E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Üreaz ve Karbonik Anhidraz Pozitif Bakteriler tarafından Kalsiyum Karbonat Çökelimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 513-518 | DOI: 10.5505/pajes.2019.73848

Üreaz ve Karbonik Anhidraz Pozitif Bakteriler tarafından Kalsiyum Karbonat Çökelimi

Naime Nur Bozbeyoglu1, Tuğba Şensoy Candoğan1, sevki arslan1, BUKET KABALAY1, Omer Bozkaya2, Erdal Akyol2, Nazime MERCAN DOĞAN1
1Pamukkale Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Deni̇zli̇
2Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Deni̇zli̇

Bu çalışmada, iki üreolitik bakteride CaCO3 çökelimi araştırıldı. Test organizması olarak Bacillus aerius U2 ve Sporosarcina pasteurii ATCC 6453 türleri kullanılmıştır. Bunların yanında, bakterilerin üreaz ve karbonik anhidraz enzim aktiviteleri de tespit edilmiştir. Bakteriler tarafından üretilen kalsiyum karbonatın mineral tipi konformasyonu için XRD, SEM ve EDX analizleri gerçekleştirilmiştir. B. aerius U2 suşu kalsit ve vaterit üretmiştir. S. pasteurii ATCC 6453 suşunda sadece vaterit bulunmuştur. Enzim aktivitesi çalışmalarının sonuçlarına göre S. pasteurii ATCC 6453, B. aerius U2’den 2-50 kat daha fazla aktivite göstermiştir. Yüksek sıcaklıklarda kalsiyum karbonat çökelimi için S. pasteurii ATCC 6453 türü tercih edilebilirken, daha geniş iklim bölgelerini kapsayan düşük sıcaklıklarda(<30oC) B. aerius U2 türünün kullanım potansiyeli bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çökelim, Kalsiyum karbonat, Karbonik Anhidraz, Üreaz, Üreolitik bakteriler

Calcium Carbonate Precipitation by Urease and Carbonic Anhydrase Positive Bacteria

Naime Nur Bozbeyoglu1, Tuğba Şensoy Candoğan1, sevki arslan1, BUKET KABALAY1, Omer Bozkaya2, Erdal Akyol2, Nazime MERCAN DOĞAN1
1Pamukkale University, Faculty Of Arts And Science, Department Of Biology, Deni̇zli̇
2Pamukkale University, Faculty Of Engineering, Department Of Geology, Denizli

In present study, CaCO3 precipitation was examined in two ureolytic bacteria. Bacillus aerius U2 and Sporosarcina pasteurii ATCC 6453 were used as test organisms. The determination of urease and carbonic anhydrase enzyme activities were also determined. For further confirmation of the calcium carbonate mineral type produced by bacteria, XRD, SEM and EDX analysis were done. Strain U2 produced calcite and vaterite. In S. pasteurii ATCC 6453, only vaterite was found. The enzyme activity studies showed that both urease and carbonic anhydrase activities was 2-50-fold higher in S. pasteurii ATCC 6453 than B. aerius U2. Although, S. pasteurii ATCC 6453 was better option for microbial calcium carbonate precipitation (MCP) at higher temperature, by B. aerius U2 at lower temperature (<30oC) is made possible to employ in the most geotechnical applications.

Keywords: Precipitation, Calcium carbonate, Carbonic anhydrase, Urease, Ureolytic bacteria

Naime Nur Bozbeyoglu, Tuğba Şensoy Candoğan, sevki arslan, BUKET KABALAY, Omer Bozkaya, Erdal Akyol, Nazime MERCAN DOĞAN. Calcium Carbonate Precipitation by Urease and Carbonic Anhydrase Positive Bacteria. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 513-518

Sorumlu Yazar: Nazime MERCAN DOĞAN, Türkiye
LookUs & Online Makale