E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Plastik manşonun yaşam döngüsü değerlendirme analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 434-443 | DOI: 10.5505/pajes.2021.05769

Plastik manşonun yaşam döngüsü değerlendirme analizi

Sevde Üstün Odabaşı, Hanife Büyükgüngör
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Samsun

Plastikler hafif, dayanıklı ve yalıtkan malzemeler olması nedeniyle günümüzde her sektörde sıklıkla kullanılmaktadır. Petrol bazlı plastiklerin yaygın olarak kullanılması sonucu atık miktarında da kaçınılmaz olarak artış olmaktadır. Bu nedenle plastiklerin çevreye olan etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, sulama ve içme suyu borularında yaygın olarak kullanılan boru bağlantı parçası olan manşonların yaşam döngüsü değerlendirmesi incelenmiştir. Manşonun yaşam döngü değerlendirmesi aşamaları, hammaddenin nakliyesi, manşon parçalarının üretimi, montajı, ambalajlanması ve düzenli depolama alanında bertarafını içermektedir. Manşonun üretim ve bertaraf aşamalarının çevresel etkileri SimaPro 8.0.2 yazılımının Eco-Indicator99 yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda en yüksek çevresel etki manşonun üretimi (%79,9) esnasında ortaya çıkmış ve buna sebep olan en önemli faktörün ise polipropilen plastik (%48,1) kullanımından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam döngüsü değerlendirmesi, Düzenli depolama, Plastik manşon, Plastik atık, Son nokta

Life cycle assessment analysis of plastic coupling

Sevde Üstün Odabaşı, Hanife Büyükgüngör
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Samsun, Turkey

Plastics are often used in every industry today due to their light weight, durable and insulating materials. As a result of the widespread use of petroleum-based plastics, there is also an inevitable increase in the amount of waste. Therefore, it is important to determine the effects of plastics on the environment. In this study, the life cycle assessment of couplings, which are commonly used pipe fittings in irrigation and drinking water pipes, was investigated. The environmental effects of the production and disposal stages of the coupling were determined using the Eco-Indicator 99 method of SimaPro 8.0.2 software. At the end of the study, the highest environmental impact occurred during the production of the coupling (79.9%) and it was determined that the most important factor causing this was the use of polypropylene plastics (48.1%).

Keywords: life cycle assessment, landfilling, plastic coupling, plastic waste, endpoint

Sevde Üstün Odabaşı, Hanife Büyükgüngör. Life cycle assessment analysis of plastic coupling. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 434-443

Sorumlu Yazar: Sevde Üstün Odabaşı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale