E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
X bant mikroşerit halka yama anten tasarımı ve besleme türlerine göre performanslarının değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(2): 215-221 | DOI: 10.5505/pajes.2021.30632

X bant mikroşerit halka yama anten tasarımı ve besleme türlerine göre performanslarının değerlendirilmesi

Melih Hacımehmet
Altınbaş Üni̇versi̇tesi̇, Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü, Elektri̇k Ve Bi̇lgi̇sayar Mühendi̇sli̇ği̇, İstanbul

Bu çalışmada, x bandında çalışan mikroşerit halka yama anten tasarımı yapılarak antenin besleme yöntemleri ve boyutları değiştirilerek performansı incelenmiştir. Antenin yama boyutları ve dielektrik taban kalınlıkları sabit tutulmuştur. Simülasyonlar Ansys HFSS programı kullanılarak oluşturulmuştur. Tasarımlarda, FR – 4 ve Rogers RT – 5880 dielektrik taban malzemeleri tercih edilmiştir. Antenlerin bant genişlikleri 260 ile 1160 MHz arasında ve kazançları ise 4.6 ile 9.35 dB arasında değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikroşerit Anten, Halka Yama, Besleme Türleri, X Bant

X band microstrip ring patch antenna design and performance evaluation according to feeding types

Melih Hacımehmet
Altınbas Uni̇versi̇ty, Institute Of Science, Electrical And Computer Engineering, Istanbul, Turkey

In this study, x band microstrip ring patch antenna was designed and its performance was investigated under various types of feeding methods and dimensions. The patch dimensions and dielectric base thickness were kept constant. The simulations were performed by using Ansys HFSS programme. In simulations, FR-4 and Rogers RT-58880 dielectric base materials were preferred. The bandwidth of the antennas changes between 260 to 1160 MHz and the gain of the antennas are between 4.6 and 9.35 dB.

Keywords: Microstrip Antenna, Ring Patch, Feeding Types, X Band

Melih Hacımehmet. X band microstrip ring patch antenna design and performance evaluation according to feeding types. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(2): 215-221

Sorumlu Yazar: Melih Hacımehmet, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale