E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
İHA ağları için uyarlanabilir, dengeli ve enerji verimli kümeleme mekanizması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(2): 220-228 | DOI: 10.5505/pajes.2020.53059

İHA ağları için uyarlanabilir, dengeli ve enerji verimli kümeleme mekanizması

Sedat Görmüş1, Harun Emre Kıran2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü, Trabzon
2Hitit Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çorum

İnsansız hava araçları(İHA), hem sivil hem de askeri olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle sivil uygulama alanlarında hem ekonomiklik hem de kolay temin edilebilirlikleri sayesinde küçük ölçekli İHA'lar tercih edilmektedir. Ancak bu araçlar bazı uygulamalarda tek başına kullanıldığında yetersiz kalmaktadır. Mini İHA’lardaki bu yetersizlik çoğu durumda kısıtlı enerji ve taşıma kapasitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu soruna çözüm olarak birden fazla İHA’ların birleşmesiyle oluşturulan sürü İHA ağları önerilmiştir. Böylelikle bu ağlarda bulunan İHA’lara farklı görevler verilerek bu yetersizliğe çözüm önerisi sunulmuştur. Bu ağların birçok avantajları olmasıyla birlikte zorlukları da bulunmaktadır. Bu zorluklar sırasıyla enerji kısıtı, düşük güçlü ve kayıplı kablosuz haberleşme arayüzü ve düşük faydalı yük taşıma kapasitesi olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada, insansız hava aracı sürüleri için uyarlanabilir, dengeli ve enerji verimli yeni bir kümeleme mekanizması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Araçları Ağı, Küme Başı Seçimi, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Enerji Verimliliği, Topoloji Kararlılığı

An adaptive, balanced and energy efficient clustering mechanism for UAV networks

Sedat Görmüş1, Harun Emre Kıran2
1Karadeniz Technical University, Computer Engineering Department, Trabzon
2Hitit University, Computer Engineering Department, Çorum

Unmanned aerial vehicles (UAVs) are widely used in many fields, both civilian and military. In particular, mostly mini UAVs are used in civilian applications which are preferred both in terms of affordability and availability. However, these vehicles are insufficient for some applications when they are used alone. This inadequacy is often observed in mini-UAVs having limited capacity in terms of energy storage and payloads. As a solution to this challenge, swarms of networked mini UAVs have been proposed. Thus, the UAVs in such networks are assigned with different tasks to provide a solution or this inadequacy. While these networks have many advantages, they also come with challenges. These challenges include limited on-board energy storage, low power and lossy wireless communication interface, and limited useful payload carrying capability. In this study, a new adaptive, balanced and energy efficient clustering mechanism has been proposed for such UAV networks.

Keywords: Unmanned Aerial Vehicles Network, Cluster Head Selection, Wireless Sensor Networks, Energy Efficiency, Topology Stability

Sedat Görmüş, Harun Emre Kıran. An adaptive, balanced and energy efficient clustering mechanism for UAV networks. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(2): 220-228

Sorumlu Yazar: Sedat Görmüş, Türkiye
LookUs & Online Makale