E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Elyaf takviye biçiminin polipropilen kompozitlerin kayma özelliklerine etkisinin araştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(4): 478-483 | DOI: 10.5505/pajes.2021.15853

Elyaf takviye biçiminin polipropilen kompozitlerin kayma özelliklerine etkisinin araştırılması

A. Onur Ozdemir1, Regaip Menkuc1, Cetin Karatas2
1Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Ankara

Kompozit levha malzemelerin şekillendirilmesi sırasında meydana gelen en önemli hasarlardan birisi de kayma hasarıdır. Bu hasar mekanizmasının belirlenmesi için tabakalar arası kayma direnci incelenmektedir. Bu çalışmada, iki farklı kompozisyona sahip termoplastik kompozit levhalara kısa kiriş metoduyla eğme testi uygulanmıştır. Cam elyaf mimarisinin termoplastik kompozit levhaların kayma özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Her iki tür kompozit levha da 3 mm kalınlıkta olup, matriks elemanı Polipropilen ve takviye elemanı cam elyaftır. Birinci malzemenin yapısında 0/90 dizilmiş ve % 60 oranda sürekli elyaf bulunmaktadır. İkinci malzeme ise % 38 oranda hem kırpılmış hem de dokunmuş sürekli elyaf içermektedir. Farklı biçimlerde takviye elemanı içeren iki tür kompozit levhanın tabakalar arası kayma özellikleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, makro görüntüleme yapılarak hasar durumları incelenmiştir. Hibrit elyaf içeren kompozit levhanın kayma dayanımı, kütlece sürekli elyaf oranı fazla olan kompozit malzemeye göre daha yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kayma hasarı, Kayma dayanımı, Kısa kiriş metodu, Termoplastik kompozit levha.

Investigation on the effect of fiber reinforcement style on shear properties of polypropylene composites

A. Onur Ozdemir1, Regaip Menkuc1, Cetin Karatas2
1Department of Automotive Engineering, Technology Faculty, Gazi University, Ankara
2Department of Manufacturing Engineering, Technology Faculty, Gazi University, Ankara

One of the most important failures that occur during the forming of laminated composite materials is shear failure. Interlaminar shear strength is examined to determine this mechanism of damage. In this study, bending test via the short beam method was applied to thermoplastic composite laminates with two different compositions. It was aimed to analysis on the effects of the glass fiber architecture types on shear properties of the thermoplastic composite laminates. Both types of composite laminates have 3 mm thickness, the matrix element is Polypropylene and the reinforcing element is glass fiber. The first material has a fiber ratio of 60% and a continuous fiber stacked at 0/90 in its structure. The fiber content of the second material is 38% and it contains both chopped and woven continuous fiber. The interlayer shear properties of two kinds of composite laminates containing reinforcement elements in different types were compared. In addition, failure situations were examined by performing macro imaging. The shear strength of the hybrid reinforced composite laminate was higher than the composite material with high continuous fiber weight ratio.

Keywords: Shearing failure, Shear strength, Short beam test, Thermoplastic composite laminate.

A. Onur Ozdemir, Regaip Menkuc, Cetin Karatas. Investigation on the effect of fiber reinforcement style on shear properties of polypropylene composites. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(4): 478-483

Sorumlu Yazar: A. Onur Ozdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale