E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Türkiye’nin enerji talebinin tahmin edilmesi üzerine girdap arama algoritması temelli yeni bir model [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 959-965 | DOI: 10.5505/pajes.2020.74943

Türkiye’nin enerji talebinin tahmin edilmesi üzerine girdap arama algoritması temelli yeni bir model

Ahmet Özkış
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye

Bu çalışmada, Türkiye’nin enerji talebini tahmin etmek amacıyla Girdap Arama (Vortex Search, VS) algoritması temelli yeni bir doğrusal regresyon modeli (EVS) geliştirilmiştir. Modelde Türkiye’deki gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH), nüfus, ithalat ve ihracat verileri girdi parametrelerini; ortaya çıkan enerji talebi ise tahmin edilecek çıktıyı ifade etmektedir. 1979 – 2005 ve 1979 – 2011 yılları arasındaki veriler kullanılarak geliştirilen iki farklı EVS modeli literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen EVS modellerinin karşılaştırma yapılan modellerden daha başarılı sonuçlar elde ettiğini göstermiştir. Çalışmada son olarak, Türkiye’nin 2030 yılına kadar talep edeceği enerji miktarı, EVS ve diğer modeller ile 3 farklı senaryo üzerinden tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enerji talebi, Girdap Arama Algoritması, Regresyon analizi, Tahmin, Türkiye

A new model based on vortex search algorithm for estimating energy demand of Turkey

Ahmet Özkış
Department of Digital Forensic Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

In this study, a new linear regression model based on Vortex Search (VS) algorithm was developed for estimating Turkey's energy demand. In this model, Turkey's gross domestic product (GDP), population, import and export data refer to input parameters; resulting energy demand refers to output to be estimated. Two different EVS models developed by using data between 1979 - 2005 and 1979 - 2011 were compared with similar studies in the literature. The results showed that the developed EVS models obtained more successful results than the comparable models. Finally in this study, the amount of energy that will be demanded in Turkey until 2030 was projected with EVS and other models according to 3 different scenarios.

Keywords: Energy demand, Vortex Search Algorithm, Regression analysis, Prediction, Turkey

Ahmet Özkış. A new model based on vortex search algorithm for estimating energy demand of Turkey. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 959-965

Sorumlu Yazar: Ahmet Özkış, Türkiye
LookUs & Online Makale