E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Hava akışlı elektrokoagülasyon reaktörü ile yeraltı sularından arsenik (V) giderimine işletme parametrelerinin etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 462-467 | DOI: 10.5505/pajes.2019.74152

Hava akışlı elektrokoagülasyon reaktörü ile yeraltı sularından arsenik (V) giderimine işletme parametrelerinin etkisi

Ayşegül Yağmur Gören1, Mehmet Salim Öncel2, Mehmet Kobya2
1İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye
2Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze, Türkiye

Bu çalışmada hava akışlı elektrokoagülasyon (HA-EK) reaktörü kullanılarak yeraltı sularından arsenik (V) giderimi çalışılmıştır. Arsenik (V) giderimi üzerine, uygulana akım (0,075-0,3 A), başlangıç pH sı (5,5-8,5), hava akış debisi (0-6 L/dakika), Al bilye elektrot boyutu (5-10 mm) ve EK reaktöründe elektrot yüksekliği (2-8 cm) gibi işletme parametrelerinin etkisi incelenmiştir. Arsenik giderimi veriminde artan akım yoğunluğu, hava debisi ve elektrot yüksekliği ile birlikte ciddi bir artış gözlenmiştir. Ancak, arsenik giderim verimi artan Al bilye boyutu ile birlikte azalmıştır. Optimum şartlarda (pH: 7,5, akım yoğunluğu: 0,3 A, Al bilye boyutu: 7,5 mm, elektrot yüksekliği: 5cm, hava akış debisi: 6 L/dakika) en yüksek arsenik giderim verimi %98,68, en düşük işletme maliyeti 0.609 $/m3 ve en düşük enerji tüketimi 3,7694 kWh/m3 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: HA- EK reaktörü, Al bilye elektrotlar, As(V)

Arsenate Removal from Groundwater by Air-injected EC with Al Ball Anodes: Effects of operational parameters

Ayşegül Yağmur Gören1, Mehmet Salim Öncel2, Mehmet Kobya2
1Izmir Institute of Technology, Department of Environmental Engineering, Izmir, Turkey
2Gebze Technical University, Department of Environmental Engineering, Gebze, Turkey

Treatment of arsenate from groundwater by electrocoagulation (EC) reactor with air supply unit using Al ball electrodes were studied in this paper. Influence of some operating variables, for instance, applied current (0.075-0.3 A), initial pH (5.5-8.5), air flow rate (0-6 L/min), size of Al ball electrodes (5-10 mm), and height of electrode in EC reactor (2-8 cm) on the As(V) removal efficiency were evaluated. The As (V) removal efficiency increased with the increment of applied current, air flow, electrode altitude in EC reactor, and EC time while its removal efficiency decreased with the increment of size of Al ball electrodes. The maximum As(V) removal percentage, minimum operating cost and energy consumption were found as 98.68 %, 0.609 $/m3 and 3.7694 kWh/m3 at pH of 7.5, current density of 0.30 A, size of Al balls of 7.5 mm, height of electrode in EC of 5 cm, and air flow rate of 6 L/min, respectively.

Keywords: Air-injected EC reactor, Al ball electrodes, As(V)

Ayşegül Yağmur Gören, Mehmet Salim Öncel, Mehmet Kobya. Arsenate Removal from Groundwater by Air-injected EC with Al Ball Anodes: Effects of operational parameters. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 462-467

Sorumlu Yazar: Ayşegül Yağmur Gören, Türkiye
LookUs & Online Makale