E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 26 (8)
Cilt: 26  Sayı: 8 - 2020
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
20 Mart 2029 Mw 5.5 Acıpayam (Denizli) Depreminin Jeoteknik Saha İncelemesi ve Değerlendirmesi
Geotechnical Site Investigation and Evaluation of 20 March 2019 Mw 5.5 Acıpayam (Denizli) Earthquake
Halil Kumsar, Mehmet Özkul, Barış Semiz
doi: 10.5505/pajes.2020.72798  Sayfalar 1343 - 1352

3.
CBS ve SSI Yöntemleri ile Obruk Oluşum Hassasiyetinin Haritalanması: Afşin-Elbistan Linyit Havzası Örneği
Susceptibility Mapping for Sinkhole Occurrence by GIS and SSI Methods: A Case Study in Afsin-Elbistan Coal Basin
Remzi Karaguzel, Yılmaz Mahmutoğlu, Meral Erdoğan Topçuoğlu, Gökhan Şans, Aynur Dikbaş
doi: 10.5505/pajes.2020.69812  Sayfalar 1353 - 1359

4.
Spektral açı haritalama yöntemi ile Denizli kent merkezi arazi kullanım değişim tespiti ve bazı yerbilim verileri açısından değerlendirilmesi
Land use change detection in Denizli city center using spectral angle mapper method and evaluations in terms of some earth science data
Tolga Çan, Senem Tekin, Mamadou Traore, Halil Kumsar
doi: 10.5505/pajes.2020.50707  Sayfalar 1360 - 1364

5.
Mikro-çatlaklı Mermerin Yenilme-Sonrası Dayanımının Hoek-Brown Yenilme Kriteri ile Karşılaştırması
Comparison of Post-Failure Strength of Micro-cracked Marble with Hoek-Brown Failure Criterion
Yılmaz Mahmutoğlu, Gökhan Şans
doi: 10.5505/pajes.2020.27543  Sayfalar 1365 - 1372

6.
Traverten Plakalarda Gözenek Dolgu Malzemesi İçin Alternatif Bir Karışımın Kullanımının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Use of an Alternative Mixture for Pore Filling Material on Travertine Slabs
İbrahim Çobanoğlu, Sefer Beran Çelik
doi: 10.5505/pajes.2020.84584  Sayfalar 1373 - 1378

7.
Katı atık düzensiz depolama sahasının su kaynaklarına etkisinin incelenmesi ve iyileştirilmesine yönelik öneriler: Düzce, Türkiye
Recommendations for investigation and improvement of the effect of solid waste irregular storage area on water sources in Düzce, Turkey
Hazel Alan, Remzi Karagüzel
doi: 10.5505/pajes.2020.56649  Sayfalar 1379 - 1384

8.
Leeb Sertliğinin Kaya Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Tahmininde Kullanımının Araştırılması
Investigation of the Use of Leeb Hardness in the Estimation of Some Physical and Mechanical Properties of Rock Materials
Sefer Beran Çelik, İbrahim Çobanoğlu, Tamer Koralay
doi: 10.5505/pajes.2020.22747  Sayfalar 1385 - 1392

9.
Simulation of three-dimensional chemical dissolution of limestone
Hitoshi Matsubara, Takashi Ito
doi: 10.5505/pajes.2020.17802  Sayfalar 1393 - 1400

10.
İstanbul, Avcılar ilçesi ambarlı heyelanının gerilemesini önlemeye yönelik iksa sisteminin modellemesi
Modeling of support system for preventing retrogressive slide of ambarlı landslide in Avcılar district, Istanbul
İbrahim Kuşku, Süleyman Dalgıç
doi: 10.5505/pajes.2020.72662  Sayfalar 1401 - 1407

11.
Bursa Yıldırım ilçesi Mollaarap heyelanının nedenleri ve iyileştirme çalışmaları
Causes of Bursa Yıldırım district mollaarap landslide and improvement studies
Özkan Coruk, Aydın Kavak
doi: 10.5505/pajes.2020.99441  Sayfalar 1408 - 1412

12.
İstanbul’daki Tarihi Yapılarda Kullanılan Küfeki Taşları Üzerinde Uygulanan Farklı Temizleme Yöntemlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation for the Effects of Different Cleaning Techniques Applied on Küfeki Stones Used in Historical Buildings in İstanbul
Tuğçe Erözmen, Ömer Ündül, Namık Aysal
doi: 10.5505/pajes.2020.97344  Sayfalar 1413 - 1418

LookUs & Online Makale