E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Farklı ağır metal oksitler içeren yeni geliştirilen baryum-borotellurit camının Phy-X/PSD programı kullanılarak LAC ve HVL değerlerinin hesaplanması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(7): 971-976 | DOI: 10.5505/pajes.2021.74184

Farklı ağır metal oksitler içeren yeni geliştirilen baryum-borotellurit camının Phy-X/PSD programı kullanılarak LAC ve HVL değerlerinin hesaplanması

Recep Kurtulus, Taner Kavas
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Bu çalışma, %2.5 mol farklı ağır metal oksitler (HMO'lar), X2O3 (X: Bi, Gd, La, Sm) ile güçlendirilmiş baryum-borotellurit (BBT), 20BaO-20B2O3-60TeO2 camının doğrusal zayıflatma katsayısı (LAC) ve yarı-değer katmanı (HVL) olarak radyasyon zırhlama özelliklerini incelemiştir. Bu amaçla, teorik hesaplamalar için yeni geliştirilen Phy-X/PSD programı uygulanarak beş farklı cam sistemi (BBT: referans, BBTB: Bi2O3, BBTG: Gd2O3, BBTL: La2O3 ve BBTS: Sm2O3) araştırılmıştır. Doğrusal zayıflatma katsayısı (LAC) ve yarı değer katmanı (HVL) 0.015 ila 15 MeV foton enerjilerinde bulundu. Sonunda, bulguları anlamlandırmak için bazı ağır betonlar ve ticari radyasyon koruyucu camlarla karşılaştırıldı. Yeni geliştirdiğimiz BBT sistemimizde HVL kalınlıklarını azaltırken, tüm HMO'ların ilavesinin LAC'nin artmasına katkıda bulunduğu söylenebilir. Özellikle BBTB camı, radyasyondan korunmada en iyi etkinliği sağladı. Ayrıca BBTB cam sistemi, ticari olarak bulunan camlarla rekabet edebilir, ve hatta kurşun oksit içeren camları geçmeyi başarabilir. Bu çalışma, farklı HMO'lara sahip BBT camlarının radyasyondan korunma uygulamalarında etkili bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Borotellürit cam, Gama-ışını sönümleme, Kurşunsuz cam, Phy-X/PSD, Radyasyon zırhlama

Calculation of LAC and HVL values of newly developed barium-borotellurite glass containing different heavy metal oxides using Phy-X/PSD

Recep Kurtulus, Taner Kavas
Afyon Kocatepe University, Faculty of Engineering,Department of Materials Science and Engineering

This paper examined the radiation shielding characteristics as linear attenuation (LAC) and half-value layer (HVL) of barium-borotellurite glass (BBT), 20BaO-20B2O3-60TeO2, reinforced with 2.5 mol% of different heavy metal oxides (HMOs), X2O3 (X: Bi, Gd, La, Sm). For this purpose, five different glass systems (BBT: reference, BBTB: Bi2O3, BBTG: Gd2O3, BBTL: La2O3, and BBTS: Sm2O3) were explored by performing the newly developed Phy-X/PSD program for theoretical computations. The LAC and the HVL were found out in the photon energies of 0.015 to 15 MeV. Eventually, the findings were compared with some heavyweight concretes and commercial radiation shielding glasses to make a deeper sense. One can report that all HMOs addition contributed to increasing LAC while decreasing HVL thicknesses in our newly developed BBT system. In particular, the BBTB glass provided the best effectiveness in radiation shielding. Further, the BBTB glass system can compete with commercially available glasses, particularly, it could accomplish to overtake lead-oxide containing ones. This study revealed that BBT glasses with differing HMOs can effectively be used in radiation shielding applications.

Keywords: Borotellurite glass, Gamma-rays attenuation, Lead-free glass, Phy-X/PSD, Radiation shielding

Recep Kurtulus, Taner Kavas. Calculation of LAC and HVL values of newly developed barium-borotellurite glass containing different heavy metal oxides using Phy-X/PSD. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(7): 971-976

Sorumlu Yazar: Recep Kurtulus, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale