanın Belirlenmesi ve Isparta-Yakaören Örneği
Determination of the Hot Dry Rock from Radiogenic Heat Production for Potential Geothermal Sources and Example of Isparta-Yakaören
NURTEN AYTEN UYANIK, Büşra Kurt, Osman Uyanık
doi: 10.5505/pajes.2019.03502  Sayfalar 1170 - 1177

LookUs & Online Makale