E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Güneş ışığı altında C3N4/DEU-51(Fe) kullanılarak Cr(VI)’nın giderimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 496-504 | DOI: 10.5505/pajes.2019.38468

Güneş ışığı altında C3N4/DEU-51(Fe) kullanılarak Cr(VI)’nın giderimi

Sevil Akçağlar
DEÜ, MÜH. FAK. MAKİNA MÜH. BÖL.MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ, İZMİR

C3N4/DEU-51(Fe) hibrit nanokompoziti Cr(VI)' yı arıtmak için geliştirilmiştir. C3N4/DEU-51(Fe) kristal özellikli olup bu kompozitin merkezindeki karboksil gruplarının fotoparçalanma reaksiyonu C-H bağlanmasıyla ilgilidir. 1.6 mg/L Cr(VI)' yı yaz ayında %98 lik maksimum verimle gidermek için optimum koşullar; 1.2 mg/L C3N4, 15 dak temas süresi, 80 mW/m2 güneş ışığı şiddeti ve 42oC sıcaklıktır. Beş ardışık C3N4/DEU-51(Fe)kullanımından sonra söz konusu nanopartikül %97 verimle geri kazanılmaktadır. Cr(VI) giderimi Langmuir-Hinshelwood (L-H) Kinetik modelle açıklanmıştır. 1.2 mg/L C3N4, 15 dak temas süresi, 80 mW/m2 güneş ışığı şiddeti ve 42oC sıcaklıktır. Beş ardışık C3N4/DEU-51(Fe)kullanımından sonra söz konusu nanopartikül %97 verimle geri kazanılmaktadır. Cr(VI) giderimi Langmuir-Hinshelwood (L-H) Kinetik modelle açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cr(VI), C3N4/DEU-51(Fe), Langmuir-Hinshelwood foto parçalanma kinetiği, Geri kazanım, Güneş Işığı

Remediation of Cr(VI) using C3N4/DEU-51(Fe) under sun light irradiation

Sevil Akçağlar
DEU ENG. FAC. DEPT. OF MECH. ENG. MAC. DYNA. AND THEORY İZMİR

A hybrid nanocomposite namely C3N4/DEU-51(Fe) was developed to reduce Cr(VI). C3N4/DEU-51(Fe) exhibited a good cristalinity. The photocatalytic reaction of the carboxyl groups of the composite is in center and it is associated with the C-H-vibration. The optimal doping content of C3N4 was determined to be 1.2 mg/L to treat 1.6 mg/L Cr(VI) with a maximum yield of 98% at a sun light power of 80 mW/m2 after 15 min at 42oC in summer. After 5 th times sun light experiments, the C3N4/ DEU-51(Fe) was reused with a yield of 97%. The Cr(VI) reduction was explained with the Langmuir-Hinshelwood (L-H) Kinetic model.

Keywords: Cr(VI), C3N4/DEU-51(Fe), Langmuir-Hinshelwood photo-degradation kinetic, Reuse, Sun light.

Sevil Akçağlar. Remediation of Cr(VI) using C3N4/DEU-51(Fe) under sun light irradiation. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 496-504

Sorumlu Yazar: Sevil Akçağlar, Türkiye
LookUs & Online Makale