E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen DP600 çeliğinin çekme makaslama özelliğinin incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 533-538 | DOI: 10.5505/pajes.2021.53383

Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen DP600 çeliğinin çekme makaslama özelliğinin incelenmesi

Bilge Demir1, Muhammed Elitaş2, Hüseyin Karakuş1
1Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Makine Mühendisliği Bölümü, Konstrüksiyon Ve İmalat Ana Bilim Dalı, Karabük
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı, Bilecik

Bu çalışmada nokta direnç kaynaklı DP600 çeliğinin ideal çekme makaslama dayanımını elde etmek için farklı elektrot uç tipi (Konik yuvarlak, Düz R3, Düz R6, Düz konik) ve kaynak akımı parametrelerinin optimizasyonuna odaklanılmıştır. Kaynak prosesleri 4 farklı uç tipinin her biri için 5 ve 7 kA kaynak akımlarında gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar çekme makaslama dayanımını etkileyen en önemli değişkenin kaynak akımı olduğunu göstermiştir. Kaynak akımı arttıkça çekme makaslama dayanımı artmıştır. Kaynak çekirdek çap değeri ile çekme makaslama dayanımı arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Düz 3 mm yarıçap uçlu elektrotlar ile en yüksek, konik yuvarlak uçlu elektrotlar ile en düşük çekme makaslama dayanımı değerleri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: DP600 çeliği, Nokta direnç kaynağı, Kaynak çekirdek çapı, Çekme makaslama dayanımı

Investigation of the tensile shear property of DP600 steel combined with resistance spot welding

Bilge Demir1, Muhammed Elitaş2, Hüseyin Karakuş1
1Department Of Mechanical Engineering, Karabuk University, Karabuk, Turkey
2Department Of Mechanical Engineering,Bilecik Seyh Edebali University, Bilecik, Turkey

This study focused on optimization of different electrode tip types (Conical round, Flat R3, Flat R6, Flat conical) and welding current parameters to obtain the ideal tensile shear strength of resistance spot welded DP600 steel. Welding processes were carried out at 5 and 7 kA welding currents for each of the 4 different tip types. Experimental results showed that welding current is the most important variable affecting tensile shear strength. As the welding current increased, the tensile shear strength increased. It has been determined that there is a linear relationship between the nugget diameter value and the tensile shear strength. The highest tensile shear strength values were obtained with flat 3 mm radius electrode tips and the lowest with conical round tip electrodes.

Keywords: DP600 steel, Resistance spot welding, Weld nugget diameter, Tensile shear strength

Bilge Demir, Muhammed Elitaş, Hüseyin Karakuş. Investigation of the tensile shear property of DP600 steel combined with resistance spot welding. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 533-538

Sorumlu Yazar: Muhammed Elitaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale