E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Karbon ve bazalt elyaf tabakalı hibrit epoksi kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 499-505 | DOI: 10.5505/pajes.2021.42387

Karbon ve bazalt elyaf tabakalı hibrit epoksi kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi

Mehmet İskender Özsoy
Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye

Karbon fiber katkılı epoksi kompozitlerin yapısal komponentlerde geniş bir alanda kullanılmalarına karşılık gevrek bir yapıya sahip olmaları nedeniyle bu malzemelerin tokluklarını arttırmaya gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla karbon fiberlere göre daha sünek davranış gösteren bazalt fiberler ile hibrit kompozitler üretilerek kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Tabakalı kompozitler vakum infüzyon yöntemi ile üretilmiştir. Kompozitler saf karbon, saf bazalt, ardışık ve sandviç tip hibrit olarak üretilerek hibritleşme türünün mekanik özellikler üzerindeki etkileri çalışılmıştır. Kompozitlerin mekanik özellikleri çekme, eğilme ve Charpy darbe testleri ile karakterize edilmiştir. Testler sonunda hibrit kompozitlerin mekanik değerleri karbon ve bazalt fiberler arasında çıkmıştır. Karbon fibere bazalt fiber ilavesi ile kompozitlerin çekme dayanımı, eğilme dayanımı ve elastisite modülü azalmıştır. Bununla birlikte bazalt elyafın eklenmesi ile karbon fiber kompozitlerin darbe performansları iyileşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karbon fiber, bazalt fiber, tabakalı kompozitler, mekanik özellikler

Investigation of the mechanical properties of carbon and basalt fiber laminated hybrid epoxy composites

Mehmet İskender Özsoy
Sakarya University, Faculty Of Engineering, Mechanical Engineering Department, Sakarya, Turkey

Although carbon fiber reinforced epoxy composites are used in a wide area on structural components, there is a need to increase the toughness of these materials due to their brittle structure. For this purpose, hybrid composites were produced with basalt fibers, which show more ductile behavior than carbon fibers and the mechanical features of the composites were investigated. Layered composites were produced by vacuum infusion method. The effects of hybridization type on mechanical features were studied by producing composites as pure carbon, pure basalt, intercalated and sandwich type hybrids. The mechanical behaviors of the specimens were evaluated by tensile, flexural and Charpy impact tests. At the end of the tests, the mechanical values of the hybrid laminate composites were found between carbon and basalt composites. Adding basalt fiber to carbon fiber, the tensile strength, flexural strength and modulus of elasticity of the composites decreased. However, the impact performance of carbon fiber composites improved with adding basalt fiber.

Keywords: Carbon fiber, basalt fiber, laminate composites, mechanical properties

Mehmet İskender Özsoy. Investigation of the mechanical properties of carbon and basalt fiber laminated hybrid epoxy composites. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 499-505

Sorumlu Yazar: Mehmet İskender Özsoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale